Projektai

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2019-05-10

Projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2018 – 2019 m. m.“ vykdymas Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai 2018-2019 m. m. dalyvavo projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“, kurį  įgyvendino Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projekto tikslas – atskleisti ir ugdyti mokinių XXI-ojo amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese. Programa „Tyrinėjimo menas“-„Kūrybinių partnerysčių“  programos patirtimi ir  modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta bendrojo ugdymo proceso metu ugdyti moksleivių gebėjimus: kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą.

Skaityti daugiau …

Paskelbė: , 2019-01-29

Projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2018-2019 m.m.“ vykdymas

Vykdant projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2018-2019 m.m.“ toliau bendrai veiklai susirenka „Mokytojų klubo“ mokytojai. Mokytojai aiškinasi kaip šiuolaikinėje mokykloje būti kūrybiškiems, kaip išmokti savarankiškai priimti sprendimus, išgirsti kito nuomonę. Užsiėmimų metu kolegos praktiškai išbando įvairius mokymo(si) metodus ir bendravimo būdus, mokosi vertinti, įsivertinti, reflektuoti. Pastebėtas sustiprėjęs susidomėjimas ugdyti XXI amžiaus kompetencijas: lyderystę, kritinį mąstymą, kūrybiškumą. Taigi į mokymą ir mokymąsi mokytojai raginami pažvelgti kitaip.

Paskelbė: , 2019-01-14

Sveikatinimo projekto „Esame sveiki – esame laimingi“ įgyvendinimas

Išanalizavę mokinių sveikatos sutrikimų duomenis, psichoaktyvių medžiagų vartojimo apklausos rezultatus, supratome, kad organizuojant įvairias sveikatinimo veiklas turime sistemingai stiprinti mokinių taisyklingos laikysenos, sveikos mitybos, dantų priežiūros, psichoaktyvių medžiagų atsisakymo įgūdžius, didinti vaikų fizinį aktyvumą.

2018 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais gimnazijoje buvo įgyvendinamas Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektas „Esame sveiki – esame laimingi“, kurį finansavo Švenčionių rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas – ugdyti gyvenančią sveiką gyvenimo būdą, kūrybingą, sąmoningą, atsakingą už save ir savo pasirinkimus numanančią poelgių pasekmes asmenybę.

Projekto vykdymo metu sėkmingai įgyvendintos 8 priemonės: rudens sporto šventė „Auksinis rudenėlis“ 1-4 klasių mokiniams, socialinių įgūdžių užsiėmimai „Ką sako mano šypsena?“ 1-2 klasių mokiniams, akcija „Kas kuprinėje gyvena?“ 2-4,5-8 klasių mokiniams, praktiniai užsiėmimai „Taip – taisyklingai laikysenai“ 2-4, 5-8 klasių mokiniams, paskaitos „Sveikatai palankus maistas“ 3,5 klasių mokiniams, plakatų kūrimas sveikos gyvensenos tema dailės pamokų metu 6-8, I-II gimnazijos klasių mokiniams.

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, projekto partneriai, bendradarbiaudami su gimnazijos socialine pedagoge, projekto koordinatore, ir visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje organizavo Protų mūšį „AIDS: geriau žinoti“ I-II gimnazijos klasių mokiniams ir susitikimą su  sveikos gyvensenos ir mitybos specialistu Artūru Sujeta, kuris skaitė paskaitą „Šiuolaikinės sveikatinimo strategijos mokiniams“ I, III gimnazijos klasių mokiniams, mokytojams.

Manome, kad sveikatinimo projekto įgyvendinimas pagerino mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, sustiprino bendradarbiavimą su  partneriais – Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems ir prie projekto veiklų organizavimo prisidėjusiems mokytojams Žanai Semaško, Olei Kavaliūnėnei, Daivai Semaškevičienei, visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Žanai Točilovai.

Projekto koordinatorė socialinė pedagogė Natalija Volujevič

Paskelbė: , 2018-12-13

Baigėsi projektas „Sveikata visus metus“

Gruodžio 12 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko  projekto „Sveikata visus metus“ baigiamoji konferencija.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Pabradės „Ryto“ gimnazijos komandos „Vitaminai“ nariai pagal pateiktą temą, remdamiesi savo patirtimi bei informacija, gauta iš tėvų, mokytojų, kitų šaltinių, įgyvendino kiekvieną mėnesį skelbiamą vis naują kūrybinį iššūkį.

Į baigiamąją projekto konferenciją susirinko  aktyviausi dalyviai. Komandos „Vitaminai“ nuveiktus darbus pristatė biologijos mokytoja Zita Daškevičienė ir 8a klasės mokinė Ugnė Kerulytė – kūrybiškiausius iššūkių sprendimo pavyzdžius.

 Po konferencijos vyko edukaciniai užsiėmimai Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre, E. Šimkūnaitės memorialinėje ekspozicijoje, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre ir Zoologijos muziejuje.

