Nuorodos

Švietimas

Švietimo ir mokslo ministerija

http://www.smm.lt

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius

http://www.svencionys.lt/

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija

http://www.1vm.pabrade.lm.lt/

Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

http://www.zemaicio.svencionys.lm.lt/

Adutiškio vidurinė mokykla

http://www.adutiskis.svencionys.lm.lt/

Švenčionėlių antroji vidurinė mokykla

http://www.2vm.svencioneliai.lm.lt/

Švenčionių vidurinė mokykla

http://www.vidurine.svencionys.lm.lt/

Svirkų pagrindinė mokykla

http://www.svirkos.svencionys.lm.lt/

Švenčionėlių progimnazija

http://www.progimnazija.svencioneliai.lm.lt/

Švenčionių pradinė mokykla

http://www.pradine.svencionys.lm.lt/

Švietimo valdymo informacinė sistema

http://www.svis.smm.lt/

Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema

http://www.aikos.smm.lt

Nacionalinis egzaminų centras

http://www.nec.lt

Lietuvos mokslo taryba

http://www.lmt.lt

Studijų kokybės vertinimo centras

http://www.skvc.lt/

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

http://www.vmsfondas.lt/

Lietuvos studentų sąjunga

http://www.lss.lt/

Studijų užsienyje informacijos centras

http://eac.osf.lt/

Lietuvos moksleivių sąjunga

http://www.moksleiviai.lt

Švietimo portalas

http://www.tinklas.lt

Valstybinės aukštosios mokyklos

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

http://www.lsmuni.lt

Kauno technologijos universitetas

http://www.ktu.lt

Klaipėdos universitetas

http://www.ku.lt

Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija

http://www.lka.lt

Lietuvos sporto universitetas

http://www.lkka.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

http://www.lmta.lt

Lietuvos veterinarijos akademija

http://www.lva.lt

Aleksandro Stulginskio universitetas

http://www.asu.lt

Šiaulių universitetas

http://www.su.lt

Vilniaus dailės akademija

http://www.vda.lt

Vytauto Didžiojo universitetas

http://www.vdu.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

http://www.vgtu.lt

Lietuvos edukologijos universitetas

http://www.leu.lt

Vilniaus universitetas

http://www.vu.lt

Mykolo Romerio universitetas

http://www.mruni.eu