Pamokos

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2024-03-07

Dalyvavimas apskritojo stalo diskusijoje

2024 m. kovo 5 d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Žmogaus santykis su Tėvyne ir gimtąją kalba“, kuri vyko Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje. Viktorija Trofimova, IVag klasės mokinė, deklamavo ir analizavo Salomėjos Nėries eilėraštį „Tėvynei“ (parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Zalagienė), Renata Černiavskytė, IVag klasės mokinė, ir Ervinas Mozžuchinas, IVag klasės mokinys, – eilėraštį „Namo“ (parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Jurevičienė). Renginio metu mokiniai diskutavo apie S. Nėries eilėraščius, nagrinėjo J. Aisčio kūrybą, todėl turėjo galimybę sužinoti įdomių faktų, pagilinti turimas žinias apie šių poetų gyvenimą ir literatūrinį palikimą.

Paskelbė: , 2024-03-01

Istorijos pamoka su Nepriklausomybės Akto signataru Egidijumi Bičkausku

Vasario 29 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje viešėjo politikas, teisininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto  signataras Egidijus Bičkauskas.

Kitokią istorijos pamoką pradėjo gimnazijos 7a klasės mokinės Jelizaveta Bulyčeva, Ema Čepulkovskytė, Kamilė Morozaitė, Agnė Pravluckytė, Karolina Varno, Eliza Vonsovič ir Iag klasės mokinys Adomas Mickevičius, atlikdami savo kūrybos dainą „Miško šešėliai“, kuri buvo sukurta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

Signataras  priminė ilgą Lietuvos kelią siekiant Nepriklausomybės, atskleidė faktų, kurių nerasime jokioje spaudoje. Susitikimo metu daugiausia kalbėta apie 1990 metų įvykius, prisiminti  istoriniai Sąjūdžio momentai, pasidalinta asmeninėmis įžvalgomis bei prisiminimais apie ano meto aktualijas. Lietuvos Nepriklausomybės  Akto signataras plačiau pasakojo apie Kovo 11 – osios Akto būtinybę ir svarbą.

Signatarui mokiniai  uždavė  klausimų apie Lietuvos geopolitinę padėtį skirtingais istoriniais laikotarpiais, asmenines patirtis ir išgyvenimus svarbiais Lietuvai istoriniais momentais.  Aktyviausi mokiniai buvo paskatinti atminimo dovanėlėmis. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė kaip nuoširdžią padėką už drąsą ir ryžtą pasirašyti Nepriklausomybės Aktą bei turiningą susitikimą su mokiniais įteikė signatarui Egidijui Bičkauskui vieno iš mokinių edukacijos Valdovų rūmuose metu sukurtą Vyčio medalį.

Natalija Alinauskienė, Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Paskelbė: , 2024-02-09

Apie psichologo profesinį kelią iš gimnazijos alumnės Ingos lūpų

Vasario 8 d.  8a ir  I-II gimnazijos klasių mokiniai susitiko su buvusia mūsų gimnazijos mokine Inga Sivaja. Ji šiuo metu yra  Mykolo Romerio universiteto Taikomosios kriminalinės psichologijos studijų programos magistrantė, dirbanti Lietuvos probacijos tarnyboje specialiste. Inga pristatė, kas tai yra psichologija, papasakojo, kur dirba psichologai, kokių savybių reikia turėti norint jais tapti, kur galima studijuoti, kokius egzaminus reikia laikyti. Kalbėjo apie tai, kad norint tinkamai pasirinkti profesiją, reikia gerai pažinti save: žinoti savo norus, gebėjimus, mokėti įvertinti savo profesinį tinkamumą. Viešnia nuoširdžiai atsakė į pateiktus mokinių klausimus.

Paskelbė: , 2024-01-25

Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokytojos dalinasi gerąja patirtimi Pabradės meno mokykloje organizuojant praktinę kūrybinę veiklą

2024  m. sausio 25 dieną  Pabradės „Ryto“ gimnazijos vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičienė kartu su vyresniąja spec. pedagoge – logopede Diana Bimbiene organizavo Pabradės meno mokykloje praktinį seminarą „Muzikos instrumentai kitaip. Smulkiosios motorikos bei foneminės klausos lavinimas“. Seminare dalyvavo meno mokyklos 1-4 klasės vaikai, pavaduotojas Kasparas Kerbedis ir mušamųjų instrumentu mokytojas Andrei  Veryshka.

