Informacija besiruošiantiems mokytis gimnazijoje

2023-06-07

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija kviečia mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje 2023-2024 m.m.

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija kviečia mokytis pirmoje klasėje 2023-2024 m.m.


Sveikos mitybos mokymai tėveliams

2023-06-07

Birželio 6 d. gimnazijoje vyko Higienos instituto organizuoti mokymai priešmokyklinio ugdymo vaikų , 1-4 klasių mokinių tėveliams „Sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gamybos mokymai“. Lektorė dalyviams pasakojo apie sveikos mitybos svarbą, pateikė tokios mitybos rekomendacijų, paaiškino, kaip pasirinkti sveikatai palankius maisto produktus. Praktinėje mokymų dalyje buvo gaminamas ir mokymų dalyvių degustuojamas sveikatai palankus maistas.


Irenos Kerulienės eilėraščių knygos vaikams „Aitvaras virš pievos“ sutiktuvės Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

2023-06-05

Gegužės 24 dieną Pabradės „Ryto“ gimnazijoje įvyko Irenos Kerulienės eilėraščių knygos vaikams „Aitvaras virš pievos“ sutiktuvės. Šią knygą iliustravo Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai, vadovaujami dailės vyresniosios mokytojos Žanos Semaško ir pradinių klasių mokytojų. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė pasidžiaugė, kad eilėraščių knygos sutiktuvės įvyko dalyvaujant piešinių autoriams. Direktorė padėkojo mokytojai ir poetei Irenai Kerulienei bei mokytojoms, paskatinusioms vaikus piešti, ypač dailės mokytojai Žanai Semaško, palinkėjo naujų kūrybinių sumanymų.

Irena Kerulienė išleido 5 poezijos knygas: „Kur mūsų šaknys slypi“, „Prie slenksčio“, „Bobulės ant suoliuko“, „Išburki man meilę“ bei eilėraščių knygą vaikams „Aitvaras virš pievos“. Ji yra 10 tarptautinių almanachų bendraautorė. Šiuos almanachus leidžia Lietuvos kūrybinės raiškos asociacija „Menų sodas“, kurios narė yra poetė Irena Kerulienė. Be to, poetė gegužės 6 dieną Zarasuose dalyvavo respublikiniame eilėraščių, skirtų Karoliui Širvinskui atminti, konkurse ir buvo apdovanota padėkos raštu už eilėraštį „Išsaugokime kalbą“. Jos eilės įdėtos į almanachą „Paukščiai 2023“.

Susitikimo metu poetė Irena Kerulienė trumpai  supažindino vyresniųjų klasių mokinius su savo kūryba. Pirmoje eilėraščių knygoje „Kur mūsų šaknys slypi“ rašoma apie meilę Tėvynei, pagarbą papročiams ir tradicijoms, lietuvių kalbai, apie gamtos grožį. Šioje knygoje sudėti širdžiai mieli prisiminimai, kaip su močiute rinko vaistažoles, kaip mėgo lakstyti po nenušienautas lankas, kaip kvepėjo močiutės verdama uogienė… Poezijos knygoje poetė paliečia ir skaudžias temas. Skaudu, kad kertami miškai, kad Tėvynę palieka jaunimas. Knygoje „Prie slenksčio“ eiliuota forma pasakoja apie trijų kartų gyvenimą nuo XX a. pradžios iki šių dienų, pasakojama, kaip gyveno mūsų seneliai, tėvai. Tai tarytum eiliuota istorija. Vaikystės, jaunystės prisiminimai sudėti į posmus. Trečioji knyga – eiliuotas romanas „Bobulės ant suoliuko“. Trys bobulės šiltais vakarais susėda ant suolo ir kalbasi. Jų pokalbių temos įvairios. Bobulės mėgsta kritikuoti jaunimą, bet labiausiai joms rūpi jų vaikai. Jeigu jiems gerai sekasi, jos yra laimingos. Bobulės stengiasi gyventi aktyviai, eina pasivaikščioti, daug skaito, pasakoja, ką yra mačiusios ir girdėjusios. Eilėraščių knygoje „Išburki man meilę“ sudėti eilėraščiai apie meilę. Eilėraščius rašė pirmuoju asmeniu, nes taip lengviau įsijausti į eilėraščio lyrinio „aš“ jausmus, būseną. Nors eilės ir parašytos pirmuoju asmeniu, tai nėra poetės asmeninio gyvenimo dienoraštis. 10 eilėraščių tapo dainomis.

