Akcija

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2022-04-19

Akcija „Darom 2022“

2022 m. balandžio 15 d. mūsų gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais  prisijungė prie aplinkos tvarkymo akcijos „DAROM 2022“, kuria siekiama ugdyti visuomenės sąmoningumą ir atkreipti dėmesį į kasdien vis aktualesnes aplinkosaugos problemas, skatinti Lietuvos gyventojų ekologinį  mąstymą bei pilietiškumą. Pavasarinės švarinimosi akcijos metu buvo tvarkoma gimnazijos ir  Pabradės miesto aplinka.

Paskelbė: , 2022-01-13

Iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Paminėjome Sausio 13-osios sukaktį, dalyvaudami visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes. Per pirmą pamoką mokytojai priminė mokiniams 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei. Vyresnių klasių mokiniai gimnazijos fojė prie bibliotekos parengė ekspoziciją, skirtą Lietuvos laisvės gynėjams pagerbti.

Paskelbė: , 2022-01-10

Mokinių rašiniai „Mano motyvas nerūkyti“

Iš Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų aišku, kad tabako vartojimas bet kokia forma, taip pat pasyvus rūkymas, yra žalingas sveikatai, didina riziką susirgti ir prieš laiką mirti nuo įvairių ligų. Norint dar kartą atkreipti mokinių dėmesį į rūkymo problemą gruodžio mėnesį gimnazijoje buvo tęsiama Švenčionių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projekto „Pasirink atsakingai“ numatyta veikla.

8, I gimnazijos klasių mokiniai, paskatinti lietuvių kalbos mokytojų ir gimnazijos socialinio pedagogo, rašė rašinius „Mano motyvas nerūkyti“. Kūrybiška ir įdomi veikla atskleidė mokinių gabumus, turimas žinias ir nuomonę apie rūkymą, jo žalingą poveikį paauglių sveikatai. Savo rašiniuose mokiniai išdėstė asmeninius motyvus nerūkyti bei patarimus kitiems vaikams, kad rūkyti tikrai neverta, o sveikata yra brangiausias turtas.

Nuoširdžiai dėkojame lietuvių kalbos mokytojoms Laimai Jurevičienei ir Veslavai Verikienei už geranorišką bendradarbiavimą ir mokinių paskatinimą dalyvauti projekto veikloje.

Projekto koordinatorė vyr. socialinė pedagogė Natalija Volujevič

Paskelbė: , 2021-12-21

Laiškų/atvirlaiškių Baltarusijos politiniams kaliniams rašymo akcija #FreedomLetters Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Minint šias reikšmingas datas: lapkričio 27 d. solidarumo su Baltarusijos politiniais kaliniais dieną ir gruodžio 10 d. žmogaus teisių paminėjimo dieną, Švenčionių rajono savivaldybė, atsiliepdama į Užsienio reikalų ministerijos kvietimą, pakvietė Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruomenę dalyvauti laiškų/atvirlaiškių Baltarusijos politiniams kaliniams rašymo akcijoje #FreedomLetters. Organizuojamos akcijos tikslas – išreikšti solidarumą ir moralinį palaikymą Baltarusijoje kalintiems politiniams kaliniams, žmogaus teisių gynėjams ir paprastiems piliečiams, kurių tarpe yra ir nemažai jaunų žmonių.

Gruodžio 20 d. nuo pat ankstyvo ryto erdvioje gimnazijos salėje rinkosi IIa, IIb, III gimnazijos klasių mokiniai kartu su direktore L. Markauskiene, pavaduotojomis N. Alinauskiene, V. Verikiene, istorijos mokytojomis D. Grincevičiene, R. Mateikiene, rusų kalbos mokytoja A. Ivanova. Susirinkusieji pasitiko Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorę ypatingiems pavedimams Gitaną Grigaitytę ir „Viasna“ centro atstovus. Atvykę svečiai papasakojo gimnazistams politinių kalinių istorijas, suteikė informacijos apie juos, paskatino mokinius parašyti asmeninį laišką vienam ar keliems Baltarusijoje kalintiems politiniams kaliniams, žmogaus teisių gynėjams. Tokiu būdu stengtasi išreikšti paramą už laisvę kovojantiems žmonėms, padrąsinti juos, padėti neprarasti vilties. Tikimasi, kad laiškai, atkeliavę iš demokratinio pasaulio, suteiks kalintiems baltarusiams stiprybės, parodys konkrečių žmonių rūpestį jais. Artėjant Kalėdoms tai bus prasmingas ir svarbus atjautos bei žmogiškumo ženklas.

Istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė

Paskelbė: , 2021-12-15

Siunčiu sveikinimą

Pabradės „Ryto“ gimnazijos 2a klasės mokiniai mokėsi rašyti sveikinimus seneliams ir kitiems artimiems žmonėms. Sveikinimus įdėję į vokus išmoko užrašyti  siuntėjo ir gavėjo adresą. Tada vyko į Pabradės  paštą išsiųsti sveikinimų. Mus pasitiko pašto viršininkė. Pirmiausia mūsų pasiteiravo, ką vaikai žino apie paštą. Pirmas atsakymas buvo, kad čia tėveliai ateina pasiimti siuntinių. Kiti sakė, kad tėveliai moka įvairius mokesčius ir atneša išsiųsti laiškus, siuntinius. Pašto darbuotoja dar kartą vaikams priminė, kodėl svarbu užrašyti teisingą gavėjo ir siuntėjo adresą,  parodė pašto dėžutę kur laiškai įmetami, kaip ir kokiomis valandomis laiškai išimami. Vaikai pirko pašto ženklus, klijavo ant vokų ir įmetė savo parašytus sveikinimus į pašto dėžutę. Mokiniai pamatė, kad pašte galima išsiųsti ne tik laiškus, siuntinius, bet ir nusipirkti įvairių knygučių, žurnalų, atvirukų, kitų jiems reikalingų daiktų.