Kūrybinės veiklos tikslas buvo, įtraukti visą grupę į muzikos veiklą nepriklausomai nuo kiekvieno klausos, balso kokybės muzikuojant savo gamybos instrumentais. Taip pat parodyti ir pamokyti kaip ir iš ko  galima pagaminti savo muzikinius instrumentus. Kad vaikas pajaustų tembrą ir sužinotų garso išgavimo būdus, lavintų kūrybinę vaizduotę, jaustų meninės raiškos džiaugsmą, spontaniškai ir savitai reikštų įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodami vizualinėje kūryboje. Praktinio seminaro uždaviniai buvo lavinti smulkiąją motoriką, foneminę klausą, turtinti žodyną.

Vyr. meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičienė  renginį pradėjo nuo supažindinimo su  muzikavimo aspektais, naudojamais muzikos instrumentų ypatumais. Nurodė,  kaip grojant lavėja vaiko tembrinė klausa, ritmo pajautimas. Specialioji pedagogė-logopedė Diana Bimbienė paaiškino, kaip susiję yra muzikiniai vaiko gebėjimai su fonemine klausa. Vaikai įdėmiai klausėsi ir atliko taisyklingai visas užduotis tai įrodant, kad jų sugebėjimas skirti fonemas ir puikiai išlavintas ir jie gali tapti puikiais muzikantais. Sklandžiai perėjom prie įdomesnės praktinės dalies. Mokiniai pradėjo savo kūrybos veiklą. Smagu buvo žiūrėti kaip atsiranda savo gamybos muzikos instrumentai. Pagaminus savo instrumentus, mokiniai su mokytoja Jelena V.  sužaidė žaidimą  „Orkestras“ ir muzikiniais instrumentais grojant pritarė Mozart Rondo Alla Turca  kūriniui, linksmai pagrojo ir Lietuvių liaudies  polką. Kiekvienas vaikas trumpai pristatė savo gamybos muzikos instrumentą.

Visi renginio dalyviai gavo padėkas  už dalyvavimą ir kūrybiškumą. Mokytojos Jelena Voitechovičienė  ir Diana Bimbienė  Pabradės meno mokykloje  suorganizavo ir  mokinių kūrybinių darbų  parodą  „Muzikos instrumentai kitaip“.

Paskelbė: , 2024-01-13

Mes prisimename, kodėl esame laisvi

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 6b klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Danguole Grincevičiene 2023 m. sausio 12 d. dalyvavo netradicinėje istorijos pamokoje ir edukaciniame užsiėmime „Mes prisimename, kodėl esame laisvi. Neužmirštuolės sagės gamyba“,  skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti. Pamoka vyko bendradarbiaujant su Pabradės miesto biblioteka ir Pabradės miesto kultūros centru. Pamokos metu mokiniai prisiminė 1991 m. Sausio 13-osios tragiškus įvykius, pagamino Laisvės gynėjų dienos simbolį – Neužmirštuolės žiedą. Mokiniai įsisegę vienijantį simbolį, išreiškė pagarbą gynusiems mūsų laisvę ir išsaugojusiems šalies nepriklausomybę.

 Dėkojame Švenčionių r. savivaldybės viešosios bibliotekos Pabradės filialo vedėjai Gražinai Dargytei ir Pabradės miesto kultūros centrui už bendradarbiavimą.

Pabradės „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė

Paskelbė: , 2023-12-16

MOKOMOJI-PAŽINTINĖ KULTŪROS PASO EDUKACIJA „EBRU MENAS. TAPYBA ANT VANDENS“

2023 m. gruodžio 15 d. pagrindinio ugdymo specialiosios (lavinamosios) klasės, socialinių įgūdžių ugdymo klasės ir 5, 6 klasių mokinių grupė su mokytoja Regina Lavrinovič dalyvavo VŠĮ „ARTOTEKA“ organizuojamoje kultūros paso edukacijoje „Ebru menas. Tapyba ant vandens“. Lankydamiesi kultūros paso edukacijoje, kiekvienas dalyvis susikūrė  A4 formato piešinį. Užsiėmimo metu susipažino su Ebru meno kilme ir istorija, pirmaisiais Ebru menininkais bei jų kūriniais. Taip pat nagrinėjo Ebru santykį su kitais rytų menais. Mokiniai susipažino su spalvomis, išbandė pagrindines Ebru technikas bei elementus. Mokiniai spalvomis išreiškė savo jausmus, fantazijas. Mokinius nustebino jų pačių sukurti piešiniai, tokios pačios struktūros pakartoti antrą kartą yra neįmanoma, o galutinį rezultatą pamatė tik perkėlę paveikslą ant popieriaus. Kiekvienas mokinys, dalyvaudamas šioje edukacijoje, atskleidė save, savo mąstymą, patyrė begalę teigiamų emocijų.

