Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis

IV ketvirtis

Vidurkis už metus

1 Mokytojas 52 1392
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 4 1044
3 Mokytojo padėjėjas 8 408
4 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 963
5 Valytojas 9 510
6 Vairuotojas 3 621
7 Rūbininkas-budėtojas 4 370
8 Virėjas 3 889
9 Inžinierius kompiuterininkas 3 383
10 Darbininkas 2 455
11 Grupės auklėtojas 2 512
12 Bibliotekininkas 2 809