2021-09-28


Pirmokų susitikimas su policijos pareigūne

2021-09-23

Rugsėjo 23 d. 1a ir 1b klasių mokiniai susitiko su Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Ilma Gudaityte. Policijos pareigūnė pirmokams papasakojo apie saugų eismą, saugų ir atsakingą elgesį gatvėje, užmiesčio keliuose. Susitikimo metu mokiniai ne tik susidomėję klausėsi pareigūnės pasakojimo, jie žiūrėjo mokomuosius filmus, ugdėsi praktinius įgūdžius – mokėsi taisyklingai užsidėti atšvaitus, vilkėti liemenes. Pirmokai labai džiaugėsi policijos pareigūnės Ilmos įteiktomis dovanėlėmis – atšvaitais.


Sveikatos apsaugos ministerijos Spaudos tarnybos informacija

2021-09-23

Nuo rugsėjo 23 d.  izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10 dienų. Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Iki šiol  tokiu metu atlikus testą izoliacija buvo trumpinama iki 10 dienų.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija. Personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka, ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija. Personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka.

Nebus izoliuojami vakcinuoti ir persirgę mokiniai. Kiti ugdytiniai turi pasirinkimą – izoliuotis arba testuotis. Neizoliuojami mokiniai, kurie testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno testais tris kartus: iškart po atvejo nustatymo, antrą kartą – praėjus 48–72 valandoms ir pakartotinai trečią kartą – dar po 48 valandų. Svarbu pažymėti, kad jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo, galima testuotis artimiausią darbo dieną. Jeigu mokinys yra testuotas 24 val. iki patvirtinto COVID-19 ligos atvejo ar teigiamo kaupinio nustatymo, šis testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau nei 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos.

Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja sąlytį turėjusiems mokiniams, dalyvaujantiems ugdymo procese, kuriems taikomas testavimo algoritmas, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga dienos nedalyvauti neformaliojo švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokiems asmenims nerekomenduojama dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie mokiniai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

Atkreipiamas dėmesys, kad tiek 10 dienų izoliacijos trukmė, tiek naujasis algoritmas ugdymo įstaigose taikomas tik naujai izoliuojamiems asmenims, taigi, tie, kurie iki teisės akto įsigaliojimo jau yra izoliacijoje po kontakto ugdymo įstaigoje, tęsti ugdymo proceso testuojantis negalės, tačiau galės susitrumpinti izoliacijos terminą pagal naują tvarką.


2021-09-22

Gerbiami tėveliai, globėjai,

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras)  prašo pasidalinti informacija apie Jūsų vaiko imunizaciją (sirgo, pasiskiepijo, turi antikūnių). Šie duomenys bus naudingi Biuro specialistams vykdant Covid-19 ligos atvejų ir protrūkių epidemiologinę diagnostiką formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose. Esant atvejui arba protrūkiui, pilnai imunizuotiems vaikams, nebus taikoma saviizoliacija.

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 30 d, sprendimo,, Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m, kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 ,,Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimo 1. 7. punktą VSB specialistai turi teisę gauti duomenis, patvirtinančius asmenims taikomas izoliavimo išimtis. Visi Biuro specialistai yra pasirašę duomenų apsaugos pasižadėjimus.

Duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, ugdymo įstaiga, klasė, paskutinės skiepo dozės data, turi antikūnių (tyrimo data), kada patvirtinta liga) prašome siųsti el. p. covid.sveikata@gmail.com. Dėl detalesnės informacijos prašome skambinti tel.  8 (387) 20608.

Dėkojame už sąmoningumą.


2021-08-31


2021-08-26


Naudinga informacija apie COVID-19

2021-08-25

Informacija apie COVID-19 mokyklose

Atsakymai į klausimus dėl mokykloms taikomų reikalavimų

 


Dofe programos dalyviams įteikti sidabro ir bronzos lygio ženkleliai

2021-08-25

2021 m. rugpjūčio 24 d. Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė, Jungtinės Karalystės gynybos atašė Lietuvoje Steve Gleisinger ir DofE programos vadovė Lietuvoje Viktorija Kalaimaitė įteikė devyniems mūsų gimnazijos mokiniams, sėkmingai baigusiems “The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE)“ programą, sidabro ir bronzos lygio ženklelius bei tarptautinius sertifikatus. Sidabro lygio ženkleliais apdovanoti: Ugnė Kerulytė (IIag), Viktorija Varnaitė (IIbg), Tauras Jokūbas Grincevičius (IIbg), Emilija Silickaitė (IIbg) ir Daniel Verikas (IIbg).  Bronzos lygio ženkleliai įteikti: Alinai Lukjanovai (Iag), Gabijai Užlytei (Iag), Skaiste Liubartaitei (Iag) ir Viktorijai Trofimovai (II bg). Šie mokiniai siekė aktyvios veiklos, įgūdžių, savanorystės išsikeltų asmeninio tobulėjimo tikslų, sėkmingai įveikė kvalifikacinius žygius.

