Logopedas

Logopedo veiklos tikslas:

Gimnazijos  logopedo pagrindinis tikslas – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedo veiklos turinys:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina;
  • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei jų galimybes, ir juos taiko;
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas;
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • Bendradarbiauja su gimnaziją  aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais;
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

 

 
Gimnazijos logopedė
Irena Moisejevienė
DARBO LAIKAS:
  Pirmadienis
10.45 – 14.45
  Antradienis
11.45 – 15.40
  Trečiadienis
8.00 – 14.45
  Ketvirtadienis
11. 45 – 15.40
  Penktadienis
8.00  – 14.45