Bendruomenė

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2022-04-19

Akcija „Darom 2022“

2022 m. balandžio 15 d. mūsų gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais  prisijungė prie aplinkos tvarkymo akcijos „DAROM 2022“, kuria siekiama ugdyti visuomenės sąmoningumą ir atkreipti dėmesį į kasdien vis aktualesnes aplinkosaugos problemas, skatinti Lietuvos gyventojų ekologinį  mąstymą bei pilietiškumą. Pavasarinės švarinimosi akcijos metu buvo tvarkoma gimnazijos ir  Pabradės miesto aplinka.

Paskelbė: , 2022-03-10

Paskelbė: , 2022-03-10

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Visa gimnazijos bendruomenė džiugiai ir viltingai nusiteikusi švenčia Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Paskelbė: , 2022-03-10

Pilietinė iniciatyva „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“

Minint 32-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines dalyvaujame pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“.

Paskelbė: , 2022-02-17

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO RIMANTO KLIPČIAUS PADĖKOS GIMNAZIJAI IR DARBUOTOJAMS VASARIO 16-OSIOS PROGA

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos- proga Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius dėkojo įstaigų darbuotojams už stropų, pasiaukojantį darbą bei išreiškiamą meilę gimtajam kraštui.

Labai malonu, kad buvo pastebėta ir įvertinta mūsų gimnazijos bendruomenės veikla, kuri pasižymi tarpusavio pasitikėjimu, aukštu bendrystės jausmu. Vasario 16-osios šventės proga rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius įteikė Padėką gimnazijai už atsakingą darbą, geranoriškas iniciatyvas ir nuoširdžią pagalbą įveikiant ekstremalios situacijos iššūkius.

Savivaldybės mero Padėka skirta geografijos mokytojai metodininkei Zitai Čičiurkienei už ilgalaikę 10-ties metų tarptautinės gamtosauginės veiklos, suburiančios gimnazijos bendruomenę, vykdymą, Europos Parlamento biuro Lietuvoje tarptautinės programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinimą ir atsakingą aktyvios, pilietiškai brandžios jaunosios kartos ugdymą.

Mero Padėka Vasario 16-osios proga apdovanotas ir informacinių technologijų mokytojas metodininkas Miroslavas Vitkovskis – už svarų indėlį parenkant ir diegiant efektyvią virtualią mokymosi aplinką bei produktyvaus bendradarbiavimo įrankio sukūrimą, pilietinių akcijų, iniciatyvų įgyvendinimą ir viešinimą.

Už toleranciją Žmogui, atsakingą darbą organizuojant migrantų maitinimo paslaugas meras Rimantas Klipčius įteikė Padėką ir ūkvedei- sandėlininkei Jevgenijai Ziuganovienei.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname apdovanotuosius bei linkime, kad ir ateityje kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario širdyje rusenanti ugnelė skleistų geranoriškumą, stiprybę, sutelktumą ugdant ištikimus, mylinčius savo gimtąjį kraštą jaunus žmones.

Veslava Verikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Paskelbė: , 2022-02-16

Paskelbė: , 2022-01-21

Paskelbė: , 2022-01-13

Iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Paminėjome Sausio 13-osios sukaktį, dalyvaudami visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes. Per pirmą pamoką mokytojai priminė mokiniams 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei. Vyresnių klasių mokiniai gimnazijos fojė prie bibliotekos parengė ekspoziciją, skirtą Lietuvos laisvės gynėjams pagerbti.

Paskelbė: , 2022-01-10

Mokinių Kalėdinių darbelių paroda

Kviečiame pasigrožėti 8 ir I–IV gimnazijos klasių mokinių darbais, sukurtais dailės ir technologijų pamokų metu. Mokiniai, pasitelkę savo fantaziją ir kūrybiškumą, iš antrinių žaliavų, sukūrė išraiškingų formų įdomius darbelius.

Paskelbė: , 2022-01-05

Aš – ugniagesys gelbėtojas

Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba kartu su šio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriumi surengė piešinių ir plakatų konkursą „Aš – ugniagesys gelbėtojas“, kuriame dalyvavo šio rajono mokymo įstaigų pradinių klasių moksleiviai. 1–2 klasių grupėje pirmoji vieta atiteko Pabradės „Ryto“ gimnazijos pradinukui Adrian Majevski, 3–4 klasių grupėje antroji vieta atiteko Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinei Samantai Semaškevič.

Vaikai, užėmę 1–3 vietas, buvo apdovanoti spalvingais diplomais, ugniagesio gelbėtojo skulptūrėlėmis bei praktiškomis kanceliarinėmis dovanėlėmis.