PAMINĖTA VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

2024-02-16

Vasario 16-oji – ypatinga diena, simbolizuojanti lietuvių tautos bei Lietuvos valstybės vienybę, tvirtybę ir laisvės troškimą.

Vasario 16-ąją gimnazijoje minėjome ne vieną dieną. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai nuo sausio mėnesio dalyvavo STEAM veikloje „Mano Lietuva“. 14, 58, IIV gimnazijos klasių mokiniai gamino dekoracijas ir vasario 15 d., padedant dailės, technologijų mokytojams sukūrė instaliaciją, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Vasario 13 d. gimnazijos bibliotekoje 58 klasių mokiniai dalyvavo Kahoot viktorinoje „Ką aš žinau apie Lietuvą“, kurią paruošė istorijos mokytojos metodininkės Danguolė Grincevičienė ir Regina Mateikienė. Vasario 15 d. gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje „Lietuva – tai aš“. Visa gimnazijos bendruomenė, išsirikiavusi gimnazijos vidiniame kieme, pasitiko Lietuvos trispalvę, kurią iškilmingai įnešė IIIIV gimnazijos klasių mokiniai. Minėdami svarbią mūsų tautai datą, Vasario 16-ąją, giedojome himną, mokinius sveikino gimnazijos direktorė Laima Markauskienė, IIIa gimnazijos klasės mokinys, rajono etapo skaitovų konkurso I vietos laimėtojas Liudas Grincevičius, deklamavo eiles. Pasibaigus akcijai, 14 klasių mokiniai žiūrėjo filmą „Apie valstybingumo šventes vaikams. Vasario 16-oji. Kas? Kaip? Kodėl?“, IIV gimnazijos klasių mokiniai buvo pakviesti į aktų salę žiūrėti režisieriaus Jono Vaitkaus vaidybinį filmą „Vienui vieni“. Prieš filmo peržiūrą istorijos mokytoja Regina Mateikienė kalbėjo mokiniams apie Vasario 16-osios reikšmę lietuvių tautai ir valstybei, priminė, kokios svarbios Lietuvai buvo partizanų kovos. Vasario 16-oji – svarbi diena mums visiems.


Tėvelių piešinių paroda

2024-02-13

Gruodžio mėnesį priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos L. Ivanauskienė ir O. Lukjanova savo grupėse vykdė skaitymo projektą „Seku seku pasaką“, į kurį aktyviai įsitraukė ir ugdytinių tėveliai, nupiešę vaikų mėgstamų knygelių iliustracijas.

Kviečiame pasigrožėti paroda „Seku seku pasaką“ pradinių klasių korpuso I aukšte.


Apie psichologo profesinį kelią iš gimnazijos alumnės Ingos lūpų

2024-02-09

Vasario 8 d.  8a ir  I-II gimnazijos klasių mokiniai susitiko su buvusia mūsų gimnazijos mokine Inga Sivaja. Ji šiuo metu yra  Mykolo Romerio universiteto Taikomosios kriminalinės psichologijos studijų programos magistrantė, dirbanti Lietuvos probacijos tarnyboje specialiste. Inga pristatė, kas tai yra psichologija, papasakojo, kur dirba psichologai, kokių savybių reikia turėti norint jais tapti, kur galima studijuoti, kokius egzaminus reikia laikyti. Kalbėjo apie tai, kad norint tinkamai pasirinkti profesiją, reikia gerai pažinti save: žinoti savo norus, gebėjimus, mokėti įvertinti savo profesinį tinkamumą. Viešnia nuoširdžiai atsakė į pateiktus mokinių klausimus.


Lietuvos mokinių muzikos olimpiados II etapas

2024-02-09

2024 metų vasario 8 dieną Pabradės „Ryto“ gimnazijos 7a klasės mokinys Karol Rudinski atstovavo gimnazijai Lietuvos mokinių muzikos olimpiados II etape, kuris vyko Švenčionių rajono J. Siniaus meno mokykloje. Į olimpiadą mokinį lydėjo muzikos mokytoja metodininkė Edita Rudinskienė. Karol  6-8 klasių mokinių grupėje laimėjo I vietą. Mokinys olimpiadoje  atliko keturias užduotis: muzikos žinių testą, skaitymo muzikos raštą iš lapo, grojo savo sukurtą originalią kompoziciją fortepijonu bei dainavo pasirinktą partizanų dainą „Mėnulis tikras tėvas jo“. Atliekant šią dainą ukulėlėmis akompanavo  7a klasės mokinės: Jelizaveta Bulyčeva, Karolina Varno ir Agnė Pravluckytė.


