Projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje 2018 m. lapkričio 5 dieną vyko Programos ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ pristatymas. Projektą „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Programą mokiniams ir mokytojams pristatė kūrybos agentai Tomas Dapšauskas ir Rytis Jankauskas.

Projekto ,,Tyrinėjimo menas“ tikslas – atskleisti ir ugdyti mokinių XXI – ojo amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Programa „Tyrinėjimo menas“ – „Kūrybinių partnerysčių“ programos patirtimi ir modeliu pagrįsta mokyklų ir įvairių sričių kūrėjų bendradarbiavimo programa, skirta ugdyti moksleivių gebėjimus ypač kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, bendrojo ugdymo procese.

Programos įgyvendinimo gimnazijoje metu intensyviame tyrinėjimo ir mokymosi procese dalyvaus 8a ir 8b klasės bei veiks ,,Mokytojų klubas“. ,,Mokytojų klubas“ – tai mokytojų profesinio tobulėjimo darbo vietoje modelis, suteiksiantis erdvę mokytojams bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.

Tikimės, kad bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir kūrėjams, mūsų gimnazijoje bus įgyvendintas kūrybiško mokymosi projektas, tyrinėjantis mokiniams aktualias temas ir siekiantis teigiamų pokyčių, ugdant XXI a. mokinių gebėjimus.

Nuo 2018-03-26 Pabradės ,,Ryto“ gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. Programos tikslas – sudaryti sąlygas kryptingam mokinių asmenybės brandos ugdymui.

DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Mes, Pabradės ,,Ryto“ gimnazija, taikydami šią programą, skatiname jaunuolius išsikelti asmeninio tobulėjimo tikslus ir jų sistemingai siekti, didinti pasitikėjimą savimi.

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo DofE vadovai – skaityklos vedėja Laima Mikulėnienė ir kūno kultūros mokytojas Paulius Kamarauskas (žygio vadovas). DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.

Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu.

Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Ypač DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

 • susirasti naujų draugų;
 • mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
 • išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
 • geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
 • patirti nuotykių;
 • pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt

Plačiau apie programą pasaulyje: www.intaward.org

Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra” (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).

Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.

Mūsų mokykloje š.m. balandžio mėnesį pradedamas tyrimas siekiant išbandyti, adaptuoti ir standartizuoti Lietuvai Vokietijos Hogrefe instituto CFT20-R metodiką vaikų akademinių gebėjimų atpažinimui.

Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto vadovę Ingą Nekrošienę, tel.: (8 5) 230 5372, inga.nekrosiene@sppc.lt.

Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa

Nuo 2011 metų Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruomenė dalyvauja tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje. Ši programa yra viena iš penkių Aplinkosauginio švietimo fondo pasaulyje įgyvendinamų programų. Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja ugdymo įstaigas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Iš viso yra septyni Gamtosauginių mokyklų programos elementai, kuriuos kiekviena ugdymo įstaiga turi įgyvendinti.

 Septyni Gamtosauginių mokyklų programos žingsneliai:

 1. Gamtosauginio  komiteto įkūrimas gimnazijoje
 2. Aplinkosauginės situacijos įvertinimas
 3. Veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas
 4. Atliktos veiklos įsivertinimas
 5. Gamtosauginės veiklos integravimas į ugdymo procesą
 6. Gimnazijos bendruomenės įtraukimas į aktyvią gamtosauginę veiklą
 7. Gamtosauginio kodekso sukūrimas

Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava ir tarptautiniu Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. Šis apdovanojimas suteikiamas vieneriems metams.

2017 m. balandžio mėnesį Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija už aktyvią gamtosauginę veiklą 2016-2017 m. m. apdovanota šeštąja Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu.

Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas  2017-2018 m.m.

Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley kampanija „Mažiau šiukšlių“ Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje 2016-2017 m.m.

Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley kampanija „Mažiau šiukšlių“ Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje 2015-2016 m.m. 

Pabradės „Ryto“ gimnazija dalyvauja  „Mokyklų – Europos Parlamento ambasadorių“ projekto II etape

 2017-2018 mokslo metais 90 gimnazijų ir profesinio ugdymo įstaigų užsiregistravo dalyvauti projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. 2017 m. spalio 20 d. baigėsi registracija dalyvauti projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA).

