Renginiai

Šios kategorijos įrašai:

 
Paskelbė: , 2022-04-12

Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „KARJERA & STUDIJOS 2022“

Kovo 30-31 dienomis I-IV gimnazijos klasių mokiniai lankėsi Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje tarptautinėje mokymosi, žinių̨ ir karjeros planavimo parodoje „KARJERA & STUDIJOS 2022“.  Parodoje mokiniai susipažino su savanorystės projektais, įsidarbinimo galimybėmis, dalyvavo interaktyviose parodos erdvėse, susitiko su aukštųjų ir profesinių mokyklų, verslo įstaigų atstovais, karjeros konsultantais.

Paskelbė: , 2022-03-10

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Visa gimnazijos bendruomenė džiugiai ir viltingai nusiteikusi švenčia Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Paskelbė: , 2022-03-10

Pilietinė iniciatyva „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“

Minint 32-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines dalyvaujame pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“.

Paskelbė: , 2022-02-17

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO RIMANTO KLIPČIAUS PADĖKOS GIMNAZIJAI IR DARBUOTOJAMS VASARIO 16-OSIOS PROGA

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos- proga Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius dėkojo įstaigų darbuotojams už stropų, pasiaukojantį darbą bei išreiškiamą meilę gimtajam kraštui.

Labai malonu, kad buvo pastebėta ir įvertinta mūsų gimnazijos bendruomenės veikla, kuri pasižymi tarpusavio pasitikėjimu, aukštu bendrystės jausmu. Vasario 16-osios šventės proga rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius įteikė Padėką gimnazijai už atsakingą darbą, geranoriškas iniciatyvas ir nuoširdžią pagalbą įveikiant ekstremalios situacijos iššūkius.

Savivaldybės mero Padėka skirta geografijos mokytojai metodininkei Zitai Čičiurkienei už ilgalaikę 10-ties metų tarptautinės gamtosauginės veiklos, suburiančios gimnazijos bendruomenę, vykdymą, Europos Parlamento biuro Lietuvoje tarptautinės programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinimą ir atsakingą aktyvios, pilietiškai brandžios jaunosios kartos ugdymą.

Mero Padėka Vasario 16-osios proga apdovanotas ir informacinių technologijų mokytojas metodininkas Miroslavas Vitkovskis – už svarų indėlį parenkant ir diegiant efektyvią virtualią mokymosi aplinką bei produktyvaus bendradarbiavimo įrankio sukūrimą, pilietinių akcijų, iniciatyvų įgyvendinimą ir viešinimą.

Už toleranciją Žmogui, atsakingą darbą organizuojant migrantų maitinimo paslaugas meras Rimantas Klipčius įteikė Padėką ir ūkvedei- sandėlininkei Jevgenijai Ziuganovienei.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname apdovanotuosius bei linkime, kad ir ateityje kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario širdyje rusenanti ugnelė skleistų geranoriškumą, stiprybę, sutelktumą ugdant ištikimus, mylinčius savo gimtąjį kraštą jaunus žmones.

Veslava Verikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Paskelbė: , 2022-02-16

Paskelbė: , 2021-12-21

Laiškų/atvirlaiškių Baltarusijos politiniams kaliniams rašymo akcija #FreedomLetters Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Minint šias reikšmingas datas: lapkričio 27 d. solidarumo su Baltarusijos politiniais kaliniais dieną ir gruodžio 10 d. žmogaus teisių paminėjimo dieną, Švenčionių rajono savivaldybė, atsiliepdama į Užsienio reikalų ministerijos kvietimą, pakvietė Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruomenę dalyvauti laiškų/atvirlaiškių Baltarusijos politiniams kaliniams rašymo akcijoje #FreedomLetters. Organizuojamos akcijos tikslas – išreikšti solidarumą ir moralinį palaikymą Baltarusijoje kalintiems politiniams kaliniams, žmogaus teisių gynėjams ir paprastiems piliečiams, kurių tarpe yra ir nemažai jaunų žmonių.

