Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komanda, patvirtinta Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktoriaus 2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V- 83

 1. Markauskienė Laima, direktorė
 2. Alinauskienė Natalija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 3. Jonas Kavaliūnas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 4. Esmiralda Verikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 5. Veslava Verikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 6. Oleškevič Alicija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 7. Andrijauskienė Asta, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
 8. Čičiurkienė Zita, geografijos mokytoja metodininkė
 9. Galatiltienė Diana, užsienio (anglų) kalbos mokytoja ekspertė
 10. Grincevičienė Danguolė, istorijos mokytoja metodininkė
 11. Jedik Rita, matematikos, ekonomikos ir verslumo mokytoja
 12. Kavaliūnienė Olė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 13. Kozlovskij Genadij, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
 14. Markinienė Renata, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 15. Paukštienė Genutė, specialioji pedagogė metodininkė
 16. Semaško Margarita, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
 17. Vitkovskij Miroslav, informacinių technologijų mokytojas metodininkas

 

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo planas

 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS. KĄ BŪTINA ŽINOTI?

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

 

DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS UGDYMO TURINIO (UTA) ATNAUJINIMĄ:

ŠMSM 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V- 1541

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5

 

Bendrosios programos:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

 

KOMPETENCIJŲ IR VAIKO RAIDOS APRAŠAI:

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/

 

TĖVAMS APIE UTA

 

NAUDINGOS NUORODOS:

https://www.mokykla2030.lt