Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas