NMPP ataskaitos

2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2 klasių ataskaita

2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 4 klasių ataskaita

2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 6 klasių ataskaita

2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 8 klasių ataskaita