Gamtosauginių mokyklų programa

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2021-06-05

Dalyvavome tarptautinėje akcijoje „River Cleanup“

2021 m. birželio 4 d. mūsų gimnazijos ekologų klubo „Žaliuoju taku“ nariai ir Žaliosios olimpiados odisėjos komanda kartu su geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene prisijungė prie tarptautinės upių pakrančių švarinimo iniciatyvos „River Cleanup“. Akcijos tikslas—skatinti aplinkosauginį sąmoningumą ir užkirsti kelią atliekų patekimui į vandens telkinius, jūras bei vandenynus. Gimnazistai švarino Žeimenos upės atkarpą tarp dviejų tiltų. Akcijos metu surinkome tris didelius maišus šiukšlių, kuriose daugiausiai buvo stiklo ir plastiko atliekų.

Dėkojame UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ už pagalbą organizuojant akciją.

Paskelbė: , 2021-05-28

Sėkmingas dalyvavimas nacionaliniame „Atliekų kultūros“ egzamine

2021 m. balandžio 29 dieną 48 mūsų gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo nacionaliniame „Atliekų kultūros“ egzamine, kurį organizuoja UAB „VAATC“ ir globoja Aplinkos ministerija. Mokiniai atsakinėjo į klausimus apie rūšiavimą, tvarumą, ekologiją ir atliekų surinkimo sistemą. Geriausiai nacionalinio „Atliekų kultūros“ egzamino testo užduotis atliko ir „Žinovo“ diplomais apdovanoti 4 dalyviai: Paulina Lavrinovičiūtė, 8b klasės mokinė, Daniel Verikas, IIbg klasės mokinys bei dvi III gimnazijos klasės mokinės Erika Stepaniukaitė ir Raminta Vinčiūnaitė. Dar 22 gimnazijos mokinių žinios įvertintos „Pažengusiojo“ diplomais. Egzaminui pasiruošti padėjo geografijos mokytoja metodininkė Zita Čičiurkienė. Džiaugiamės puikiais mūsų gimnazijos mokinių rezultatais.

Paskelbė: , 2021-05-13

Akcija „Švari Lietuva – švari Europa“

Pabradės „Ryto“ gimnazijos 6b klasės mokiniai (chemijos mokytoja Vilma Oginskienė), Jaunųjų miškininkų būrelis „Alksniai“ nariai (biologijos mokytoja Daiva Morozienė) aktyviai dalyvavo akcijoje „Švari Lietuva – švari Europa“. Mokiniai, rinkdami šiukšles, grožėjosi gimtojo miestelio gamta, prisiminė gimnazijos mokytojos Irenos Kerulienės ne vieną sukurtą eilėraštį apie Pabradę, miestelyje gyvenančius žmones. Akcijos dalyviai noriai tvarkė aplinką, giliai įsitikinę, kad gyvendami tvarkingoje aplinkoje jaučiamės laimingesni.

Gimtajam miestui

Gimtasis miestas Pabradė
Nuo žodžio „bristi“ ar „brasta“.
Kiti gi sako – nuo „barzdos“,
Kurią vanduo tesiekė vos.

Čia brido žmonės ir arkliai,
Napoleono karžygiai.
Gal tai – legendos, gal – tiesa,
Man Pabradė labai miela

Ant dviejų upių ji krantų,
Žaliųjų apsupta miškų
Ir tartum guli ji duobėj,
Kai žiūri iš labai aukštai.

Vingiuoja, raitos Žeimena,
Tokia švari, skaidri, tyra,
Ir Dubingėlė neilga
Atplukdo vandenis į ją.

Tai santakoje abiejų
Išaugo miestas ant krantų.
Gyventi gera čia tikrai
Ir žmonės myli jį labai.

Vietovės gražios iš tiesų:
Aplink daugybė ežerų
Ir tvenkinys visai šalia,
Ramiai pušynas ošia čia.

Turtingi dovanom miškai,
Žuvim – upeliai, ežerai
Ir santaika čia tarp visų
Žmonių tautybių įvairių.

Smagu gyventi tarp draugų,
Vaikystės vietų pamėgtų.
Nereikia miestų gražesnių,
Džiaugiuos, kad aš čia gyvenu.

