Metodinė taryba

Pirmininkas – Darijuš Gurskij, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas.

Sekretorė – Renata Markinienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

 

Nariai:

Asta Andrijauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Irina Macanko, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Genadij Kozlovskij, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo, menų ir technologijų mokytojų  metodinės grupės pirmininkas,

Regina Mateikienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Irena Moisejevienė, švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė,

Margarita Šalnė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

 

Metodinės tarybos funkcijos

  • Kartu su gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotoju ugdymui
  • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;
  • koordinuoja metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
  • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.