Paskelbė: , 2023-12-08

7 KLASIŲ MOKINIŲ SUSITIKIMAI SU BENDRUOMENĖS PAREIGŪNE

2023 m. gruodžio 7 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyr. tyrėja, bendruomenės pareigūnė Ilma Gudaitytė. Pareigūnė kartu su gimnazijos socialine pedagoge Natalija Volujevič organizavo prevencinio pobūdžio pokalbius-diskusijas „Paauglių teisės ir pareigos, teisinė atsakomybė“ 7 klasių mokiniams. Pokalbių metu su vaikais buvo aptartos jų pagrindinės teisės. Taip pat mokiniai buvo paskatinti atsakingai ir sąmoningai vykdyti savo pareigas, laiku kreiptis pagalbos į suaugusius (mokytojus, tėvus) dėl patyčių ir kitų socialinių problemų sprendimo. Atkreiptas vaikų dėmesys į elektroninių cigarečių ir narkotinių medžiagų turėjimo ir vartojimo tendencijas Švenčionių rajone, jų žalingą poveikį paauglių sveikatai. Mokiniams akcentuota, kokios pasekmės gresia už psichoaktyviųjų medžiagų turėjimą bei vartojimą, netinkamą elgesį pamokų ir pertraukų metu.

Nuoširdžiai dėkojame bendruomenės pareigūnei Ilmai Gudaitytei už prasmingą ir įtraukų susitikimą, draugišką ir šiltą bendravimą su mokiniais ir mokytojais.

Pabradės „Ryto“ gimnazijos vyr. socialinė pedagogė Natalija Volujevič

Paskelbė: , 2023-11-25

Pamoka pas fotografą Vladą Šarėjų

Lapkričio mėnesį 2b klasės mokiniai per lietuvių kalbos pamokas vykdė projektą „Ką mena nuotraukos?“. Lapkričio 23 dieną vyko paskutinė šio projekto veikla – pamoka „Kaip aš tapau fotografu?“ pas fotografą Vladą Šarėjų. Netradicinėje aplinkoje, fotoateljė, mokiniai susipažino su senoviniais fotoaparatais, foto įranga, priemonėmis, kurias praeityje naudojo fotografai. Vaikai susidomėję klausėsi pasakojimo apie fotografo darbo ypatybes, fotografijos subtilybes ir paslaptis, kurias reikėjo išmanyti. Antrokai, žvelgdami pro praeito amžiaus stacionarią fotokamerą, pasijuto tikrais fotografais! Pamokos metu mokiniai turėjo galimybę pamatyti ir šiuolaikinės nuotraukos atsiradimą. Fotografas Vladas, pakvietęs trumpai fotosesijai, nufotografavo antrokus. Šie susidomėję stebėjo, kaip skaitmenine foto įranga spausdinamos nuotraukas, ir labai apsidžiaugė gavę dovanų po vieną klasės fotografiją. Iš pamokos mokiniai grįžo dėkingi fotografui Vladui Šarėjui už patirtą pažinimo džiaugsmą, svetingumą ir skanią čiobrelių arbatą.