Pabradės „Ryto“ gimnazijos vokiečių k. mokytoja metodininkė Irena Kerulienė

Paskelbė: , 2021-05-08

Viktorina „Gerai daryk – maistą taupyk“

Gegužės 7 d. 3b klasės mokiniai kartu su klasės mokytoja Esmeralda Verikiene dalyvavo viktorinoje „Gerai daryk – maistą taupyk“. Šios viktorinos tikslas – paaiškinti mokiniams švaistomo maisto poveikį aplinkai, visuomenei, ekonomikai, skatinti juos keisti maisto įpročius, atskleisti maisto vertę. Viktorina organizuota VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, vykdančių Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą, iniciatyva.

Paskelbė: , 2021-05-08

Europos diena paminėta diskutuojant apie Europos žaliąjį kursą

2021m. gegužės 7 d. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko nuotolinis renginys „Europos žaliasis kursas“, skirtas paminėti Europos dienai. Renginys organizuotas kartu su Vilniaus Senvagės (mokytojos Gitana Pranckūnienė, Ilona Bingelienė, Alma Čiapienė) ir Turgelių „Aistuvos“(mokytoja Jolanta Lazdauskienė) gimnazijų vyresniaisiais ir jaunesniaisiais projekto „Mokyklos— Europos Parlamento ambasadorės“ ambasadoriais. Renginio dalyviai susidomėję klausėsi Europos Parlamento nario Bronio Ropės pristatymo apie Europos žaliąjį kursą. Mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijoje apie kiekvieno mūsų indėlį ir vartojimo įpročių pokyčius, kad Europos žemynas galėtų tapti neutraliu klimatui anksčiau nei 2050 metais. Renginio metu buvo dalijamasi gerąja patirtimi apie gimnazijose vykdomas gamtosaugines veiklas. Vilniaus Senvagės gimnazijos bendruomenės gamtosaugines veiklas pristatė IV klasės mokinys Arnoldas Lapienis,  renginio dalyviams buvo parodytas mokinių sukurtas filmukas. Apie Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vykdomą tarptautinę Gamtosauginių mokyklų programą papasakojo IIag klasės mokinė Ugnė Kerulytė ir geografijos mokytoja Zita Čičiurkienė. Renginyje dalyvavo tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Lietuvoje Renaldas Rimavičius, kuris susidomėjęs klausėsi mokinių  pristatymų apie vykdomas gamtosaugines veiklas. Renginio pabaigoje gimnazistai pasitikrino žinias protmūšyje „Ką žinau apie Europos žaliąjį kursą?“, kuriam klausimus kūrė Vilniaus Senvagės gimnazijos ir Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Internetinį žaidimą „Kahoot“ mokiniams moderavo Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos IIbg klasės mokinys Danielius Verikas.

Dėkojame Europos Parlamento nariui Broniui Ropei už išsamų Europos žaliojo kurso pristatymą, įdomią diskusiją su gimnazistais ir dalyvavimą renginyje.

Paskelbė: , 2021-03-30

Pasaulinė Žemės diena

Gera man, Žemele, kada tave turiu
Tu brangiausias turtas, kurį branginu.
Ačiū tau už saulę, medį, gėlę…
Ačiū, tau, kad tu esi.

Pasaulinė Žemės diena – viena svarbiausių ir gražiausių aplinkosaugos švenčių, sutelkianti visus žmones atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename.  2021 m. kovo 19-24 dienomis gimnazijoje vyko renginiai, skirti Žemės dienai paminėti. Šiuo laikotarpiu stengtasi suteikti mokiniams papildomų žinių apie gamtos tausojimo svarbą. Kovo 19 dieną 7a ir 7b klasių mokiniai klausėsi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojos Daivos Gudritienės paskaitos „Nuotoliniai tyrimai platformų žemėlapiams kurti“. Dėstytoja paaiškino, kaip surenkami duomenys Google Maps, Maps.lt, kaip vyksta geodeziniai matavimai, žemės planų, brėžinių bei žemėlapių sudarymas.

Kovo 24 dieną vyko viktorina „Mes mylime Žemę“,, kurią parengė ir pravedė Jaunųjų miškininkų būrelio „Alksniai“ nariai. Viktorina vyko 8 klasių mokiniams Kahoot programoje. Aktyviausi buvo 8a klasės mokiniai Dominikas Vižinis, Eimantas Kerulis ir Danielius Kiseliovas.

