Dovana projekto „Kartu paskaitykim knygelę“ dalyviams

2023-09-25

Dar 2023 m. žiemą priešmokyklinių grupių ugdytiniai su savo mokytojomis L. Ivanauskiene, V. Ivčakoviene, L. Gruzdiene ir R. Grigoniene dalyvavo tarptautiniame skaitymo skatinimo projekte „Kartu paskaitykim knygelę“. Projekto metu buvo susipažįstama su vaikų rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, vykdomos su kūriniais susietos įtraukiančios kūrybinės veiklos, dalijamasi su švietimo bendruomene idėjomis, kaip per patirtines veiklas žadinti vaikų vaizduotę, stiprinti meilę knygai, pajusti žodžio galią pasakojime. Pasibaigus projektui rašytoja aktyvius projekto dalyvius nudžiugino ne tik padėkomis, atvirlaiškiais ar dovanojamomis savo knygelėmis, bet ir ypatinga dovana – apsilankymu pas projekto dalyvius.

2023 m. rugsėjo 19 d. tokio jaudinančio susitikimo su rašytoja laukė Pabradės „Ryto“ gimnazijos pirmokai ir priešmokyklinukai. Šiltai bendraudama su vaikais rašytoja E. Daciūtė pristatė žymiausias ir nominacijas pelniusias savo knygeles „Laimė yra lapė“, „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“, eilėraščių knygą „Paslapčiausia paslaptis“ ir dar kelias kitas, provokavo vaikų fantaziją įtraukdama juos į pokalbį apie ševeliūrą (knyga „Ševeliūra“), mielai dalijo autografus pasirašydama ant savo knygelių, kurių susitikimo dalyviai įsigijo ne vieną. Atsidėkodami vaikai rašytoją nudžiugino savo kurtomis dovanėlėmis, kūrinių iliustracijomis.

Visgi didžiausia projekto dovana yra matyti didelį būrį naujų mažųjų skaitytojų!

Kviečiame plačiau susipažinti su šiuo projektu https://www.youtube.com/watch?v=H001xsdaiio

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Lijana Ivanauskienė


„Atminties kelias“ Pabradėje

2023-09-23

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Minima diena susijusi su Vilniaus geto likvidavimu, dalis geto gyventojų iš karto buvo nužudyti, o kita dalis – išvežti į nacių koncentracijos stovyklas lėtai mirčiai. Šiais metais minime 80 metų nuo Vilniaus geto sunaikinimo.

Bendradarbiaujant su Švenčionių r. žydų bendruomenės pirmininku Moisej Šapiro, Pabradės miesto kultūros centru, Pabradės seniūnija, istorijos mokytojos Danguolė Grincevičienė ir Regina  Mateikienė kartu su  6b, Ia ir Ib gimnazijos klasių mokiniais rugsėjo 21 d. dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“. Akcijos dalyviai pėsčiomis nuėjo kelią, kuriuo į mirtį buvo varomi nekalti žmonės, aplankė masinę žydų žūties vietą Pabradėje. Dalyvaujant iniciatyvoje buvo siekiama, kad gimnazijos mokiniai daugiau sužinotų apie Lietuvoje gyvenusią gausią žydų bendruomenę, suvoktų Holokausto mastą ir tragediją tiek Europoje, tiek Lietuvoje, tiek ir mūsų gimtajame krašte, nes čia taip pat buvo vykdomos egzekucijos prieš šios tautybės žmones.

Apie Pabradėje gyvenusią žydų bendruomenę ir vykusias žydų žudynes kalbėjo Švenčionių rajone žydų bendruomenės pirmininkas Moisej Šapiro, o kūrinį ,,Memory“ (,,Atmintis“) atliko Ždanas Matiušonok (vadovas Bronislovas Vilimas). Susipažinę su žydų tautos likimu Antrojo pasaulinio karo metais, pagerbdami jų atminimą, tragedijos vietoje susirinkusieji padėjo atsineštus akmenukus. Dalyvavimas akcijoje pagilino istorines žinias apie holokaustą bei baisią praeities tragediją, įpareigojo daryti viską, kad tokia tragedija daugiau nepasikartotų.

Istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė


Saugaus eismo pamokėlės pirmokams

2023-09-22

Rugsėjo 19 d. 1a, 1b, 1c klasių mokiniai susitiko Švenčionių r. policijos komisariato bendruomenės pareigūne Ilma Gudaityte. Pareigūnė vedė pirmokams saugaus eismo pamokėles. Pirmokai pasikartojo kelių eismo taisykles, mokėsi atsakingai elgtis gatvėje, apsivilkti šviesą atspindinčią liemenę, taisyklingai užsidėti atšvaitus. Jaunieji eismo dalyviai noriai ir aktyviai dalyvavo veiklose.


