Vadovai

Direktorė
Gimnazijos direktorė

Laima Markauskienė

Vadybinis stažas – 30 metų
Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 37 metai
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Tel. (0 387) 54 478
El. paštas direktorius@rytogimnazija.eu

Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2023 metų ataskaita
Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2022 metų ataskaita
Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2021 metų ataskaita
Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2020 metų ataskaita
Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2019 metų ataskaita

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Natalija Alinauskienė
Vadybinis stažas – 31 metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 37 metai
Dėstomas dalykas – žmogaus sauga
Kvalifikacinė kategorija – chemijos vyresnioji mokytoja
Tel. (0 387) 54 302
El. paštas natalija.alinauskiene@rytogimnazija.eu

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jonas Kavaliūnas
Vadybinis stažas – 23 metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 35  metai
Dėstomas dalykas – matematika
Kvalifikacinė kategorija – matematikos vyresnysis mokytojas
Tel. (0 387) 54 302
El. paštas pavaduotojai@rytogimnazija.eu
               jonas.kavaliunas@rytogimnazija.eu

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Esmiralda Verikienė
Vadybinis stažas – 25 metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 34  metai
Dėstomas dalykas – pradinis ugdymas
Kvalifikacinė kategorija –  pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tel. (0 387) 54 302
El. paštas  esmiralda.verikiene@rytogimnazija.eu

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Veslava Verikienė
Vadybinis stažas – 22 metai
Vadybinė kategorija –  trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 28  metai
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba
Kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Tel. (0 387) 54 302
El. paštas  veslava.verikiene@rytogimnazija.eu

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Nijolė Lukaševičienė
 
Vadybinis stažas – 28 metai
Tel. (0 387) 51 050
El. paštas  nijole.lukaseviciene@rytogimnazija.eu