Darbo užmokestis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Žmonių skaičius

I ketvirtis

II ketvirtis

III

ketvirtis

IV

ketvirtis

Vidurkis

už metus

1

Mokytojas

70

1880

2080

2262

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5

2227

2260

2203

3

Mokytojo padėjėjas

11

569

642

496

5

Valytojas

11

665

621

472

5

Vairuotojas

4

813

873

1005

6

Rūbininkas-budėtojas

3

735

611

637

7

Virėjas

7

1111

1099

1153

8

Informacinių sistemų administratorius

2

464

521

379

9

Darbininkas

3

662

631

652

10

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

13

963

1076

1014

11

Grupės auklėtojas

4

391

392

398

12

Logopedas

2

1583

1366

2177

13

Spec. pedagogas

2

1190

1366

1259

14

Elektrikas

2

142

125

15

Aplinkos tvarkytojas

4

305

297

291

16

Sandėlininkas

2

594

572

724

17

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

4

1982

2122

2036

18

Bibliotekininkas

2

1432

1804

312

19

Ūkvedys

2

665

625

724

20

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

2

828

642

1121