Aktuali informacija

Stojantiesiems 2024 m.:
https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/stojantiesiems-2024/

2023–2024 mokslo metų mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščiai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d8f8290517211ee81b8b446907f594f

 

Atmintinė 2022-2023 m.m. dešimtokui

PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISOSIOS STUDIJOS STOJANTIESIEMS 2023 M.  

2022-2023 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Kaip ruoštis egzaminams?

2019 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos

2020 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašas

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašas 

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašas 

Kovos su egzaminų stresu ginklai 

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai 

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą 

Karjeros vadovas – Mokytojo knyga  

Karjeros vadovas – Mokinio knyga