Išvyka į UAB ,,Intersurgical“

2024-02-03

Vasario 2 d.  IIag klasės  mokiniai su karjeros specialiste L. Mikulėniene lankėsi vienoje didžiausių Lietuvos įmonių  UAB „Intersurgical“ Pabradėje.  Įmonės personalo vadovė R. Bindokienė supažindino mokinius su įmonės istorija, filosofija ir vertybėmis, kurios yra susijusios su aplinkos apsauga ir tvarumu, papasakojo apie įmonės veiklą, specialistams keliamus reikalavimus, kompetencijas. Vėliau išvyka  tęsėsi apžiūrint įmonės administracijos patalpas, gamybos cechus, sandėlius.


Projektas „Į muzikos šalį ledo ritmu“

2024-02-03

2024 metų sausio mėnesį „Pelėdžiukų“ (4 m.) grupės vaikai su mokytojomis Miroslava Oklinskiene, Danute Savickiene bei meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičiene dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tęstiniame respublikiniame muzikiniame projekte „Į muzikos šalį ledo ritmu“, kurio tikslas – plėtoti vaikų saviraišką, pasitelkiant kūrybiškumą ir fantaziją iš mūsų aplinkoje esančių medžiagų ir gamtoje randamų žaliavų, gaminant muzikos instrumentus ir jais muzikuojant. 

STEAM veiklos metu vaikai atliko įvairius eksperimentus (dažė, šaldė vandenį, panaudodami įvairias gamtines medžiagas), vėliau tai pavertė muzikiniais instrumentais (būgneliais, barškučiais). Susipažino su ledo skambėjimo ypatybėmis ir jo panaudojimo galimybėmis kūryboje bei atliko Musicograma Carnivalito kūrinį, pritardami pačių pagamintais ledo mušamaisiais instrumentais. Muzikuojant praturtėjo vaikų emocinis pasaulis.  


Gimnazijoje startavo nacionalinis projektas „Sveikatiada“

2024-02-03

Nuo 2023-2024 m.m. rugsėjo mėnesio mūsų gimnazija prisijungė prie nacionalinio projekto „Sveikatiada“. Projekto šūkis – sveikai gyventi yra smagu! Vykdant projekto veiklas, organizuojamos masinės mankštos, šokiai, pusryčių fiestos, vaisių ir daržovių mitingai, žinių olimpiados, iššūkiai ir kiti įvairūs konkursai. Įdomių renginių metu mokiniai smagiai leidžia laiką, sužino daug aktualios ir naudingos informacijos apie sveiką gyvenimo būdą. Supratę „Sveikatiados“ idėjas, mokiniai patys susidomi sveika gyvensena ir įgyja stipresnės motyvacijos gyventi sveikai. Taigi šis projektas – tai kartu ir puiki galimybė bendradarbiauti mokytojams įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Sveikatos ugdymo bendrąją programą.

Rugsėjo 1 d. – sausio 30 d. paskelbtas konkursas –„Sveikatiados“ pietų lėkštė“. Ugdymo įstaigos buvo kviečiamos įsitraukti į pietų lėkštės kūrimo procesą ir sukurti patiekalą, kurį noriai valgytų ugdymo įstaigos auklėtiniai. Šiame konkurse dalyvavo biologijos mokytoja Daiva Morozienė kartu su 8a klasės mokiniais Ramune Šileikyte, Aurelijumi Vižiniu ir Melita Malafe. Mokiniai gamino įdarytą vištienos filė ir traškias morkų salotas. Patiekalui parinktas pavadinimas „Aurame“, tai trijų mokinių (Aurelijus, Ramunė ir Melita), kurie sugalvojo ir gamino šį patiekalą, vardų pirmieji skiemenys.

Norime pasidžiaugti, kad projekto „Sveikatiados“ konkurse „Pietų lėkštė“, kuriame dalyvavo net 615 mokyklų, patekome į nugalėtojų sąrašą. Sveikiname Ramunę Šileikytę, Aurelijų Vižiniu ir Melita Malafę bei jų mokytoją Daivą Morozienę.


Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas

2024-01-26

2024 m. sausio 26 d. mūsų gimnazijos mokiniai – raiškiojo žodžio mylėtojai – vyko į tradicinį Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapą. Į Konkursą, kuris vyko Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje, mokinius lydėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Margarita Semaško. Konkurso dalyviai deklamavo lietuvių poetų eiles, prozos ištraukas. Pakylėtai skambėjo lietuviškas žodis, skatinantis domėjimąsi poezija, ugdantis saviraišką, originalumą, pagarbą gimtajai kalbai. Sveikiname mokinius, laimėjusius prizines vietas:

5-8 klasių grupėje:

Ždaną Matiušonok, 6a klasės mokinį, užėmusį antrąją vietą. Mokinį ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Asta Andrijauskienė.

I – IV gimnazijos klasių grupėje:

Liudą Grincevičių, IIIa gimnazijos klasės mokinį, užėmusį pirmąją vietą. Mokinį ruošė lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Laima Jurevičienė.

Irmantę Michailovaitę, Ia gimnazijos klasės mokinę, užėmusią trečiąją vietą. Mokinę ruošė lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Lina Zalagienė.


Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokytojos dalinasi gerąja patirtimi Pabradės meno mokykloje organizuojant praktinę kūrybinę veiklą

2024-01-25

2024  m. sausio 25 dieną  Pabradės „Ryto“ gimnazijos vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičienė kartu su vyresniąja spec. pedagoge – logopede Diana Bimbiene organizavo Pabradės meno mokykloje praktinį seminarą „Muzikos instrumentai kitaip. Smulkiosios motorikos bei foneminės klausos lavinimas“. Seminare dalyvavo meno mokyklos 1-4 klasės vaikai, pavaduotojas Kasparas Kerbedis ir mušamųjų instrumentu mokytojas Andrei  Veryshka.

Kūrybinės veiklos tikslas buvo, įtraukti visą grupę į muzikos veiklą nepriklausomai nuo kiekvieno klausos, balso kokybės muzikuojant savo gamybos instrumentais. Taip pat parodyti ir pamokyti kaip ir iš ko  galima pagaminti savo muzikinius instrumentus. Kad vaikas pajaustų tembrą ir sužinotų garso išgavimo būdus, lavintų kūrybinę vaizduotę, jaustų meninės raiškos džiaugsmą, spontaniškai ir savitai reikštų įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodami vizualinėje kūryboje. Praktinio seminaro uždaviniai buvo lavinti smulkiąją motoriką, foneminę klausą, turtinti žodyną.

Vyr. meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičienė  renginį pradėjo nuo supažindinimo su  muzikavimo aspektais, naudojamais muzikos instrumentų ypatumais. Nurodė,  kaip grojant lavėja vaiko tembrinė klausa, ritmo pajautimas. Specialioji pedagogė-logopedė Diana Bimbienė paaiškino, kaip susiję yra muzikiniai vaiko gebėjimai su fonemine klausa. Vaikai įdėmiai klausėsi ir atliko taisyklingai visas užduotis tai įrodant, kad jų sugebėjimas skirti fonemas ir puikiai išlavintas ir jie gali tapti puikiais muzikantais. Sklandžiai perėjom prie įdomesnės praktinės dalies. Mokiniai pradėjo savo kūrybos veiklą. Smagu buvo žiūrėti kaip atsiranda savo gamybos muzikos instrumentai. Pagaminus savo instrumentus, mokiniai su mokytoja Jelena V.  sužaidė žaidimą  „Orkestras“ ir muzikiniais instrumentais grojant pritarė Mozart Rondo Alla Turca  kūriniui, linksmai pagrojo ir Lietuvių liaudies  polką. Kiekvienas vaikas trumpai pristatė savo gamybos muzikos instrumentą.

Visi renginio dalyviai gavo padėkas  už dalyvavimą ir kūrybiškumą. Mokytojos Jelena Voitechovičienė  ir Diana Bimbienė  Pabradės meno mokykloje  suorganizavo ir  mokinių kūrybinių darbų  parodą  „Muzikos instrumentai kitaip“.


2024-01-18