Darbo užmokestis

 

15Aplinkos tvarkytojas

15Aplinkos tvarkytojas

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1 Mokytojas 74 1656
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 5 1663
3 Mokytojo padėjėjas 12 481
4 Valytojas 10 590
5 Vairuotojas 3 829
6 Rūbininkas-budėtojas 3 545
7 Virėjas 8 862
8 Informacinių sistemų administratorius 3 413
9 Darbininkas 3 558
10 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 13 816
11 Grupės auklėtojas 3 478
12 Logopedas 2 1536
13 Spec. pedagogas 2 1010
14 Elektrikas 2 116
15 Aplinkos tvarkytojas 2 332
16 Sandėlininkas 2 504
17 Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2 992