PUPP ataskaitos

2017 m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo gimnazijos ataskaita