Gruodžio 20 d. nuo pat ankstyvo ryto erdvioje gimnazijos salėje rinkosi IIa, IIb, III gimnazijos klasių mokiniai kartu su direktore L. Markauskiene, pavaduotojomis N. Alinauskiene, V. Verikiene, istorijos mokytojomis D. Grincevičiene, R. Mateikiene, rusų kalbos mokytoja A. Ivanova. Susirinkusieji pasitiko Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorę ypatingiems pavedimams Gitaną Grigaitytę ir „Viasna“ centro atstovus. Atvykę svečiai papasakojo gimnazistams politinių kalinių istorijas, suteikė informacijos apie juos, paskatino mokinius parašyti asmeninį laišką vienam ar keliems Baltarusijoje kalintiems politiniams kaliniams, žmogaus teisių gynėjams. Tokiu būdu stengtasi išreikšti paramą už laisvę kovojantiems žmonėms, padrąsinti juos, padėti neprarasti vilties. Tikimasi, kad laiškai, atkeliavę iš demokratinio pasaulio, suteiks kalintiems baltarusiams stiprybės, parodys konkrečių žmonių rūpestį jais. Artėjant Kalėdoms tai bus prasmingas ir svarbus atjautos bei žmogiškumo ženklas.

Istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė

Paskelbė: , 2021-10-08

Istorijos pamoka „Laisvės banga“ gimnazijoje

Nuo spalio 1 d. LRT televizijos eteryje prasidėjo atvirų istorijos pamokų ciklas „Laisvės banga“, kuri bendradarbiaudama su projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ ir JAV ambasada, keliauja net į šešias Lietuvos mokyklas, iš kurių transliuoja ypatingas istorijos pamokas. „Laisvės bangos“ istorijos pamokos sutelkia dėmesį į vieną ypatingiausių ir naujausių Lietuvos istorijos laikotarpių atkūrus nepriklausomybę. Šiose pamokose mokytojus atstoja istorikas Robertas Petrauskas ir muzikos atlikėja bei kompozitorė Raminta Naujanytė-Bjelle, jau  žinomi vaikų auditorijai iš projektų „Įdomiosios pamokos“ ir „Įdomiosios atostogos“. Į pamokas kviečiami ir kalbinami žinomiausi lektoriai ir svečiai, kurie dalyvavo ar matė aptariamus istorinius įvykius.

Spalio 8 d., penktadienį, vyko atviros istorijos pamokos transliacija iš mūsų gimnazijos. Pamoka buvo skirta Lietuvos kariuomenės atkūrimo apžvalgai, nuo pirmųjų žingsnių iki narystės NATO. Apie Lietuvos kariuomenės atkūrimo laikotarpį kalbėjo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto karo istorikas dr. Kęstutis Kilinskas. Apie Sausio 13-osios įvykius ir savanorius gynėjus, davusius pradžią Lietuvos kariuomenei, pasakojo Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Albertas Daugirdas. Šiandien kariuomenei keliamas užduotis ir pasiruošimą joms pristatė Lietuvos kariuomenės leitenantė Greta Ščajevaitė. Apie kiekvieno piliečio pareigą ir teisę stiprinti Lietuvą bei rūpintis jos saugumu,  gynyba kalbėjo visuomenininkas, prodiuseris, šaulys, žurnalistas Edmundas Jakilaitis.

Šioje istorijos pamokoje dalyvavo apie 40 Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos 8, I-III gimnazijos klasių mokinių kartu su istorijos mokytoja metodininke Danguole Grincevičiene ir istorijos mokytoja metodininke Regina Mateikiene. Besiruošdami laidai, mokiniai buvo kviečiami atkurti pasirinktą istorinę nuotrauką. Vaikai galėjo tapti „Roko maršo“ dalyviais, Kauno „Žalgirio“ žaidėjais, besiruošiančiais mūšiui prieš CSKA komandą, Nepriklausomybės akto signatarais, žmonėmis, 1989 metų rugpjūtį stovėjusiais Baltijos kelyje ir kt. Mokiniai buvo išradingi, kūrybingi ir puikiai atliko šiuos namų darbus.

