Vadovai

Direktorė
Gimnazijos direktorė

Laima Markauskienė

Gimimo metai: 1962–07-10
Pedagoginis darbo stažas – 31 metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Vadybinis stažas – 24 metų
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba
Kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
El. paštas: direktorius@rytogimnazija.eu

Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2020 metų ataskaita
Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2019 metų ataskaita
Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2019 metų veiklos vertinimo išvada

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
Natalija Alinauskienė
Gimimo metai:  1962-08-21
Pedagoginis darbo stažas – 32 metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Vadybinis stažas – 26 metai
Dėstomas dalykas – chemija
Kvalifikacinė kategorija – chemijos vyresnioji mokytoja
El. paštas: n.alinauskiene@rytogimnazija.eu
Jonas Kavaliūnas
Gimimo metai: 1967–08-20
Pedagoginis darbo stažas – 29  metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Vadybinis stažas – 17 metai
Dėstomas dalykas – matematika
Kvalifikacinė kategorija – matematikos vyresnysis mokytojas
El. paštas: pavaduotojai@rytogimnazija.eu
Esmiralda Verikienė
Gimimo metai: 1966–07-04
Pedagoginis darbo stažas – 28  metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Vadybinis stažas – 19 metų
Dėstomas dalykas – pradinis ugdymas
Kvalifikacinė kategorija –  pradinių klasių mokytoja metodininkė
El. paštas:  e.verikiene@rytogimnazija.eu
Veslava Verikienė
Gimimo metai: 1973–07-02
Pedagoginis darbo stažas – 22  metų
Vadybinė kategorija –  trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija
Vadybinis stažas – 16 metų
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba
Kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
El. paštas:  v.verikiene@rytogimnazija.eu
 
Pavaduotoja ūkiui
Nijolė Lukaševičienė
Gimimo metai: 1967–11-27
Vadybinis stažas – 22 metų
El. paštas:  n.lukaseviciene@rytogimnazija.eu