Norėdami  atitikti projekto reikalavimus ir tapti  Europos Parlamento ambasadore,  gimnazijos bibliotekoje  įsteigėme  ES informacijos centrą (lentyną),  projekto mokomąsias  medžiagas naudosime  pamokų metu bei surengsime Europos dienos šventę. Tikimės , kad pavyks  organizuoti papildomus renginius su ES teisėkūra ir Europos Parlamento darbu susijusiomis temomis, įtraukti į projekto veiklas kuo didesnę auditoriją ir skleisti žinias apie projektą savo tinklalapyje, socialiniuose tinkluose ir kitais kanalais.

Geriausiai projekto metu pasirodžiusios mokyklos turės galimybę dalyvauti specialiuose MEPA Euroscola renginiuose Strasbūre, mokytojų seminaruose Briuselyje. Projekto rezultatai paaiškės mokslo metų pabaigoje.

2017-2018 mokslo metų MEPA projekto dalyvių sąrašas

 •     Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
 •     Alytaus profesinio rengimo centras
 •     Alytaus r. Butrimonių gimnazija
 •     Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija
 •     Alytaus r. Miroslavo gimnazija
 •     Alytaus r. Simno gimnazija
 •     Anykščių Jono Biliūno gimnazija
 •     Birštono gimnazija
 •     Biržų „Saulės“ gimnazija
 •     Daugų Vlado Mirono gimnazija
 •     Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
 •     Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų r.
 •     Ignalinos gimnazija
 •     Ignalinos r. Vidiškių gimnazija
 •     Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija
 •     Jonavos Senamiesčio gimnazija
 •     Juodšilių ,,Šilo” gimnazija
 •     Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
 •     Kalvarijos gimnazija
 •     Kauno „Saulės“ gimnazija
 •     Kauno „Varpo“ gimnazija
 •     Kauno „Vyturio“ gimnazija
 •     Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
 •     Kauno Kovo 11-osios gimnazija
 •     Kauno Prano Daunio ugdymo centras
 •     Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazija
 •     Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
 •     Kėdainių ,,Atžalyno” gimnazija
 •     Kėdainių rajono savivaldybė Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija
 •     Kėdainių šviesioji gimnazija
 •     Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
 •     Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
 •     Klaipėdos ,,Varpo” Gimnazija
 •     Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
 •     Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
 •     Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
 •     Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
 •     Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
 •     Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija
 •     Lavoriškių gimnazija
 •     Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija
 •     Marijampolės Marijonų gimnazija
 •     Marijampolės Sūduvos gimnazija
 •     Mažeikių Gabijos gimnazija
 •     Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
 •     Plungės „Saulės“ gimnazija
 •     Radviliškio Lizdeikos gimnazija
 •     Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
 •     Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija
 •     Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija
 •     Riešės gimnazija
 •     Rukainių gimnazija
 •     Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
 •     Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
 •     Širvintų r. Gelvonų gimnazija
 •     Skuodo rajono Ylakių gimnazija
 •     Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija
 •     Tauragės „Versmės“ gimnazija
 •     Telšių Žemaitės gimnazija
 •     Trakų gimnazija
 •     Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija
 •     Turgelių „Aistuvos“ gimnazija
 •     Ukmergės Antano Smetonos gimnazija
 •     Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
 •     Utenos Dauniškio gimnazija
 •     Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
 •     Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
 •     Vilkaviškio „Aušros” gimnazija
 •     Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija
 •     Vilkijos žemės ūkio mokykla
 •     Vilniaus „Juventos“ gimnazija
 •     Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija
 •     Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
 •     Vilniaus jėzuitų gimnazija
 •     Vilniaus Karoliniškių gimnazija
 •     Vilniaus M.Biržiškos gimnazija
 •     Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių gimnazija
 •     Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės” gimnazija
 •     Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija
 •     Vilniaus Radvilų gimnazija
 •     Vilniaus Salininkų gimnazija
 •     Vilniaus Santaros gimnazija
 •     Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
 •     Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla
 •     Vilniaus Žemynos gimnazija
 •     Visagino „Atgimimo“ gimnazija
 •     VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras
 •     Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

Projektas ,,Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokykloms“

2016 m. gruodžio – 2017 m. balandžio mėn. gimnazijoje įgyvendintas VŠĮ ,,Meno avilys“ ir Britų tarybos bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru projektas „Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“. Projekto veiklai vadovavo iniciatyvi, kūrybinga, nuolat besidominti naujais mokymo metodais anglų kalbos mokytoja Justina Zacharevič.

