Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1 Mokytojas 73 1450
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 5 1440
3 Mokytojo padėjėjas 10 520
4 Valytojas 8 520
5 Vairuotojas 3 771
6 Rūbininkas-budėtojas 3 463
7 Virėjas 7 844
8 Informacinių sistemų administratorius 2 455
9 Darbininkas 3 482
10 Grupės auklėtojas 2 596
11 Bibliotekininkas 2 870
12 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 14 771
13 Grupės auklėtojas 2 631
14 Logopedas 2 1292
15 Spec. pedagogas 2 773
16 Elektrikas 2 135
17 Aplinkos tvarkytojas 3 321