Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1 Mokytojas 73 1680
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 5 1288
3 Mokytojo padėjėjas 9 391
4 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 1414
5 Valytojas 10 514
6 Vairuotojas 3 658
7 Rūbininkas-budėtojas 3 436
8 Virėjas 8 713
9 Informacinių sistemų administratorius 2 425
10 Darbininkas 3 455
11 Grupės auklėtojas 2 518
12 Bibliotekininkas 2 896
13 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 14 643
14 Santechnikas 2 187
15 Elektrikas 2 92
16 Logopedas 2 1304
17 Spec. pedagogas 2 991
18 Raštinės administratorius 2 974
19 Aplinkos tvarkytojas 3 304
20 Sandėlininkas 2 444