Bendruomenė

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2021-10-25

Susitikimas su ugniagesiais

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus PGV Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vykdė prevencinę akciją „Būk saugus, mokiny!ְ“ ir susitiko su Pabradės „Ryto“ gimnazijos 1-2 klasių mokiniais. Vyresnioji inspektorė Ieva Laurinavičienė supažindino su priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir elgesiu ekstremaliose situacijose. Paaiškino, kaip reaguoti į operatorės apklausą ir ką privalu pasakyti operatorei. Inspektorius Andrius Kazakevičius papasakojo vaikams, kaip reikėtų saugotis gaisro, o jei gaisras kiltų – kaip saugiai palikti gaisro vietą ir kviesti ugniagesius gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112. Atsisveikindami pareigūnai įteikė mokiniams dovanėlių. Tikimės, kad įgytos žinios padės būti saugiems bei nesutrikti pavojingose situacijose.

Olė Kavaliūnienė, pradinių klasių mokytoja

Paskelbė: , 2021-09-29

Integruotos badmintono varžybos

Š.m. rugsėjo 29 dieną, Nijolės Genytės socialinės globos namuose, vyko badmintono varžybos. Šiose varžybose dalyvavo socialinės globos namų gyventojai ir Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai. Vyko atkakli kova, šį kartą socialinės globos namų gyventojai pasižymėjo didesniu atkaklumu ir iškovojo I ir II vietas, o III vieta atiteko Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniams. Prizinių vietų laimėtojai apdovanoti medaliais. Žaisdami badmintoną, jaunieji sportininkai kūrė komandinę dvasią, propagavo sveiką gyvenimo būdą, populiarino šią sporto šaką. Belieka žaidėjams palinkėti sėkmės kitose varžybose.

Paskelbė: , 2021-08-31

Paskelbė: , 2021-07-29

BRANDOS ATESTATAI – PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ RANKOSE

2021 m. liepos 28 dieną į Pabradės „Ryto“ gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventę džiugiai nusiteikę rinkosi 61-osios laidos abiturientai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Renginyje dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Violeta Grigorjeva, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė, mero patarėjas Erikas Demidovas, Gimnazijos tarybos pirmininkas Gintaras Vigelis.

Brandos atestatų įteikimo šventė pradėta Lietuvos valstybės himnu. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė džiaugėsi atsakingais, veikliais, jaunais žmonėmis, kurie sugebėjo įveikti ilgą, nelengvą kelią ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Direktorė pažymėjo, kad visi 28 abiturientai sėkmingai išlaikė valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus, net 14 abiturientų gavo brandos egzaminų įvertinimus virš 90 balų. Šiemet aukščiausiais balais (100) įvertintos trijų mokinių žinios iš valstybinio užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino, vieno – iš informacinių technologijų ir vieno iš biologijos. Abiturientėms Ievai Belevičiūtei, Evelinai Lisovskajai, Anastasijai Mitrofan, ir Gitanai Židikovai kartu su brandos atestatais įteikti Lietuvos Junior Achievement diplomai su pagyrimu, liudijantys, jog Ieva, Evelina, Anastasija ir Gitana nuosekliai domėjosi ekonomikos mokslu, kūrė mokinių mokomąsias bendroves, dalyvavo parodose ir sėkmingai baigė Lietuvos Junior Achievement programą „Ekonomika ir verslas“. Direktorė linkėjo abiturientams išlikti savimi, turėti svajonę ir jos siekti, taip pat ragino neužmiršti gimnazijos bei gimtojo krašto.

Puikiais abiturientų pasiekimais džiaugėsi Švenčionių rajono savivaldybės  meras Rimantas Klipčius. Meras dėkojo direktorei, klasės vadovei, mokytojams ir tėveliams už rūpestį, palaikymą, o aukščiausiais balais įvertintiems abiturientams: Dainai Perveneckaitei už puikias biologijos žinias,  Mantui Paškevič už puikias žinias informacinių technologijų srityje, Edvinui Andrukianec, Maksimui Lysovui ir Viktorijai Terentjevai už puikias užsienio kalbos (rusų) žinias įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles.

