Nuostatai

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ tvarkymo nuostatai

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos elektroninio Tamo dienyno tvarkymo nuostatai

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos nuostatai