Paskelbė: , 2018-11-23

Projekto ,,Atraskime Šimtmečio paveldą“ atgarsiai ir pilietiškumo pamoka Pabradės ,,Ryto“ gimnazijoje

Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos 8 kl., Ib  ir II gimnazijos klasių mokiniai 2018 lapkričio 22 dieną susirinko į pilietiškumo pamoką, kuri buvo skirta Lietuvos kariuomenės 100-iui paminėti. Šioje pamokoje dalyvavo ir svečiai: kraštotyrininkas Antanas Žilėnas, kuris yra surinkęs medžiagą ir išleidęs 2 – jų dalių knygą ,,Parubežys ir parubežiniai“, Pabradės miesto kultūros centro Kultūrinės veiklos vadybininkė Rūta Baliukonienė.

Žiūrėdami vaizdo medžiagą apie Lietuvos kariuomenę pirmaisiais nepriklausomybės metais, buvo prisiminta jos kūrimosi istorija, įnirtingos kovos ginant mūsų jaunos Valstybės laisvę.

2018 m. rugsėjo 12 d. – spalio 12 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje buvo vykdomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“. 2018 m. rugsėjo 21 d. dieną 8, I-III gimnazijos klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja metodininke Danguole Grincevičiene ir lietuvių kalbos mokytoja metodininke Asta Andrijauskiene bei bendradarbiaujant su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centru vykdė projekto „Atraskime Šimtmečio paveldą“ edukacinę programą „Labanoro apylinkių partizaninio judėjimo vietomis“, dalyvavo žygyje su dviračiais Linkmenys (Ignalinos r.) – Kaltanėnai (Švenčionių r.) palei Lietuvos-Lenkijos demarkacinę liniją „Šimtmečio objektai Lenkijos okupuotame Švenčionių krašte“. Taip pat 6a ir 8b klasės mokiniai savo įspūdžius ir žinias apie Lietuvos kariuomenę bei Partizanus įamžino piešiniuose, kuriais galėjo pasigrožėti visi renginio dalyviai.

Skaityti daugiau …

Paskelbė: , 2018-11-06

Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje lapkričio 5 dieną vyko Programos ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ pristatymas. Projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Programą mokiniams ir mokytojams pristatė kūrybos agentai Tomas Dapšauskas ir Rytis Jankauskas.

Projekto ,,Tyrinėjimo menas“ tikslas – atskleisti ir ugdyti mokinių XXI – ojo amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“  programos patirtimi ir  modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių gebėjimus ypač kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, bendrojo ugdymo procese.

Programos įgyvendinimo gimnazijoje metu intensyviame tyrinėjimo ir mokymosi procese dalyvaus 8a ir 8b klasės bei veiks ,,Mokytojų klubas“. ,,Mokytojų klubas“ – tai mokytojų profesinio tobulėjimo darbo vietoje modelis, suteiksiantis erdvę mokytojams bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.

Tikimės, kad bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir kūrėjams, mūsų gimnazijoje bus įgyvendintas kūrybiško mokymosi projektas, tyrinėjantis mokiniams aktualias temas ir siekiantis teigiamų pokyčių, ugdant XXI a. mokinių gebėjimus.

Paskelbė: , 2018-10-20

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nacionalinio projekto „Sveikata visus metus“ vykdymas

Nuo 2018 m. sausio 10 dienos gimnazijoje vykdomos projekto „Sveikata visus metus“ veiklos. Projekto tikslas – padėti paaugliams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius ir nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą bei paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Mokiniai, panorę dalyvauti šiame projekte, subūrė komandą, kuriai suteikė pavadinimą „Vitaminai“. Kiekvieną mėnesį iki 10 d. skelbiamas vis naujas iššūkis, nauja užduotis. Komanda įveikė ne vieną iššūkį ir atliko ne vieną užduotį. Jau įgyvendinti šie iššūkiai: „Burnelė – ne šiukšlynas. Skrandis – ne sąvartynas“, „Ne vien duona žmogus gyvas (fizinės ir emocinės sveikatos darna)“, „Kai sveikas-tai ir linksmas. Kai linksmas-tai ir sveikas (Juoko terapija)“, „Tylos stebuklinga versmė (Triukšmo prevencija)“, „Aš ir aplink mane“,  „Geriausi vaistai-grynas oras, šaltas vanduo…“, „Vaistažolių takeliais į sveikatos kelią“, „Dykinėjimas ir tuščias laiko leidimas yra ligos priežastis…“, „Draugui ištiesk tik švarią ranką“. Šiuo metu įgyvendiname spalio mėnesio iššūkį „Padėk sau ir draugui (Pirmoji pagalba ir savipagalba)“. Mokiniai kūrė plakatus, lankstinukus, atliko tiriamuosius, projektinius darbus, vykdė apklausas apie triukšmą ir sveiką mitybą, rezultatus pristatė gimnazijos bendruomenei ir kitiems mokiniams.

Paskelbė: , 2018-10-12

Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir Pabradės „Ryto“ gimnazija įgyvendina ugdymo erdvių modernizavimo projektą

2018 m. sausio 17 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA- R-724-01-0027 „Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos edukacinių erdvių efektyvinimas“. pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“. Projektas bus įgyvendinamas iki 2019 m. liepos 31 d.

