Gimnazijos darbo taryba

2021 m. gegužės 28 d. Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo Nr. V-155

KANDIDATŲ, pasiūlytų Į DARBO TARYBĄ, SĄRAŠAS

  1. Romualdas Gadliauskas, mokytojas;
  2. Lucija Gruzdienė, mokytoja;
  3. Virgilijus Kalinauskas, mokytojas;
  4. Miroslava Oklinskienė, mokytoja;
  5. Genutė Paukštienė, specialioji pedagogė;
  6. Ramūnė Poviliūnienė, rūbininkė – budėtoja;
  7. Miroslav Vitkovski, mokytojas, informacinių technologijų sistemų administratorius.

Darbo tarybos rinkimų data ir laikas: 

  • 2021 m. birželio 28 d. nuo 10 val. iki 13 val.
  • 2021 m. birželio 29 d. nuo 10 val. iki 13 val.

Į Darbo tarybą renkami 5 nariai, todėl rinkimų teisę turintys darbuotojai turi 5 balsus (gali balsuoti už 5 kandidatus).

Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkas                              Jonas Kavaliūnas