Pradinis ugdymas

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto” gimnazijos 2019-2020 m. m. priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimo planas