Mokytoja puikiai suprasdama audiovizualinių medijų industriją, kaip šiuolaikinių  mokinių kasdienybę, kuri kiekvieną dieną tiesiogiai ir netiesiogiai juos veikia didžiuliais informacijos srautais, projektą vykdyti pasirinko IIa gimnazijos klasės mokinius ir jų klasės vadovą Miroslavą Vitkovskį. Mokytojai tikėjosi, kad šis projektas galėtų mokiniams padėti atsirinkti bei analizuoti, kokia informacija jiems yra naudinga, kaip jie gali ja naudotis siekdami savo tikslų, tobulindami savo asmenybę ar net rinkdamiesi  būsimą profesiją.

Įgyvendinant projektą gimnazijoje vyko įdomi veikla: 5 pamokos mokiniams medijų raštingumo tema, susitikimas su kino prodiusere Dagne Vildžiūnaite, kuri kalbėjo apie medijų įtaką asmenybės formavimuisi. Vyko pamokos apie paauglių priklausomybę nuo socialinių tinklų internetinėje erdvėje,  socialinės reklamos poveikį žmogui, kompiuterinių žaidimų poveikį psichikai bei 3 dienų kūrybinės kino dirbtuvės, kurias vedė dvi režisierės Aistė Žegulytė-Zapolska ir Živilė Mičiulytė.

Pirmą dirbtuvių dieną mokiniai susipažinome su  filmo kūrimo pagrindais, montavimo niuansais ir pasidaliję į grupes kūrė scenarijus savo filmams. Antrąją projekto dieną grupės turėjo padaryti kadruotes savo scenarijams, po to prasidėjo filmavimas. Paskutinę projekto dieną mokiniai montavo savo kurtus filmus.

Štai darbo rezultatas:




Projekto dalyvių nuomone, kad būtų užtikrinta mokymosi sėkmė, būtini draugiški santykiai, gebėjimas dirbti komandoje bei nuoseklus bendro tikslo siekimas.

Projekto veiklą gimnazijoje koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Veslava Verikienė.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ,,Sodra“ ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto projektas  ,,Nepamiršk parašiuto“

Nuo 2017 m.  pavasario mūsų gimnazija dalyvauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ,,Sodra“ ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto bendrame projekte  ,,Nepamiršk parašiuto“.

Pilotinis jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto!”  yra įtrauktas į 2017-2021 metų Visuomenės švietimo planą.

PROJEKTO TIKSLAS – ugdant besiruošiančio savarankiškam gyvenimui jaunimo, vyresniųjų klasių bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių pilietiškumą, socialinę atsakomybę ir socialinį solidarumą, perteikti jiems informaciją apie socialinio draudimo sistemą Lietuvoje,  jos naudą, „Sodros“ veiklą. Padėti moksleiviams suvokti šešėlinės ekonomikos žalą visuomenei, kartu parodyti, kokią naudą, socialinę apsaugą įvairiais gyvenimo atvejais užtikrina kiekvienam asmeniškai ir visai visuomenei socialinis draudimas, „Sodra“.

Projekto veiklai vadovauja  mokytoja Rita Jedik, veiklą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Veslava Verikienė.

Informuojame, kad mūsų gimnazija nuo 2017 m. dalyvauja projekte ,,SOCIFACTION: socialinis verslas įvairovei ir dalyvavimui“ .

 Ši programa yra bendras NVO „Avilys“, VšĮ „Geri norai LT“ ir Britų tarybos projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru. Projektą finansuoja Britų taryba.

 Projekto vykdymo laikas – 2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. kovo mėn.

Projekto tikslas – kurti palankią aplinką socialinio verslo sklaidai ir įsitvirtinimui regionuose, kaip pagrindines priemones naudojant ekspertinę paramą naujoms iniciatyvoms, stiprinant dialogą politiniu lygmeniu, didinant koncepcijos žinomumą visuomenėje ir integruojant socialinio verslo mokymą į formaliojo švietimo sistemą.

Pagrindinės projekto veiklos

2017 m. rugsėjo 18 d. – spalio 9 d. – dalyvaujančių mokyklų ir mokytojų atranka.

