Ateitininkai

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2020-01-07

Dalijamės gerumu

Baigėsi didžiosios metų šventės, o kartu su jomis ir Pabradės „Ryto gimnazijos ateitininkų kuopos „Rasa“ inicijuota kalėdinė akcija „Uždek džiaugsmą širdyje“. Šios akcijos metu buvo surinkta ilgai negendančių maisto produktų, saldumynų ir juos išdalinta 13 vaikų. Nuoširdžiai dėkojame mokiniams, mokytojams ir tėveliams, prisidėjusiems prie šios gražios iniciatyvos.

Visi pajutome, kaip smagu dovanoti, kaip širdyje dėl to tampa gera ir šilta.

Paskelbė: , 2019-12-09

Advento rekolekcijos

Gruodžio 7–8 dienomis Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko Vilniaus krašto ateitininkų kuopų Advento rekolekcijos. Rekolekcijos prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Gabrielius Satkauskas. Po mišių dalyviams vyko įvadinis mokymas apie Advento laikotarpį. Vaikai dalyvavo įvairiose darbuotėse: gamino Advento vainikus, Advento kalendorius, rožinius. Čia mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti savo kūrybiškumą. Gerokai paplušėję, pasidžiaugė savo ir draugų darbais. Vakare kartu su vadovais,  dalyvavo adoracijoje Pabradės Šv. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės bažnyčioje. Rekolekcijos baigėsi kitą dieną šv. Mišiomis. Vaikai išsiskirstė širdyse uždegę šilumos, meilės ir džiaugsmo žiburius, dvasiškai praturtėję, palinkėję vieni kitiems džiaugsmingų Šv. Kalėdų, linksmų ir laimingų Naujųjų metų su viltimi susitikti ir kitais metais.

Paskelbė: , 2018-12-10

Rėmimo akcija Indijos žmonėms

Kol puošiame kalėdines eglutes ir vyniojame dovanas artimiesiems, retai pagalvojame apie tuos, kuriems trūksta elementariausių dalykų – maisto ir vandens. Kaip galėjome įprasminti šį laukimą kaip ateitininkų kuopa? Atsakymas paprastesnis, nei atrodo. Atsiliepėme į ateitininkų federacijos pasidalinta informacija padėti Indijos Keralos valstijos žmonėms, kuriems dėl potvynio šiuo metu stinga elementariausių dalykų: maisto, švaraus vandens, pastogės.

Ėmėmės darbo. Minkėme tešlą, kepėme, puošėme ir pakavome kalėdinius sausainius. Truputį jaudinomės, kaip  mūsų pačių iškeptus sausainius įvertins parapijiečiai, mokiniai bei mokytojai . Gruodžio 9 d. po šv. Mišių sausainius pardavinėjome Pabradės bažnyčioje, o gruodžio 10 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje.  Rezultatas pranoko lūkesčius. Sausainiai  buvo greitai išpirkti ir visiems labai patiko. Smagu buvo dalintis kulinarine patirtimi, mielai bendravome ir supratome, kad bendra veikla dėl gėrio sukuria labai draugišką atmosferą.

Paskelbė: , 2018-12-03

Vilniaus krašto ateitininkų kuopų rekolekcijos

Adventas – ramybės ir susikaupimo laikotarpis, krikščionybėje žymintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo metinių ir ruošiasi joms. Gruodžio 1–2 d. Pabradės „Ryto gimnazijoje vyko Vilniaus krašto ateitininkų kuopų rekolekcijos „Siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties“.  Vaikai Advento laikotarpį pradėjo susikaupime ir bendrystėje. Lankėsi Pabradės socialinės globos namuose,  dalyvavo adoracijoje Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės bažnyčioje, klausėsi paskaitų apie šventuosius.  Kristaus gimimo šventė artėja, todėl puoškime ne tik namus, bet ir savo širdis!

Paskelbė: , 2018-10-19

Apleistų kapų tvarkymas

Netrukus lapkričio 1-oji – Visų šventųjų diena, iškart po jų – Vėlinės. Šios dienos skirtos mirusiesiems pagerbti, jų amžino poilsio vietoms aplankyti. Ateitininkų kuopos „Rasa“ vaikai kartu su globėja Ole Kavaliūniene vyko tvarkyti  Pabradės kapinėse nebelankomų ir apleistų kapų. Oras buvo geras, o darbas lengvas, suartinantis, draugiškoje kompanijoje, kurioje kiekvienas jaučiasi kaip tikros šeimos narys. Malonu, kai  sulauki pro šalį einančių praeivių draugiškų žvilgsnių ir gerų žodžių. Toks bendras darbas skatina vaikus ir toliau daryti gerus darbus, ugdo sąmoningumą ir pilietiškumą.

