Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

2018 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis eurais

 

2018 m. vidurkis

1.

Direktorius

1817

1707

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1240

1346

3.

Bibliotekos vedėjas

245

152

4.

Skaityklos vedėjas

643

617

5.

Inžinierius kompiuterininkas

461

428

6.

Mokytojas

1119

983

7.

Mokytojo padėjėjas

478

479

8.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

811

745

9.

Psichologas

603

678

10.

Logopedas

573

647

11.

Grupės auklėtojas

451

451

12.

Socialinis pedagogas

817

792

13.

Specialusis pedagogas

794

779

14.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

983

810

15.

Darbininkas

400

368

16.

Elektrikas

108

108

17.

Raštinės vedėjas

792

633

18.

Vairuotojas

638

572

19.

Rūbininkas-budėtoja

400

350

20.

Santechnikas

105

100

21.

Budėtojas

311

289

22.

Operatorius

111

111

23.

Kiemsargis

300

284

24.

Valytojas

400

421

25.

Sekretorius

116

118

26.

Virėjas

641

627

27.

Auklėtojo padėjėjas

454

427

28.

Pagalbinis virtuvės darbuotojas

200

200

29.

Apskaitininkas

451

417

30.

Valgyklos vedėjas

742

469