Planuojamas projekto biudžetas – 118619,07 EUR. Lėšos skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto.

Projekto tikslas – pagerinti Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinių ugdymosi kokybę, sukuriant kūrybiškumą skatinančią erdvę. Gimnazijai itin trūksta modernios ir šiuolaikiškos aktų salės. Iki projekto įgyvendinimo gimnazija naudojasi sena sporto sale kaip aktų sale, tačiau ji neatitinka nei higienos normų, nei reikalavimų, nei mokinių bei pedagogų poreikių.

Siekiant pagerinti Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos ugdymo kokybę, bus modernizuojama aktų salė ir sukuriama vientisa, moderni bei kūrybiškumą skatinanti erdvė. Modernizuotoje ir šiuolaikiniams mokinių poreikiams pritaikytoje patalpoje įrengiamos trys atskiros erdvės: vestibiulis, choreografijos patalpa ir aktų salė su scena bei sėdimomis vietomis. Patalpų atskyrimui naudojamos transformuojamos pertvaros, kad būtų galimybė jas sujungti įvairių koncertų ir pasirodymų metu. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos organizuoti įvairius švietimo, kultūrinius renginius. Choreografijos patalpoje vyks šokių kolektyvų repeticijos, o, esant poreikiui, bus galima naudoti ir kitai mokinių užklasinei veiklai (teatro, muzikos, choreografijos ir kitoms veikloms). Veiklai vykdyti bus įsigyti modernūs, transformuojami ir daugiafunkciniai baldai bei reikalinga įranga.

Šiuo metu baigiamas rengti aktų salės kapitalinio remonto projektas, kurį įgyvendinus, patalpos pasikeis neatpažįstamai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskelbė: , 2018-10-11

Projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“

2018 m. rugsėjo 12 d. – spalio 12 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vykdomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“.
2018 m. rugsėjo 21 d. gimnazijos 7-8, I-IV klasių mokiniai, istorijos mokytoja R. Mateikienė, biologijos mokytoja Z. Daškevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui N. Alinauskienė dalyvavo mokomojoje – pažintinėje išvykoje į Aukštaitijos nacionalinį parką, Sirvėtos regioninį parką. Išvykos metu moksleiviai aplankė Cirliškio dvaro sodybos statinių kompleksą, Šventos dvaro sodybos fragmentus, Labanoro mūšio partizanų kapus, Reškutėnų paminklą Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui, „Ryto“ draugijos Reškutėnų pradžios mokyklą, Pabradės ir Švenčionių žydų kapines, kurios metu rinko medžiagą apie istorinius ir etnokultūrinius šimtmečio objektus.

Paskelbė: , 2018-10-02

Projekto „Atraskime Šimtmečio paveldą“ Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vykdymas

Rugsėjo mėnuo mokiniams – tai ne tik nauji mokslo metai, bet tai ir nauji, įdomūs projektai.  Pabradės „Ryto“ gimnazijoje rugsėjo-spalio mėnesiais vykdomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio valstybės biudžeto lėšomis projektas „Atraskime Šimtmečio paveldą“.

2018 m. rugsėjo 21 d. dieną 8, I-III gimnazijos klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja metodininke Danguole Grincevičiene ir lietuvių kalbos mokytoja metodininke Asta Andrijauskiene bei bendradarbiaujant su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centru vykdė projekto „Atraskime Šimtmečio paveldą“ edukacinę programą „Labanoro apylinkių partizaninio judėjimo vietomis“, dalyvavo žygyje su dviračiais Linkmenys (Ignalinos r.) – Kaltanėnai (Švenčionių r.) palei Lietuvos-Lenkijos demarkacinę liniją „Šimtmečio objektai Lenkijos okupuotame Švenčionių krašte“. Renginio metu buvo aplankytos Švenčionių krašto pokario laisvės kovų vietos Labanoro girioje, tai „Kauno“ ir „Margio“ bunkeriai. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktorius Kęstutis Lisauskas atskleidė mokiniams šio krašto istorinį palikimą, o istorijos mokytoja Danguolė Grincevičienė papasakojo mokiniams apie 1945 m. kovo mėnesį šioje vietoje vykusias Kiauneliškio kautynes tarp partizanų bei  NKVD ir reguliarios armijos dalinių, supažindino su Lietuvos partizanų kovų taktika, buitimi, jų kovų reikšme ir indėliu į pokario laisvės kovas. Vėliau mokiniai nuvyko prie paminklo skirto Lietuvos pasieniečiams Linkmenų miestelyje, saugojusiems Lietuvos ir Lenkijos demarkacinę liniją ir klausėsi labai įdomaus kraštotyrininko Antano Žilėno pasakojimo, kuris rinko apie tai medžiagą ir parašė dviejų dalių knygą „Parubežys ir parubežiniai“. Autorius pasidžiaugė, kad Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai domisi savo krašto istorija ir pirmieji, kurie čia apsilankė nuo paminklo atidarymo bei susitiko su juo.

Skaityti daugiau …