Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1 Mokytojas 76 1450 1581 1767
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 5 1440 1533 1815
3 Mokytojo padėjėjas 10 520 449 481
4 Valytojas 8 520 528 605
5 Vairuotojas 3 771 679 633
6 Rūbininkas-budėtojas 3 463 482 484
7 Virėjas 7 844 839 815
8 Informacinių sistemų administratorius 2 455 455 370
9 Darbininkas 3 482 466 481
11 Bibliotekininkas 2 870
12 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 14 771 733 774
13 Grupės auklėtojas 2 631 595 631
14 Logopedas 2 1292 1295 1424
15 Spec. pedagogas 2 773 888 907
16 Elektrikas 2 135 93 112
17 Aplinkos tvarkytojas 3 321 330 370