Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais

 

2018 m. vidurkis

1.

Direktorius 2220

1707

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1927

1346

3.

Bibliotekos vedėjas

320

152

4.

Skaityklos vedėjas

789

617

5.

Inžinierius kompiuterininkas

626

428

6.

Mokytojas

1383

983

7.

Mokytojo padėjėjas

620

479

8.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1181

745

9.

Psichologas

1325

678

10.

Logopedas

1103

647

11.

Grupės auklėtojas

618

451

12.

Socialinis pedagogas

1261

792

13.

Specialusis pedagogas

1227

779

14.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1137

810

15.

Darbininkas

416

368

16.

Elektrikas

150

108

17.

Raštinės vedėjas

802

633

18.

Vairuotojas

807

572

19.

Rūbininkas-budėtoja

470

350

20.

Santechnikas

149

100

21.

Budėtojas

416

289

22.

Operatorius

148

111

23.

Kiemsargis

416

284

24.

Valytojas

565

421

25.

Sekretorius

167

118

26.

Virėjas

839

627

27.

Auklėtojo padėjėjas

605

427

28.

Pagalbinis virtuvės darbuotojas

265

200

29.

Apskaitininkas

605

417

30.

Valgyklos vedėjas

968

469