Kovo 17 d. aktyviausi IIIg-IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto organizuojamoje nuotolinėje paskaitoje „Kas yra klimato kaita?“. Kovo 19 d. 5a ir 5b klasių mokiniams vyko viktorina „Brangiausia ką turi žmogus – Žemė“, kurią padėjo organizuoti III gimnazijos klasės mokinė Gabija Rižaitė. Mokiniai dar kartą pasitikrino savo žinias apie oro taršą, aplinkosaugą ir atliekų perdirbimą.

Per dailės ir žmogaus saugos pamokas 5, 7 klasių mokiniai aptarė pernykštės žolės deginimo liūdnas pasekmes, dalyvavo piešinių konkurse „Nedegink žolės – išsaugok gyvybę !“ Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi ir kiekvieną dieną.

Paskelbė: , 2021-02-18

Paskelbė: , 2021-02-01

Dalyvavome konkurse „Kas man yra ekologija?“

2021 m. sausio mėnesį septyni mūsų gimnazijos mokiniai kartu su geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene dalyvavo Europos Parlamento nario B. Ropės organizuotame respublikiniame konkurse „Kas man yra ekologija?“. Konkurso tikslas – paskatinti vaikus ir jaunimą domėtis ekologija, ekologiška gamyba, aplinkos saugojimu, aplinkos taršos mažinimu, darnia žmogaus veikla su gamta ir aplinka, ugdyti ekologinį sąmoningumą, atsakingą gamtos išteklių ir maisto produktų vartojimą, sveikos mitybos įgūdžius, skatinti ekologiškų produktų vartojimą, taip prisidedant prie Europos Sąjungos Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo. Mokiniai turėjo sukurti kūrybinį darbą, kuris atsakytų į konkurso klausimą „Kas man yra ekologija?“. II vietą konkurse laimėjo  Karina Burakaitė, 8a klasės mokinė, III vietas – Justė Perveneckaitė, 8a klasės mokinė, ir Viktorija Volodova, IIbg klasės mokinė.

Paskelbė: , 2021-01-23

Dalyvavome tarptautinėje „Euroscola“ dienoje

2021 m. sausio 22 d. IIbg klasės mokiniai Daniel Verikas ir Karolis Tarleckas kartu su geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene dalyvavo nuotolinėje Euroscoloje, kuri vyko Europos Parlamente, Strasbūre. Renginio metu buvo diskutuojama apie klimato kaitą ir aplinkosaugą. ES šalių ugdymo įstaigų atstovai interaktyvių platformų pagalba galėjo užduoti klausimus Europos Parlamento pirmininkui bei pateikti savo pasiūlymus klimato kaitos klausimais. Mokiniai, dalyvavę tarptautinėje „Euroscola“ dienoje, džiaugėsi sulaukę sertifikatų ir suvenyrų su ES simbolika.

Paskelbė: , 2021-01-16

Gimnazistai dalyvavo integruotame gamtos mokslų renginyje „Medis turi savo kalbą“

2021 m. sausio 15 d. ekologų klubo „Žaliuoju taku“ nariai kartu su geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene organizavo integruotą gamtos mokslų renginį „Medis turi savo kalbą“, kuriame dalyvavo 7-9 klasių mokiniai. Tai buvo baigiamasis akcijos „Kalėdinė eglutė–namų šilumai“ renginys. Ši akcija vyko kartu su UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. Akcijos metu Pabradės miesto gyventojai buvo kviečiami nupuoštas kalėdines eglutes ir jų šakas atnešti į atliekų bendro naudojimo aikšteles prie daugiabučių namų ir Pabradės „Ryto“ gimnazijos bei tvarkingai palikti  specialiais lipdukais pažymėtose vietose. Integruotame renginyje „Medis turi savo kalbą“ dalyvavo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio miško auginimo specialistas Povilas Auglys, kuris pateikė mokiniams daug įdomių faktų apie miškininkų atliekamus darbus. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ direktoriaus pavaduotojas Aroldas Bitinas priminė renginio dalyviams pagrindinius rūšiavimo principus bei papasakojo apie akcijos „Kalėdinė eglutė–namų šilumai“ metu surinktų eglučių virtimo ekologišku kuru arba kompostu būdus. Mokiniai pasitikrino savo žinias apie Lietuvos miškus internete žaisdami žaidimą „Kahoot“. Žaidimo laimėtojais tapo 7a klasės mokinių  komanda „Minecraft“