Darbo užmokestis

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 m.

Eil.

Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Žmonių skaičius

I ketvirtis

II ketvirtis

III

ketvirtis

IV

ketvirtis

Vidurkis

už metus

1

Mokytojas

75

2085

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6

2175

3

Mokytojo padėjėjas

11

597

4

Valytojas

12

767

5

Vairuotojas

4

940

6

Rūbininkas-budėtojas

3

693

7

Virėjas

7

1220

8

Informacinių sistemų administratorius

3

382

9

Darbininkas

3

678

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

14

1041

11

Grupės auklėtojas

4

437

12

Logopedas

2

2169

13

Spec. pedagogas

2

1416

14

Elektrikas

2

131

15

Aplinkos tvarkytojas

4

291

16

Sandėlininkas

2

591

17

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3

1902

18

Bibliotekininkas

2

1346

19

Ūkvedys

2

651

* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).