Darbo užmokestis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Žmonių skaičius

I ketvirtis

II ketvirtis

III

ketvirtis

IV

ketvirtis

Vidurkis

už metus

1

Mokytojas

70

1880

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5

2227

3

Mokytojo padėjėjas

11

569

5

Valytojas

11

665

5

Vairuotojas

4

813

6

Rūbininkas-budėtojas

3

735

7

Virėjas

7

1111

8

Informacinių sistemų administratorius

2

464

9

Darbininkas

3

662

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

13

963

11

Grupės auklėtojas

4

391

12

Logopedas

2

1583

13

Spec. pedagogas

2

1190

14

Elektrikas

2

142

15

Aplinkos tvarkytojas

4

305

16

Sandėlininkas

2

594

17

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1982

18

Bibliotekininkas

2

1432

19

Ūkvedys

2

665

20

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

2

828