Paskelbė: , 2018-03-04

Šv. Kazimiero savaitgalis

Kovo 2-4 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkai dalyvavo Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamame šv. Kazimiero savaitgalyje. Vaikai turiningai leido laiką.  Klausėsi Norberto Černiausko paskaitos  apie svarbiausius Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės formavimosi laikotarpius, diskutavo apie ateitininkų indėlį kuriant dabartinę Lietuvą, dalyvavo šv. Mišiose, vakare visi norintys galėjo dalyvauti talentų vakare. Visas dienas šalia jaunimo visą laiką buvo vadovai – studentai, kurie savo pavyzdžiu, atsakomybe, gebėjimu organizuoti ir rūpesčiu mokiniams skiepijo ateitininkiškas vertybes, Dievo ir artimo meilę, gyvą tikėjimo liudijimą. Sekmadienį šv. Mišių metu Deira Vainickaitė, Inga Gailiunaitė ir Gabija – Marija Reinertaitė šv. Kazimiero bažnyčioje prie Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos davė įžodį, viešai pasižadėdamos sekti Kristų, mokytis, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei, uoliai vykdyti ateitininko pareigas. Geriausias šv. Kazimiero savaitgalį praleisto laiko įvertinimas – ne vieno dalyvio paskutinę dieną skambėjęs pasakymas „dar nenoriu namo…“.

Paskelbė: , 2017-12-20

Gerumo akcija

Rudeniui keliaujant į pabaigą, pradedame užuosti žiemą – ramybės, jaukumo ir susikaupimo laiką. Kartu su Adventu prasideda ir atgailos, apsivalymo, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo pasaulin šventės – Kalėdų. Prasidėjus adventui Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkų kuopos „Rasa“ mokiniai jau kelis  metus iš eilės vykdė „Gerumo akciją“- rinko maisto produktus, kanceliarines priemones, žaislus socialiai remtinų šeimų vaikams. Prieš Kalėdas viskas buvo išrūšiuota ir išdalinta. Ateitininkų kuopos „Rasa“ vaikai dėkoja visai mokyklos bendruomenei, tėveliams, kurie prisidėjo prie šios akcijos vykdymo. Mes negalime laiko nei sustabdyti, nei sulėtinti, tačiau nuspalvinti jį savo  gerais darbais, pagalba artimui – mes galime.

Paskelbė: , 2017-11-20

Dalyvavimas Aušros vartų savaitgalyje

Lapkričio 17-19 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkų kuopos „Rasa“ mokiniai vyko į Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamą Aušros vartų savaitgalį „Meilė prasideda namuose“. Savaitgalio programa buvo kruopščiai suplanuota. Šeštadienį iki pietų vyko orientacinis žaidimas po Vilniaus  miestą, paskaitininkai skaitė paskaitas apie patyčias, Šventąją Šeimą, vyko diskusija.   Šeštadienio vakarą visi dalyvavome  mišiose šv. Teresės bažnyčioje, o po mišių dauguma vaikų turėjo galimybę pasirodyti talentų vakare. Smagu, kad mūsų mokiniai noriai dalyvavo talentų konkurse, skaitė skaitinius šv. Mišiose. Nors po trijų dienų grįžome pavargę, bet labai laimingi, nes susiradome dar daugiau draugų ir bendraminčių.

Paskelbė: , 2017-10-26

Apleistų kapų tvarkymas

Prieš Vėlines skubame sutvarkyti artimųjų kapus, prisimename degindami žvakutes. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos ateitininkų kuopos vaikai kiekvienais metais eina tvarkyti apleistų kapinių ir kapelių, kurių galbūt nebėra kam prisiminti. Visa tai darome perimdami tradicijas iš tėvų ir senelių, neretai net nesusimąstydami apie tikrąją šios šventės prasmę. Smagu, kad šiais metais prie mūsų prisijungė ir mokytojas Miroslavas Vitkovski su savo 5a klasės ugdytiniais. Kartu su vaikais sutvarkėme apie 20 apleistų kapų, uždegėme žvakutes. Vaikams tai buvo miela, brangu ir svarbu, manau, jie tose talkose ir kapinių lankymuose daug ką suprato, pajuto.

Olė Kavaliūnienė, Pabradės ateitininkų kuopos „Rasa“ globėja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Paskelbė: , 2017-10-16

Dalyvavimas kuopų dienose „Šokantys lapai“

Spalio 14-15 d. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ateitininkai dalyvavo kuopų dienose „Šokantys lapai“ Dūkšte. Į Vilniaus krašto ateitininkų organizuojamą renginį atvyko ateitininkai iš įvairių Lietuvos miestų. Šiemetinė užsiėmimų tema –  „Būki geriausia savo versija“. Šia tema paskaitą  skaitė studentė ateitininkė Miglė Viselgaitė. Vaikai dalyvavo įvairiose kūrybinėse darbuotėse, lankėsi žymaus pomologo Adomo Hrebnickio muziejuje, buvo organizuotos orientacinės rungtys po Dūkštų miestelį. Vakare visi dalyvavome susitaikymo pamaldose. Sekmadienį po šv. Mišių Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje išvykome į namus,  išsiveždami gerą nuotaiką, daug idėjų ir susiradę dar daugiau bendraminčių.