2023-08-25


BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

2023-07-15

2023 m. liepos 14 dieną Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko brandos atestatų įteikimo šventė.

Gimnazijos bendruomenė išlydėjo į naują gyvenimo etapą 26 šaunius 63-osios laidos abiturientus, kurie sėkmingai įveikė valstybinius brandos egzaminus, buvo aktyvūs įvairių tarptautinių projektų dalyviai, garsino gimnazijos vardą šalies olimpiadose ir konkursuose, organizavo renginius Pabradės miesto ir gimnazijos bendruomenėms. Brandos atestatų įteikimo šventėje dalyvavo svečiai: Pabradės Švenčiausios Mergelės Marijos, Šeimos karalienės, parapijos klebonas, kunigas, filosofijos mokslų daktaras Vladimiras Solovej, Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono savivaldybės vicemeras Erikas Demidovas, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nariai Danguolė Grincevičienė ir Bronislovas Vilimas, Pabradės seniūnijos seniūnė Ana Zingerienė. Brandos atestatų įteikimo šventė pradėta Lietuvos Respublikos himnu. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė apibendrino mokinių pasiekimus, pažymėdama, kad 30 proc. brandos egzaminų išlaikyta 86-99 balais, gauti trys 100 balų įvertinimai. 8 valstybinių brandos egzaminų vidurkis gerokai aukštesnis už Lietuvos abiturientų vidurkį. Direktorė dėkojo mokytojams, savo žiniomis ir gyvenimiškais patarimais padėjusiems abiturientams sėkmingai įveikti mokyklinį etapą ir tėveliams už geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą. Direktorė įteikė brandos atestatus 63-osios laidos abiturientams bei linkėjo atrasti savąjį kelią ir drąsiai siekti išsikeltų tikslų. Brandos atestatas su pagyrimu įteiktas Daniel Verikui, kuris labai gerai išlaikė 6 valstybinius brandos egzaminus. Abiturientų pasiekimais džiaugėsi ir linkėjo sėkmės Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, kuris pasveikino aukščiausius įvertinimus —100 balų iš valstybinių brandos egzaminų gavusius mokinius. Švenčionių rajono savivaldybės padėkos ir atminimo dovanos įteiktos Daniel Verikui (lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimas—100 balų), Emilijai Silickaitei ir Deividui Matiusovičiui (užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino įvertinimai—100 balų). Pabradės Švenčiausios Mergelės Marijos, Šeimos karalienės, parapijos klebonas, kunigas, filosofijos mokslų daktaras Vladimiras Solovej palaimino abiturientus, žengiančius į naują gyvenimo etapą, kuriame reikės stiprybės ir atsakingų sprendimų. Atsisveikindami su gimnazija abiturientai Viktorija Kiškauskaitė ir Daniel Verikas dėkojo gimnazijos administracijai, mokytojams ir specialistams už bendrystę, įdomias pamokas, konsultacijas ateities klausimais bei

puikius abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Ugnė Kerulytė dėkojo tėveliams už nuolatinį rūpestį ir buvimą kartu kiekviename žingsnyje. Abiturientų tėvelių vardu kalbėjo Romas Kerulis, skatindamas vaikus klausyti savo širdies ir pasirinkti tokį kelią, kokio jie patys nori. Tėveliai gimnazijos direktorei dėkojo už rūpestį mokiniais, puikius pasiekimus bei įteikė 63-osios laidos vinjetę. Klasės vadovė Zita Čičiurkienė sveikino abiturientus ir linkėjo rašyti nuotaikingą bei

įdomią gyvenimo knygą, tapti sėkmingais žmonėmis, surasti naujame gyvenimo etape viską, kas džiugintų širdį. Ugnė Kerulytė ir Daniel Verikas dėkojo klasės vadovei už didelį rūpestį kiekvieną dieną kiekvienu klasės mokiniu.

Didžiuojamės 63-osios laidos abiturientais, tikime, kad mokykloje įgytos žinios ir patirtis taps tvirtu pamatu, kuriančiu naują gyvenimą, padedančiu priimti svarbius sprendimus ir

įgyvendinti svajones. Dėkojame Pabradės fanfariniam orkestrui ir vadovui Bronislovui Vilimui už sukurtą šventinę nuotaiką bei visiems, buvusiems brandos atestatų įteikimo šventėje.

