Pailgintos dienos grupė

Veiklos tikslai

  • plėtoti vaikų socializacijos galimybes, kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą;
  • užtikrinti saugų užimtumą po pamokų;
  • kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą.

Veiklos turinys

  • gilinamos mokinių žinios, įgytos pamokų metu;
  • lavinami mokinių kalbinės veiklos, fizinio aktyvumo įgūdžiai;
  • ugdomas kūrybiškumas, bendravimo ir pasitikėjimo savimi įgūdžiai;
  • dalyvaujama gimnazijos, miesto ir respublikos konkursuose.

Iš kaimo vietovių pavežami mokiniai nuo mokesčio atleidžiami. Mokiniams, gyvenantiems mieste, teikiamos mokamos paslaugos.  Savivaldybės tarybos nustatytas mokestis: 3 val. – 0,28 EUR, 4,5 val. – 0,43 EUR.

1-4 klasių mokiniai lanko pailgintos dienos grupę tėvams pateikus prašymą.

Dienotvarkė

11.30 – 12.30 val. – pokalbis prie arbatos (veiklos aptarimas, pasiruošimas veiklai);
12.30 – 14.00 val. – pažintinė, sportinė veikla lauke (išvykos į gamtą, sportiniai žaidimai stadione);
14.00 – 15.00 val. – namų darbų ruošimas, individualios užduotys, knygelių skaitymas ir kt.;
15.00 – 16.00 val. – vaikų saviraiška (konkursai, viktorinos, kūrybinė veikla, parodėlės, vaidinimai ir kt.).

DAIVA ŠEKŠTELYTĖ
102 kab.
  Pirmadienis
 11.30 – 16.00
  Antradienis
11.30 – 16.00
  Trečiadienis
 11.30 – 16.00
 Ketvirtadienis
11.30 – 16.00
  Penktadienis
11.30 – 16.00