„Aitvaras virš pievos“ – penktoji poetės Irenos Kerulienės knyga. Ši eilėraščių knyga skirta vaikams. Ji skiriasi tuo, kad Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai dalyvavo šios knygelės kūryboje. Jie nupiešė daug gražių piešinių, todėl knygelė spalvinga ir patraukli. Ją įdomu skaityti, nes vaizdingai aprašyti keturi metų laikai, skirti nuoširdūs eilėraščiai Lietuvai, gimtinei. Be to, knygelėje yra sukurtų pasakėlių, o pasaka „Trys paršiukai“ sueiliuota. 1 – 2 klasių mokiniai stebėjo knygelės puslapių paveikslėlius, klausėsi eilėraščių ištraukų, atsakinėjo į klausimus. 3 – 4 klasių mokiniai susipažino su knygelės turiniu, stebėjo ekrane senas mokyklos nuotraukas. Supažindinimas su knyga „Aitvaras virš pievos“ vyko keliais etapais, atsižvelgus į mokinių amžių. Vyresniųjų klasių mokiniams buvo įdomu klausytis buvusios vokiečių kalbos mokytojos Irenos Kerulienės pasakojimo.

Irena Kerulienė padėkojo Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorei Laimai Markauskienei už geranorišką bendradarbiavimą, ruošiant eilėraščių knygą „Aitvaras virš pievos“; dailės mokytojai Žanai Semaško už šiltą bendravimą, mokinių paskatinimą iliustruoti knygą, patarimus ir pagalbą jiems; lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Laimai Jurevičienei už patarimus; pradinių klasių mokytojoms už mokinių paskatinimą iliustruoti eilėraščius. Be to, nuoširdžiai padėkojo visiems mokiniams, prisidėjusiems prie knygos iliustravimo, už išradingumą ir kruopštumą.

Laima Jurevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja


Ikimokyklinukai paminėjo vaikų gynimo dieną

2023-06-01

Pabradės „Ryto“ gimnazijos ikimokyklinukai kartu su vyr. meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičiene bei vyr. spec. pedagoge logopede Diana Bimbiene paminėjo tarptautinę vaikų gynimo dieną. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Vaikai linksminosi šokiais, estafetėmis, žaidimais. Taip ne tik paminėjo vaikų gynimo dieną, bet ir pasitiko vasarą.


Paskutinis 63-ios laidos skambutis

2023-05-30

Anglų kalbos šventė „Sing and do“

2023-05-30

Gegužės 19 d. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko anglų kalbos šventė „Sing and Do“, kurią organizavo anglų kalbos mokytoja metodininkė Irena Žavoronkova kartu su anglų kalbos būrelio „Smalsiukai“ dalyviais. Šventė vyko anglų kalbos kabinete. Žiūrovai – priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pirmų klasių mokiniai – turėjo progą ne tik apžiūrėti klasę, į kurią atėjo pirmą kartą, bet ir galimybę stebėti pasirodymą, jame dalyvauti.

Šventę pradėjo 2a ir 2b klasių būrelio dalyviai. Jie padainavo nuotaikingą dainelę „Bingo“, o žiūrovai išmoko penkių angliškų raidžių pavadinimus. Vėliau mokytoja patikrino, ar priešmokyklinukai ir pirmokai žino, kaip šeimos nariai vadinami angliškai ir ar moka šiuos žodžius perskaityti. Antros dainelės „Are you sleeping brother John?“ metu žiūrovai ne tik klausėsi dalyvių dainavimo, bet ir žaidė nuotaikingą žaidimą ratelyje.

3a ir 3b klasių mokiniai paruošė dainelę apie gyvūnus „Can you?“, o žiūrovai turėjo išgirsti ir suprasti, kokie gyvūnai minimi šioje dainelėje. Kitos, labai populiarios Didžiojoje Britanijoje, dainelės metu žiūrovai ir vėl pakilo iš savo sėdimų vietų, nes trečiokės ne tik padainavo „London bridge is falling down“, bet ir išmokė žaisti žaidimą „Tiltas griūna“.

Trečioji šventės dalis – pasakos „Chicken Licken“ vaidinimas, kurį paruošė 4a, 4b ir 4c klasių anglų kalbos būrelio dalyviai. Aktoriai, pasipuošę savo gamybos kaukėmis, ne tik įsijautę vaidino anglų kalba, bet ir nuotaikingai atliko kelias daineles. Po vaidinimo peržiūros ir audringų plojimų, kai kurie mažieji žiūrovai pasakė, kad vaidinta pasaka panaši į lietuvių pasaką „Dangus griūna“.

Anglų kalbos šventė „Sing and Do“ sukėlė visiems – ir dalyviams, ir žiūrovams – daug emocijų ir paliko nepamirštamų malonių prisiminimų. Priešmokyklinių grupių, pirmų klasių ir anglų kalbos būrelio dalyvių bendradarbiavimas ugdė pažinimo kompetenciją, o darbas grupėse, ruošiantis šventei, lavino komunikacinę-kalbinę ir socialinę-emocinę kompetencijas, kurios vaiko raidoje labai svarbios.


Informacija dėl uniformų

2023-05-25

Birželio 7 d. 16.00-18.00 val. UAB „LIDATA“ gimnazijoje pristatys mokinių uniformas – bus galimybė pasimatuoti ir jas užsisakyti. Negalintys atvykti nurodytu laiku į gimnaziją dėl uniformos įsigijimo kreipkitės į UAB „LIDATA“ adresu: Kalvarijų g. 168, Vilnius (šalia „Šatrijos“ vaikų ir jaunimo centro).

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas


Mokinių susitikimai su bendruomenės pareigūne

2023-05-25

2023 m. gegužės 23 dieną gimnazijoje svečiavosi Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyr. tyrėja, bendruomenės pareigūnė Ilma Gudaitytė. Ji atvirai ir geranoriškai bendraudama su 8a ir Ib klasių mokiniais aptarė tabako gaminių ir elektroninių cigarečių turėjimo, vartojimo pasekmes, administracinę atsakomybę, papasakojo paaugliams apie nelaimingus atsitikimus, sukeltus elektroninių cigarečių vartojimo. Pareigūnė supažindino mokinius su poveikio priemonėmis, kurios taikomos nepilnamečiams už psichoaktyvių medžiagų vartojimą bei transporto priemonių vairavimą neturint teisės vairuoti. Mokiniai turėjo galimybę gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Tikimės, kad pareigūnės suteikta informacija paskatins vaikus būti atsakingais bei pareigingais visuomenės nariais bei padės užtikrinti jų saugumą ir sveikatą.

Nuoširdžiai dėkojame bendruomenės pareigūnei Ilmai Gudaitytei už  bendradarbiavimą ir  įdomias paskaitas.

Pabradės „Ryto“ gimnazijos vyr. socialinė pedagogė Natalija Volujevič


Projektas „Noriu augti sveikas“

2023-05-24

Gegužės 8-15 d. pradinių klasių mokiniai vykdė sveikos gyvensenos projektą „Noriu augti sveikas“.

Mokiniai prisiminė sveikos mitybos naudą. Gamino ir vaišinosi sveikuoliškais patiekalais. Piešė vaisių ir daržovių miniatiūras.

Gegužės 12 d. sulaukėme svečių iš Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos. 3-4 klasių mokiniai dalyvavo rajoninėje viktorinoje „Noriu augti sveikas“. Mūsų gimnazijos 3b ir 4c klasių jaunieji  tyrėjai  pristatė darbus iš  LMNŠC organizuoto respublikinio jaunųjų tyrėjų konkurso „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“. Klausytojai sužinojo apie pelėsį, cukraus žalą ir apie atmintį.

Gegužės 15 d. pradinių klasių mokiniai kartu su tėvais šauniai dalyvavo sporto šventėje „Aš, tėtis ir mama – sportuojanti šeima“, skirtą Šeimos dienai.


Kelionė į Molėtus

2023-05-24

Gegužės 16-17 dienomis 3a ir 3b klasės mokiniai, kartu su mokytojomis Ole Kavaliūniene ir Daiva Semaškevičiene lankėsi Lietuvos etnokosmologijos muziejuje Kulionių k., Molėtų r.  Vaikai  klausė gido pasakojimų apie etnografinius eksponatus vienu ar kitu aspektu atspindinčius tautos ryšį su dangumi, Saule, Mėnuliu, žvaigždėmis, susipažino su kosmoso tyrinėjimų istorija, džiaugėsi fantastiška muziejaus patalpų atmosfera. Apžiūrint  muziejaus ekspozicijas, kiekvienoje patalpoje mokinių laukė nauji potyriai ir netikėti atradimai. Ekskursijos dalyviai pasikėlė į 30 m aukštyje esančią apžvalgos aikštelę, pasigrožėjo Aukštaitijos apylinkėmis. Vėliau visi dalyvavo edukacijoje „Saulės sistema. Egzoplanetos“ ir pagilino savo turimas žinias.

Siūlytume visiems, dar nemačiusiems šių nuostabių gamtos ir mokslo vietų Molėtų rajone, aplankyti jas. Patikėkite, jūs grįšite ne tik geros nuotaikos, bet ir pilni įspūdžių ir naujų žinių!