Nuotraukų autorius Edgardas Akambakas.


Informacija besiruošiantiems mokytis gimnazijoje

2023-06-23

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija kviečia mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje 2023-2024 m.m.

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija kviečia mokytis pirmoje klasėje 2023-2024 m.m.


Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“

2023-06-23

Vieną kartą sudalyvavęs, daugiau nebedalyvauti negali.

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“, kurį organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“ užkrečia. Projektą globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Projekto tikslas – ugdyti 1-7 m. vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje.

Nuoširdus AČIŪ Pabradės „Ryto“ gimnazijos ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams, pedagogams, tėvams, kurie aktyviai įsitraukė ir padėjo įgyvendinti projekto veiklas, iškeltus uždavinius: I-ajame etape mokymai pedagogams „Fizinio raštingumo ugdymo galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, virtualūs fizinio raštingumo užsiėmimai, II-ajame etape „Lietuvos mažųjų žaidinių“ festivalis įstaigoje, III-iajame etape Respublikinis „Lietuvos mažųjų žaidinių“ festivalis (išskirtinis palaikymas olimpietės G. Leščinskaitės).

Projekto vykdymo laikotarpis – 2022 metų rugsėjo 1d. – 2023 metų rugpjūčio 31 d.

Projektą ugdymo įstaigoje koordinavo Lucija Gruzdienė, Renata Grigonienė, Violeta Kazimeranec

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=588793673399986&set=pcb.588795623399791

https://www.facebook.com/photo/?fbid=589298693349484&set=pcb.589304766682210

https://www.mazujuzaidynes.lt/sportuoti-susirinkusiems-darzelinukams-vilniuje-isskirtinis-palaikymas-ir-olimpietes-g.-lescinskaites-demesys/132?fbclid=IwAR2FixyxrHJdroNTxE9Ibs6QmSn3a6Yy8vK6UWoNOUxf6p6mcGZUUztcm5c


Vaikų draugas – ZIPIS

2023-06-23

„Nykštukų“, „Gėlyčių“, „Boružėlių“, „Citrinukų“ grupių ugdytiniai ir mokytojos Renata Grigonienė, Violeta Kazimeranec, Danguolė Boreikienė, Svetlana Rackevič visus metus vykdė „Zipio draugų“ programą.

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Dalinamės akimirkomis draugyste su Zipiu.


Kelionė į Daugpilį

2023-06-19

Gegužės 31 d. 3a, 3b ir 4c klasės mokiniai, lydimi savo mokytojų Olės Kavaliūnienės, Daivos Semaškevičienės, Olgos Lukjanovos bei kelių mamyčių, vyko į mokomąją-pažintinę išvyką į antrą pagal dydį Latvijos miestą – Daugpilį. Pabuvojo Latgalos zoologijos sode, kur dirbtinėse džiunglėse  galėjo stebėti vėžlius, kaimanus, šikšnosparnius, tarantulus, marmozetes ir kitus tropinius gyvūnus.  Daugpilio inovacijų centre dalyvavo edukaciniame užsiėmime, stebėjo  įvairius mokslinius eksperimentus ir patys pabandė juos atlikti. Taip pat apžiūrėjo interaktyvias ekspozicijas apie žmogaus kūną, sveiką mitybą, įvairius fizikinius reiškinius. Grįždami namo užsuko į Zarasus ir grožėjosi puikiais gamtos vaizdais, atsiveriančiais nuo  prie Zaraso ežere esančios apžvalgos aikštelės.


Dalyvavome vaistažolių rinkimo čempionate

2023-06-14

Birželio 9 d. Sirvėtos regioniniame parke, Kačėniškės piliakalnio papėdėje, vyko 9-tasis ir vienintelis Europoje vaistažolių rinkimo čempionatas. Čempionate dalyvavo 13 komandų. Rinkti vaistažolių vyko ir mūsų gimnazijos 7a klasės mokiniai kartu su biologijos mokytoja Daiva Moroziene. Mokiniai, entuziastingai nusiteikę, augalus rinko atsižvelgdami į komisijos paskelbtą vaistinių augalų sąrašą, stengėsi atpažinti kiekvieną vaistažolę. Ypatingai praleistas laikas, nes būnant natūralioje aplinkoje, mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti teorines žinias. Mūsų mokiniai laimėjo 4 vietą. Po rezultatų paskelbimo dalyvavo arbatos degustacijoje.