Gimnazijos tarybos pirmininkas Gintaras Vigelis pasveikino abiturientus, nuoširdžiai jauniems žmonėms linkėjo sėkmės renkantis savąjį kelią.

Abiturientų tėvelių vardu kalbėjo Astra Belevičienė, buvusi Gimnazijos tarybos narė. Dėkojo direktorei Laimai Markauskienei, pavaduotojams ugdymui, klasės vadovams, pirmosioms mokytojoms ir visiems pedagogams už suteiktas žinias, nuoširdų bendravimą, nuolatinį rūpestį bei pagalbą, linkėjo sveikatos ir kantrybės.

Gimnazijos abiturientai, kupini šventinio jaudulio, padėkos žodžius, gėles dovanojo savo klasės vadovei, pirmosioms mokytojoms ir pagal gimnazijos ilgametę tradiciją, dovanojo 61-osios laidos atminimo dovaną gimnazijai – vitrinas į gimnazijos muziejų.

Abiturientus sveikino šeimos nariai, draugai, bičiuliai, dovanodami nuostabius vasaros gėlių žiedus, ištardami pačius šilčiausius žodžius. Džiaugsmas ir švelni nostalgija lydėjo visus šventės dalyvius – abiturientus, jų tėvelius, bičiulius ir mokytojus. Ši įsimintina akimirka ilgam išliks kiekvieno dalyvio širdyje.

Paskelbė: , 2021-04-02

Paskelbė: , 2021-04-02

PASAULINĖS AUTIZMO SUPRATIMO DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 2-ąją minima Pasaulinė autizmo supratimo diena. Autizmas – tai ne liga, tai kitoniškumas. Žmonės, turintys autizmo spektro ypatumų, pasaulį mato kitaip. Beveik prieš 60 metų JAV dirbęs austrų kilmės psichiatras Leo Kanneris aprašė grupę vaikų, kurie nemėgo bendrauti, teikė pirmenybę vienatvei, nekalbėjo arba buvo linkę kartoti tuos pačius žodžius, aktyviai priešinosi nusistovėjusios tvarkos ir aplinkos pokyčiams bei sunkiai mokėsi. Autizmo sutrikimas paplitęs visame pasaulyje. Minėtą sutrikimą turintys vaikai gimsta įvairiose šeimose, nepriklausomai nuo tėvų išsilavinimo, socialinės padėties ir rasės. Pasistenkime pažinti ir suprasti šiuos žmones. Pagrindinio ugdymo specialiosios (lavinamosios) klasės mokiniai, mokiniai, lankantys socialinio pedagogo konsultacijas, pasirinkę mėlyną spalvą (viso pasaulio bendruomenė autizmo supratimo dieną mini naudodama mėlyną spalvą) ir atitinkamą techniką kūrė dėlionę. Mokytoja Regina Lavrinovič, socialinė pedagogė Natalija Volujevič apipavidalino mokinių sukurtus darbus ir pateikė juos dalyvauti respublikinėje vaikų darbų parodoje „Mėlyna dėlionė“, skirtoje Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti.

Paskelbė: , 2021-03-10

Kovo 11-oji mūsų širdyse

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruomenė švenčia, prisijungusi prie LR Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotos akcijos „Laiškas istorijai“. Per istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas 1-4, 5-8, II gimnazijos klasių mokiniai rašė laišką pasirinktam Lietuvos istorijos herojui: kunigaikščiui, rašytojui, partizanui, knygnešiui, mokytojui, laisvės kūrėjui. Dalijosi savo mintimis apie Lietuvos ateitį, dėkojo už  nuveiktus darbus, pasakojo jam apie Lietuvą, kurioje gyvename šiandien.  Laiškuose mokiniai pasakojo apie savo svajones, kaip jie patys prisideda prie valstybės gerovės. Per dailės pamokas piešė istorinių asmenybių portretus, per muzikos pamoką sukūrė muzikinį sveikinimą „Mano Lietuva“. Tai kartu ir puiki proga integruoti mokomuosius dalykus, ir prisiminti tuos, kurių darbai bei indėlis į Lietuvos istoriją niekada nebus pamirštas.

Istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė

Paskelbė: , 2021-02-12

Švenčiame Vasario 16-ąją

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
Didžiuokimės tėvyne Lietuva!
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę
Ir būkime viena stipri šeima.

Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti tautos stiprybę, dvasią, viltį, meilę savo Tėvynei. Tėvynės meilė prasideda nuo asmens tapatybės suvokimo. Vaikų patriotiniai jausmai užsimezga gimtojoje socialinėje – kultūrinėje aplinkoje, nes žmogus negimsta pilietiškas. Tai reikia ugdyti nuo mažens. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos drauge su meninio ugdymo mokytoja ieškojo naujų būdų, formų, metodų ugdant vaikų pilietiškumą, tautiškumą. Nuo savaitės pradžios vyko įvairios veiklos vaikams. Paprastais, vaikams suprantamais žodžiais paaiškinome, kad Lietuva – tai mūsų namai. Vaikų kūrybiškumas ir meilė Tėvynei atsiskleidė jų piešiniuose, darbeliuose. Gaminome tautinę atributiką, kuria papuošėme savo grupes. Surengėme darbelių parodą ,, Mūsų Lietuva“. Vaikučius supažindinome su tautine simbolika: vėliava, herbu, himnu, tautiniais rūbais. Ypač daug džiaugsmo vaikams suteikė skanduoti žodžius „Mes mylim Lietuvą“. Gimtinę Lietuvą sveikinome dainelėmis, eilėraščiais, žaidėme žaidimus. Siekėme, kad maži vaikai suprastų, kaip mes mylime savo kraštą, nes jį kuriame patys. Todėl turime stengtis, kad mums čia būtų gera gyventi, kad galėtume didžiuotis, jog esame lietuviai.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Renata Grigonienė

Paskelbė: , 2021-02-10

Mažuosius pavergė „Žiemos magija“

Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikučiai ypatingai džiaugiasi žiemos grožiu. Puikus oras ir sniego gausa kviečia juos išbandyti įvairiausias žiemos pramogas, veiklas. Koks sniegas?  Baltas, šaltas, purus, lengvas, lipnus, susmegęs, sutežęs… Tik aktyviai ir įvairiai išbandydami,  mažieji įsitikina,  koks iš tiesų sniegas yra.  Statiniai iš sniego, jų spalvinimas, gamtinės medžiagos panaudojimas, žaidimai, vaikų tarpusavio pokalbiai, tarimasis, draugo nuomonės, patarimų išklausymas suteikia didelį pažinimo ir bendravimo malonumą, turtina vaikų patirtį. Vaikai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose, kurioms apibūdinti labiausiai tiktų pavadinimas  „Žiemos magija“. Pasivaikščiojimų metu vaikai grožėjosi apsnigtais medžiais, pastebėjo juose tupinčias zyles, sniegenas, kėkštą. Tai paskatino grupėse įsirengti lesyklėles ir rūpintis beglobiais paukšteliais žiemą. Vaikai turėjo galimybę su sniegmačiu išmatuoti sniego dangos storį, tyrinėti, kas ėjo takeliu, kurti savo pėdų raštus…  Kiemą papuošė senių besmegenių būrys, vaikų pastatyta spalvota pilis. Organizuotos  STEAM veiklos, eksperimentai su sniegu ir ledu: „Skaidrus ledas, baltas sniegas – tai nešvarus vanduo“, „Gražiausios snaigės rinkimas“, „Spalvotas sniegas“.

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Renata Grigonienė

Paskelbė: , 2021-01-19

Vilniaus aps. VPK Švenčionių rajono policijos komisariato informacija