Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1 Mokytojas 1383 1379 1402 1597 1440
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1927 1636 1681 1459 1676
3 Mokytojo padėjėjas 620 411 423 375 457
4 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1181 1415 1101 956 1163
5 Valytojas 565 476 555 504 525
6 Vairuotojas 807 782 615 619 706
7 Budėtojas 416 376 495 376 416
8 Virėjas 839 868 839 835 845
9 Inžinierius kompiuterininkas 626 628 545 619 605
10 Darbininkas 416 416 564 402 450