2017 m. lapkričio 10 d. – projekto komandos susitikimas su projekte dalyvaujančiais mokyklų mokytojais

ir administracijos atstovais Vilniuje. Vyko socialinio verslo mokymų metodikos pristatymas ir aptarimas.

2018 m. sausio mėn. – pradedamas socialinio verslo mokymas 50-yje projekte dalyvaujančių mokyklų.

Projekto veiklai vadovauja  mokytoja Rita Jedik, veiklą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Jonas Kavaliūnas.

Projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“

2014-2015 m.m. vykdytas projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ karu su Vilniaus rajono Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija.

Pagrindinis projekto tikslas – mokyklų, kuriose ugdymo programos vykdomos valstybine kalba, ir mokyklų,  kuriose ugdymo programos vykdomos tautinių mažumų kalba, bendradarbiavimo skatinimas siekiant tobulinti mokytojų kvalifikaciją. Abi gimnazijos parengė po vieną stažuotės programą, pagal kurią priėmė po vieną stažuotoją. Mūsų gimnazijoje parengta Pedagogo ilgalaikės stažuotės programa „5 klasių mokinių adaptacijos ypatumai“.  Ja vadovaujantis gimnazijoje stažavosi Vilniaus rajono Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Juzė Voinickienė, kuri „šešėliavo“ Margaritos Šalnės, lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos, Laimos Jurevičienės, lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos, Veslavos Verikienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos, Natalijos Volujevič, vyresniosios socialinės pedagogės, Violetos Šestakovskienės, psichologės, darbą.

Į Vilniaus rajono Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnaziją stažuotis vyko lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lina Zalagienė.

Stažuotėje dalyvavę mokytojai, švietimo pagalbos specialistai patobulino turimas kompetencijas, pasidalijo patirtimi dėl kompleksinės pagalbos teikimo 5 klasės mokiniams adaptacinio laikotarpio metu. Išskyrė svarbiausius elementus, kurie daro įtaką sėkmingam 5 klasės mokinių adaptacijos procesui: mokinio kaip individo pažinimo svarbą; taikomų ugdymo metodų įtaką; pradinių klasių mokytojų ir mokytojų dalykininkų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą.

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“

Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio gimnazija dalyvauja projekte „ Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“, kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras.

Projekto įgyvendinimo metu mokiniams bus teikiamos sistemingos ir kokybiškos ugdymo karjerai paslaugos. Šių paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Sėkminga karjera – tai gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu, todėl sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Padedamas mokytojų, pasitardamas su karjeros konsultantais, jaunas žmogus geriau pažins save, savo interesus, gebėjimus, gaus jam aktualią informaciją apie studijų ir darbo galimybių įvairovę, išmoks sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, pasirinkti kompetencijas, kurias norės ugdyti ir tai ateityje sąlygos didesnį pasitenkinimą pasirinkta studijų kryptimi, profesine veikla ir geresniais darbo rezultatais. Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios žinios ir kaip jas įgyti, mokinys mažiau blaškysis, priims teisingesnius sprendimus dėl mokymosi krypčių, studijų.

Gimnazijoje ugdymą karjerai koordinuoja karjeros koordinatorė Laima Mikulėnienė.

Su koordinatore galite susisiekti el. paštu laima.mikuleniene@gmail.com, telefonu +370 612 93832 arba užeiti į gimnazijos skaityklą (111 kab.).

Papildoma informacija apie projektą:

www.mukis.lt
www.aikos.lt
www.euroguidance.lt

Projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ vykdymas

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“  įgyvendinimą. Projekto tikslas – mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas. Norint įveikti mokyklų bendruomenių (8-12 klasių mokinių) atskirtį nuo kultūros proceso, be kūrybiškumo skatinimo plačiausia prasme, reikia siekti kultūrinio sąmoningumo gilinimo, suvokimo, kad kultūra apima meną, istorijos, politikos tapatybės refleksiją, ugdo atsakingą pilietiškumą.

Tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio – tai raktas įgyvendinant šį projektą.

Džiaugiamės vykstančiais meninės kūrybos mokymais gimnazijoje. Pamokose ir praktiniuose užsiėmimuose tobulinamos šios mokinių kompetencijos: kūrybiškumas, vaizduotė, meninis ugdymas, būsimų kultūros vartotojų kompetencija.

