Olweus

Sertifikuota Olweus programos mokykla

2019 m. pavasarį gimnazijoje vyko Olweus programos išorinis auditas. Gimnazija, siekdama šio vardo, įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei įgyvendino Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Nuoseklus visos bendruomenės darbas buvo įvertintas teigiamai – gimnazija gavo teisę vadintis sertifikuota Olweus programos mokykla.

 

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje. Ši programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius – profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje, vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje bei kitose šalyse. JAV „Smurto studijų ir prevencijos centras” ją priskiria vienuolikai geriausių pavyzdinių prevencinių programų pasaulyje.

Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, mokykloje sumažėja 20 – 70 proc., taip pat klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas mokinių požiūris į mokyklą.

OPPP tikslas yra pakeisti nusistovėjusį požiūrį į patyčias ir pertvarkyti atmosferą mokykloje taip, kad sumažėtų patyčių atvejų. Kitaip nei dauguma trumpalaikių programų, kurios akcentuoja tik patyčias klasėse, OPPP susitelkia į patyčių, kaip platesnio masto reiškinio prevenciją. OPPP yra taikoma mokyklos, klasės ir individualiu lygmeniu, joje taip pat siekiama įtraukti ir tėvus. Ji tiksliai apibrėžia veiklas ir strategijas bei padeda kurti kolektyvinę viso mokyklos personalo kompetenciją kovojant su patyčiomis.

Šią programą Lietuvoje nuo 2008 m. vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, o koordinuoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.