Padėkojome už suteiktas žinias ir šiltą priėmimą.  Tikimės, kad įgytos žinios vaikams išliks ilgam.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Olė Kavaliūnienė

Paskelbė: , 2021-11-23

KARIUOMENĖS DIENĄ APLANKĖME PABRADĖS KAPINES

Kiekvienais metais mūsų mokyklos gimnazistai išreiškia pagarbą Lietuvos kariams, žuvusiems už Tėvynės laisvę. Lapkričio 23-ąją dieną, Lietuvos kariuomenės dieną, II b gimnazijos klasės mokiniai aplankė Pabradės Bajorėlių ir miesto kapinėse esančius karių kapus, padėjo gėlių, uždegė žvakutes. Per istorijos pamokas aptarė Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, valstybės pagrindų ir Lietuvos kariuomenės susikūrimo istoriją, prisiminė savanorius, kurie gynė valstybę nuo priešų: bolševikų, bermontininkų, Lenkijos kariuomenės. Įgytą patirtį ir žinias mokiniai įtvirtino prisijungę prie virtualios mokomosios platformos „Kahoot!“ ir sudalyvavę viktorinoje „Lietuvos tautos kovos dėl savo Tėvynės laisvės“.

Paskelbė: , 2021-11-18

TARPTAUTINĖS TOLERANCIJOS DIENOS MINĖJIMAS

Lapkričio 16 d. minėjome tarptautinę tolerancijos dieną. Šių metų pilietinės iniciatyvos simboliu pasirinktas „Tolerancijos miestas“.

Priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokiniai kartu su mokytojais koliažo technika kūrė Tolerancijos miestą, kuriame gyvena pakantūs, dori, geranoriški, draugiški žmonės.

Klasės valandėlių metu su mokiniais buvo kalbama apie gimtąjį miestą, apie žmonių tarpusavio santykius, stengtasi išsiaiškinti, ar esame tolerantiški kitam ir kitokiam. Vyresniųjų klasių mokiniai analizavo pavyzdžius iš istorijos, istorinius įvykius.

Visus pokalbius ir diskusijas vainikavo tolerancijos miesto „statybos“. Gimnazijos fojė, koridorius papuošė priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos, specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokinių darbai. Vyresniųjų klasių mokiniai, kurdami Tolerancijos miestą per dailės ir technologijų pamokas, pavaizdavo langus, pro kuriuos žvelgia linksmi, gerai nusiteikę, talentingi, mylintys, užjaučiantys žmonės. Šiame mieste nėra pašaipų, melo, keiksmų, pykčio, prievartos ir patyčių.

Sukūrėme miestą, apie kurį svajojome, kuriame norėtume gyventi.

Paskelbė: , 2021-11-17

Iniciatyva „MATAU TAVE“

Paskelbė: , 2021-10-25

Susitikimas su ugniagesiais

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus PGV Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vykdė prevencinę akciją „Būk saugus, mokiny!ְ“ ir susitiko su Pabradės „Ryto“ gimnazijos 1-2 klasių mokiniais. Vyresnioji inspektorė Ieva Laurinavičienė supažindino su priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir elgesiu ekstremaliose situacijose. Paaiškino, kaip reaguoti į operatorės apklausą ir ką privalu pasakyti operatorei. Inspektorius Andrius Kazakevičius papasakojo vaikams, kaip reikėtų saugotis gaisro, o jei gaisras kiltų – kaip saugiai palikti gaisro vietą ir kviesti ugniagesius gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112. Atsisveikindami pareigūnai įteikė mokiniams dovanėlių. Tikimės, kad įgytos žinios padės būti saugiems bei nesutrikti pavojingose situacijose.

Olė Kavaliūnienė, pradinių klasių mokytoja

Paskelbė: , 2021-06-28

AKCIJA ,,RŪKYMO PREVENCIJOS SIMBOLIS“

Augantis žmogus imlus ir lengvai pažeidžiamas. Todėl vaikams suteikiame žinių, gerų pavyzdžių, stipriname jų socialinius įgūdžius, kad sugebėtų įvertinti negatyvius, rizikingus reiškinius, išsiugdytų teigiamas nuostatas į sveiką gyvenseną. 2021 m. gegužės mėn. gimnazijoje pradėtas įgyvendinti Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektas ,,Pasirink atsakingai“, finansuojamas Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.  Projektas skirtas elektroninių cigarečių, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai.

2021 m. gegužės – birželio mėn. 5,8, II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo projekto akcijoje, piešė rūkymo prevencijos simbolius. Akcijos tikslas – formuoti neigiamas mokinių nuostatas prieš rūkymą, tabako vartojimą ir skatinti atsakingą sveikatos puoselėjimą. Mokytojų paraginti vaikai noriai įsitraukė į veiklą, sukūrė spalvotus, įdomius, įvarius rūkymo prevencijos simbolius.

Dėkojame biologijos mokytojai Zitai Daškevičienei, geografijos mokytojai Zitai Čičiurkienei, technologijų mokytojui Romui Gadliauskui, fizinio ugdymo mokytojui Genadijui Kozlovskiui už geranorišką bendradarbiavimą ir mokinių paskatinimą dalyvauti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos akcijoje.

Projekto koordinatorė vyr. socialinė pedagogė Natalija Volujevič