2012 m. gegužės 4 d. vyko susitikimas su Gintare Adomaityte, prozininke, eseiste, dramaturge. Rašytoja pažymėjo, kad pati rašo pasakas ir domisi šio žanro istorija. Gintarė Adomaitytė pasiūlė mokiniams susimąstyti ir atsakyti į klausimą „Kokios turi būti gyvenimo peripetijos, kad žmogus imtųsi retoko pasakos suaugusiems žanro, pasmerkiančio rizikai likti nesuprastu“? Padėjo suvokti gilią filosofinę pasakų prasmę.

2012 m. gegužės 11 d. gimnazijoje viešėjo žurnalistas, fotografas, dailininkas Zinas Jonas Kazėnas. Autorius vedė kūrybinę pamoką „Fotografika tai – taikomoji fotografija ir meno rūšis“. Zinas Kazėnas pasakojo, rodė filmus, skaidres ir nuotraukas, o mokiniai piešė. Menininkas iš karto vaikams leido pasijusti kūrėjais, mokė piešti abstrakcijas. Įdomu buvo vaikams drauge su profesionalu aptarinėti jo sukurtas abstrakcijas – kaip skirtingai žmonės mato ir supranta pasaulį. Iš mokinių piešinių ir fotografijų Zinas Kazėnas sukūrė filmą.

2012 m. lapkričio 5 d. teatro meno kūrėjai Algimantas Butvilas, Vaiva Mainelytė, Ramutis Rimeikis vedė teorinę pamoką „Tėvų ir vaikų santykių raida“. Aktoriai išraiškingai skaitė Jono Biliūno apsakymų ,,Joniukas“, Kūdikystės sapnai“, ,,Ubagas“, ,,Laiškai“ ištraukas. Pamokoje aktoriai pateikė J. Biliūno kūrinių interpretacijas, padėjo suvokti dvasines ir kultūrines vertybes, skatino mokinius kūrybiškumą, kalbėjo su mokiniais apie šių dienų vaikų ir tėvų santykius šeimose.

Kitas projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ aspektas – 11 prestižinių kultūros žurnalų prenumerata.

Tai  mokinių kultūrinio sąmoningumo gilinimas, praktinė medžiaga mokytojams bei metodinių prieigų praturtinimas.

Tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas atveria platesnį kultūros suvokimą, kelia mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą ir skatina pačius įsijungti į kultūros procesą.

Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa ,,Zipio draugai“.

Programos tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Programoje dalyvauja priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 1a ir 1b klasių mokiniai. Zipio draugų valandėles veda priešmokyklinės grupės pedagogė Olga Lukjanova, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Alma Šekštelienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Esmiralda Verikienė.

  

Tęstinis nacionalinis projektas ,,Drąsinkime ateitį“.

Pagrindinis tikslas – sėkmingu bei teigiamu pavyzdžiu padrąsinti ir įkvėpti jaunąją kartą labiau pasitikėti savo jėgomis siekiant prasmingų gyvenimo tikslų ir kuo geresnių veiklos rezultatų savo ir savo šalies labui. Šio projekto veiklą gimnazijoje koordinuoja matematikos ir ekonomikos vyresnioji mokytoja Rita Jedik.

  

Plačiau www.drasinkimeateiti.lt

Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14 – 19 metų mokiniams II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“.

Projekto tikslas – plėtoti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes 14 – 19 metų mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį. Šiame projekte dalyvauja I – II gimnazijos klasių mokiniai. Gimnazijoje projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jonas Kavaliūnas.

  

Plačiau galimybes.pedagogika.lt

LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos Mokyklų tobulinimo programos plius projektas  „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“.

Pagal šį projektą gimnazija aprūpinama įranga ir baldais. Gimnazija gavo bazinį įrangos ir baldų komplektą, kurįsudaro stacionarūs kompiuteriai ( 3 vnt.), nešiojamieji kompiuteriai (4 vnt.), baldai (kompiuteriniai stalai, kėdės – 5 vnt.), projektorius, dokumentų kamera, interaktyvioji lenta, balta lenta.

MTP + programos projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

Šio projekto tikslas – modernizuoti gimnazijos technologijų, gamtos ir menų kabinetus mokymo priemonėmis ir įranga.