Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1 Mokytojas 1383 1379 1402
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1927 1636 1681
3 Mokytojo padėjėjas 620 411 423
4 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1181 1415 1101
5 Valytojas 565 476 555
6 Vairuotojas 807 782 615
7 Budėtojas 416 376 495
8 Virėjas 839 868 839
9 Inžinierius kompiuterininkas 626 628 545
10 Darbininkas 416 416 564