Vadovai

Direktorė
Gimnazijos direktorė

Laima Markauskienė

Vadybinis stažas – 28 metai
Antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 35 metai
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Tel. (8 387) 54 478
El. paštas direktorius@rytogimnazija.eu

Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2021 metų ataskaita
Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2020 metų ataskaita
Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovo 2019 metų ataskaita

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Natalija Alinauskienė
Vadybinis stažas – 29 metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 35 metai
Dėstomas dalykas – žmogaus sauga
Kvalifikacinė kategorija – chemijos vyresnioji mokytoja
Tel. (8 387) 54 302
El. paštas n.alinauskiene@rytogimnazija.eu
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jonas Kavaliūnas
Vadybinis stažas – 21 metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 33  metai
Dėstomas dalykas – matematika
Kvalifikacinė kategorija – matematikos vyresnysis mokytojas
Tel. (8 387) 54 302
El. paštas pavaduotojai@rytogimnazija.eu
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Esmiralda Verikienė
Vadybinis stažas – 23 metai
Vadybinė kategorija –  antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 32  metai
Dėstomas dalykas – pradinis ugdymas
Kvalifikacinė kategorija –  pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tel. (8 387) 54 302
El. paštas  e.verikiene@rytogimnazija.eu
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Veslava Verikienė
Vadybinis stažas – 20 metų
Vadybinė kategorija –  trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija
Pedagoginis darbo stažas – 26  metai
Dėstomas dalykas – lietuvių kalba
Kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Tel. (8 387) 54 302
El. paštas  v.verikiene@rytogimnazija.eu
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Nijolė Lukaševičienė
 
Vadybinis stažas – 26 metai
Tel. (8 387) 51 050
El. paštas  n.lukaseviciene@rytogimnazija.eu