Ženklelių link mokinius lydėjo DofE programos gimnazijoje vadovė Laima Mikulėnienė ir  DofE žygio gimnazijoje vadovas  Paulius Kamarauskas.

 


2021-08-20

Mieli Tėveliai, globėjai, rūpintojai,

dalinamės Paramos vaikams centro parengta aktualia informacija „Kaip ruoštis mokyklai kartu su vaiku ar paaugliu?“

„Kiekvienam vaikui ypatingai svarbu jausti palaikymą, padrąsinimą, būti išgirstam ir suprastam. Tad norime suaugusiems priminti, koks svarbus vaikams (nepriklausomai nuo amžiaus) yra laikas su tėvais, kai jie nuoširdžiai domisi, priima vaiko nuomonę, atidžiai klausosi, pagarbiai reaguoja“, – sako Paramos vaikams centro psichologė Jūratė Baltuškienė.

Visą informaciją rasite čia: https://bit.ly/37IM5aU

Visais rūpimais klausimais apie vaikų elgesį ir savijautą, galite pasitarti su psichologu

Paramos vaikams centre veikiančioje TĖVŲ LINIJOJE (8 800 900 12). Konsultuoja profesionalūs psichologai, nemokamai ir anonimiškai, darbo dienomis 9–13 val. ir 17–21 val.

Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt


BRANDOS ATESTATAI – PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ RANKOSE

2021-07-29

2021 m. liepos 28 dieną į Pabradės „Ryto“ gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventę džiugiai nusiteikę rinkosi 61-osios laidos abiturientai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Renginyje dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Violeta Grigorjeva, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė, mero patarėjas Erikas Demidovas, Gimnazijos tarybos pirmininkas Gintaras Vigelis.

Brandos atestatų įteikimo šventė pradėta Lietuvos valstybės himnu. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė džiaugėsi atsakingais, veikliais, jaunais žmonėmis, kurie sugebėjo įveikti ilgą, nelengvą kelią ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Direktorė pažymėjo, kad visi 28 abiturientai sėkmingai išlaikė valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus, net 14 abiturientų gavo brandos egzaminų įvertinimus virš 90 balų. Šiemet aukščiausiais balais (100) įvertintos trijų mokinių žinios iš valstybinio užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino, vieno – iš informacinių technologijų ir vieno iš biologijos. Abiturientėms Ievai Belevičiūtei, Evelinai Lisovskajai, Anastasijai Mitrofan, ir Gitanai Židikovai kartu su brandos atestatais įteikti Lietuvos Junior Achievement diplomai su pagyrimu, liudijantys, jog Ieva, Evelina, Anastasija ir Gitana nuosekliai domėjosi ekonomikos mokslu, kūrė mokinių mokomąsias bendroves, dalyvavo parodose ir sėkmingai baigė Lietuvos Junior Achievement programą „Ekonomika ir verslas“. Direktorė linkėjo abiturientams išlikti savimi, turėti svajonę ir jos siekti, taip pat ragino neužmiršti gimnazijos bei gimtojo krašto.

Puikiais abiturientų pasiekimais džiaugėsi Švenčionių rajono savivaldybės  meras Rimantas Klipčius. Meras dėkojo direktorei, klasės vadovei, mokytojams ir tėveliams už rūpestį, palaikymą, o aukščiausiais balais įvertintiems abiturientams: Dainai Perveneckaitei už puikias biologijos žinias,  Mantui Paškevič už puikias žinias informacinių technologijų srityje, Edvinui Andrukianec, Maksimui Lysovui ir Viktorijai Terentjevai už puikias užsienio kalbos (rusų) žinias įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles.

Gimnazijos tarybos pirmininkas Gintaras Vigelis pasveikino abiturientus, nuoširdžiai jauniems žmonėms linkėjo sėkmės renkantis savąjį kelią.

Abiturientų tėvelių vardu kalbėjo Astra Belevičienė, buvusi Gimnazijos tarybos narė. Dėkojo direktorei Laimai Markauskienei, pavaduotojams ugdymui, klasės vadovams, pirmosioms mokytojoms ir visiems pedagogams už suteiktas žinias, nuoširdų bendravimą, nuolatinį rūpestį bei pagalbą, linkėjo sveikatos ir kantrybės.

Gimnazijos abiturientai, kupini šventinio jaudulio, padėkos žodžius, gėles dovanojo savo klasės vadovei, pirmosioms mokytojoms ir pagal gimnazijos ilgametę tradiciją, dovanojo 61-osios laidos atminimo dovaną gimnazijai – vitrinas į gimnazijos muziejų.

Abiturientus sveikino šeimos nariai, draugai, bičiuliai, dovanodami nuostabius vasaros gėlių žiedus, ištardami pačius šilčiausius žodžius. Džiaugsmas ir švelni nostalgija lydėjo visus šventės dalyvius – abiturientus, jų tėvelius, bičiulius ir mokytojus. Ši įsimintina akimirka ilgam išliks kiekvieno dalyvio širdyje.