Gimnazijos darbo taryba

2021 M. BIRŽELIO 28, 29 D. RINKIMŲ Į DARBO TARYBĄ REZULTATAI

Darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, skaičius – 127.

Darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 76.

Išduotų balsavimo biuletenių skaičius – 76.

Nepanaudotų balsavimo biuletenių skaičius – 51.

Po balsavimo rastų galiojančių balsavimo biuletenių skaičius – 75.

Po balsavimo rastų negaliojančių (biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kandidatų, negu nustatytas renkamos darbo tarybos narių skaičius, arba kuriuose neįmanoma nustatyti rinkėjo valios) balsavimo biuletenių skaičius – 1.

Kiekvieno kandidato surinktų balsų skaičius (pateikiamas visas kandidatų sąrašas, išdėstytas pagal rinkimuose gautą balsų skaičių mažėjančia tvarka):

Eil. Nr. Kandidato į DT vardas, pavardė Pareigos Surinktų balsų skaičius
1. Miroslav Vitkovski mokytojas, informacinių technologijų sistemų administratorius 54
2. Romualdas Gadliauskas mokytojas 47
3. Lucija Gruzdienė mokytoja 42
4. Genutė Paukštienė specialioji pedagogė 41
5. Virgilijus Kalinauskas mokytojas 37
6. Miroslava Oklinskienė mokytoja 34
7. Ramūnė Poviliūnienė rūbininkė-budėtoja 22

Kandidatų, išrinktų į darbo tarybą, sąrašas:

Eil. Nr. DT nario vardas, pavardė Pareigos
1. Miroslav Vitkovski mokytojas, informacinių technologijų sistemų administratorius
2. Romualdas Gadliauskas mokytojas
3. Lucija Gruzdienė mokytoja
4. Genutė Paukštienė specialioji pedagogė
5. Virgilijus Kalinauskas mokytojas

Kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į darbo tarybą, sąrašas, pagal kurį sudaromas atsarginių darbo tarybos narių sąrašas. Kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta, ją užima asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka:

Eil. Nr. Kandidato į DT vardas, pavardė Pareigos
1. Miroslava Oklinskienė mokytoja
2. Ramūnė Poviliūnienė rūbininkė-budėtoja

 

Darbo tarybos rinkimo komisijos pirmininkas                                                        Jonas Kavaliūnas