Paskelbė: , 2023-11-23

BIOLOGIJOS IR ISTORIJOS PAMOKOS KITOJE APLINKOJE – BUVUSIOJE LIETUVOS SOSTINĖJE – KAUNE

2023 m. lapkričio 22 d. I–II gimnazijos klasių mokiniai su biologijos mokytojomis Daiva Moroziene, Zita Daškevičiene ir istorijos mokytoja Regina Mateikiene aplankė istorinį Kauną. Iš pradžių gimnazistai dalyvavo netradicinėje biologijos pamokoje, kuri vyko Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje. Mokiniai susipažino su Muziejaus ekspozicija, kurią sudaro Lietuvos medikų ir farmacininkų asmeniniai daiktai, medicinos prietaisai, dokumentai, ligoninių ir vaistinių įrengimai. Sužinojo Lietuvos medicinos 1918–1940 m., aukštojo medicinos mokslo Kaune istoriją. Muziejuje mokiniai pamatė farmacijos skyriaus ekspoziciją, receptų kambarį (oficiną), koktoriją (kur buvo gaminami užpilai bei nuovirai), materialinį kambarį (kur buvo laikomos medžiagų atsargos), laboratoriją, rūsį su įdomiais eksponatais. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus įsikūręs Kauno senamiestyje, Rotušės aikštėje. Pažintis su buvusiąja Lietuvos sostine tęsėsi senamiesčio gatvėmis, aplankant seniausią ir pagrindinę Kauno senamiesčio aikštę, miesto Rotušę. Vaikščiodami Rotušės aikšte, mokiniai prisiminė Rotušės ir miesto aikštės vaidmenį viduramžių miestiečių gyvenime. Netoliese esanti Kauno pilis priminė ekskursijos dalyviams apie lietuvių tautos kovas su didžiausiais viduramžių priešais – kryžiuočiais. Šalia Rotušės aikštės, ties Vilniaus gatve stovi Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika. Lankydamiesi šitoje šventovėje, mokiniai atpažino gotikos, renesanso ir baroko architektūros bruožus, sužinojo, kad arkikatedros rūsyje (kriptoje) palaidotas vyskupas Motiejus Valančius, šventoriuje – kunigai rašytojai Maironis, Adomas Dambrauskas Jakštas ir kiti.
Netradicinė pilietiškumo ir istorijos pamoka vyko Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Nepaisant antrosios sovietinės okupacijos metais tęsiamo istorinių relikvijų naikinimo ir ideologinės propagandos, visuomenės akyse muziejus išliko nepriklausomos Lietuvos simboliu. Mokiniai susipažino su muziejuje esančia ekspozicija, kuri apima visus Lietuvos istorijos laikotarpius. Mokiniai per istorijos pamokas nagrinėja XIX a. lietuvių tautos kovas už savo valstybės laisvę ir nepriklausomybę. Lankydamiesi Kauno karo muziejuje ir matydami autentiškus sukilimo dokumentus, kovotojų ginklus, aprangą, sukilimo vadus, mokiniai papildė ir įtvirtino savo žinias. Mokiniai atsakė į visus muziejaus gido užduotus klausimus. Gimnazistai pagal istorijos programą mokosi ir tarpukario Lietuvos istorijos. Karo muziejuje jie susipažino su šaltaisiais ir šaunamaisiais ginklais, amunicijos rinkiniais, pasakojančiais apie Lietuvos valstybės ir karybos istorijos raidą. Susipažino su „Lituanikos“ skrydžio per Atlantą, dokumentais, fotonegatyvų ir fotonuotraukų kolekcijomis. Matė lėktuvo nuolaužas, sužinojo tikrąją Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties priežastį. Muziejus kaupia, saugo, restauruoja, tiria ir propaguoja lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės kovų už laisvę ir nepriklausomybę paminklus, eksponatus, kurie pasakoja apie Lietuvos istoriją, ginklų bei karinės atributikos evoliuciją, materialinės ir dvasinės kultūros vertybes, supažindinančias su Lietuvos ir kitų valstybių istorija, karybos menu nuo seniausių laikų iki mūsų dienų.
Biologijos vyresniosios mokytojos Daiva Morozienė, Zita Daškevičienė ir istorijos mokytoja metodininkė Regina Mateikienė
Paskelbė: , 2023-11-10

Kultūros paso edukacija „Kas aš esu?

2023 m. lapkričio 9 d. 5, 6 klasių mokiniai dalyvavo Kultūros paso, kuris yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinta priemonė mokinių kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems tam tikras kultūros ir meno paslaugas, edukacijoje „Kas aš esu?“ Mokiniai mokėsi valdyti emocijas, įveikti kliūtis, tinkamai elgtis sudarytose situacijose. Užsiėmimus vedė poetas, edukatorius, tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas.

Mokiniai vertino, įsijautė ir suprato, kokia svarbi kito žmogaus pagalba žmogui, netekusiam regėjimo ar turinčiam kitą negalią. Jie taip pat vertino savo santykį, emocijas su negalią turinčiu žmogumi. Netradicinės pamokos suteikė mokiniams galimybę įsivertinti savo empatijos lygį, apmąstyti patyrimus ir įgytą patirtį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kultūros paso priemonės kuratorė, Natalija Alinauskienė