Lankomumo užtikrinimo tvarka

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

TVARKOS APRAŠO PRIEDAI:

Praleistų pamokų (ne daugiau kaip 5 dienos per mėnesį) pateisinimas dėl ligos

Praleistų pamokų pateisinimas (daugiau kaip 5 ligos dienos per mėnesį) dėl kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

Prašymas pateisinti praleistas pamokas (ne daugiau kaip 5 pamokas per pusmetį) dėl svarbių asmeninių priežasčių

Prašymas pateisinti praleistas pavienes pamokas (ne daugiau kaip 7 pamokas per pusmetį) dėl svarbių asmeninių priežasčių

Prašymas pateisinti praleistas pamokas dėl dalyvavimo sporto varžybose ir kituose renginiuose, jei informacijos nepateikė renginį organizuojanti įstaiga ar organizacija

Prašymas dėl poilsio dienos (-ų) suteikimo už atstovavimą gimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis

Prašymas dėl poilsio dienos (-ų) suteikimo už atstovavimą gimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis