Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Švenčionių rajono Pabradės ,,Ryto” gimnazijos 2019-2020 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas