Aktuali informacija

2019 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos

2020 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašas

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašas 

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašas 

Kovos su egzaminų stresu ginklai 

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai 

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą 

Karjeros vadovas – Mokytojo knyga  

Karjeros vadovas – Mokinio knyga