Dalyviai atidžiai klausėsi žinomų lektorių ir žmonių, savo akimis mačiusių istorinius įvykius, pasakojimų, patys galėjo prisiliesti prie ginklų, kuriais naudojosi Laisvės gynėjai gindami parlamentą 1991 metais. Laidos metu dalyviai turėjo progą sudalyvauti Prototo mūšyje, atsakinėjo į įvairius klausimus apie Lietuvos kariuomenę, apie ypatingą Lietuvos istorijos laikotarpį atkūrus nepriklausomybę. Kiekvienas mokinys, atsakęs į klausimą, apdovanotas prizu – kortelių žaidimu, gertuve ar knyga.

Kitokios istorijos pamokos leidžia mokiniams pažinti istorinius įvykius ne iš vadovėlių, o iš tų dienų, to laikotarpio liudininkų ir istorijos žinovų pasakojimo.

Danguolė Grincevičienė, Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

Paskelbė: , 2021-09-29

Integruotos badmintono varžybos

Š.m. rugsėjo 29 dieną, Nijolės Genytės socialinės globos namuose, vyko badmintono varžybos. Šiose varžybose dalyvavo socialinės globos namų gyventojai ir Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai. Vyko atkakli kova, šį kartą socialinės globos namų gyventojai pasižymėjo didesniu atkaklumu ir iškovojo I ir II vietas, o III vieta atiteko Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniams. Prizinių vietų laimėtojai apdovanoti medaliais. Žaisdami badmintoną, jaunieji sportininkai kūrė komandinę dvasią, propagavo sveiką gyvenimo būdą, populiarino šią sporto šaką. Belieka žaidėjams palinkėti sėkmės kitose varžybose.

Paskelbė: , 2021-09-23

Pirmokų susitikimas su policijos pareigūne

Rugsėjo 23 d. 1a ir 1b klasių mokiniai susitiko su Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Ilma Gudaityte. Policijos pareigūnė pirmokams papasakojo apie saugų eismą, saugų ir atsakingą elgesį gatvėje, užmiesčio keliuose. Susitikimo metu mokiniai ne tik susidomėję klausėsi pareigūnės pasakojimo, jie žiūrėjo mokomuosius filmus, ugdėsi praktinius įgūdžius – mokėsi taisyklingai užsidėti atšvaitus, vilkėti liemenes. Pirmokai labai džiaugėsi policijos pareigūnės Ilmos įteiktomis dovanėlėmis – atšvaitais.

Paskelbė: , 2021-07-29

BRANDOS ATESTATAI – PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ RANKOSE

2021 m. liepos 28 dieną į Pabradės „Ryto“ gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventę džiugiai nusiteikę rinkosi 61-osios laidos abiturientai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Renginyje dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Violeta Grigorjeva, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė, mero patarėjas Erikas Demidovas, Gimnazijos tarybos pirmininkas Gintaras Vigelis.

Brandos atestatų įteikimo šventė pradėta Lietuvos valstybės himnu. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė džiaugėsi atsakingais, veikliais, jaunais žmonėmis, kurie sugebėjo įveikti ilgą, nelengvą kelią ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Direktorė pažymėjo, kad visi 28 abiturientai sėkmingai išlaikė valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus, net 14 abiturientų gavo brandos egzaminų įvertinimus virš 90 balų. Šiemet aukščiausiais balais (100) įvertintos trijų mokinių žinios iš valstybinio užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino, vieno – iš informacinių technologijų ir vieno iš biologijos. Abiturientėms Ievai Belevičiūtei, Evelinai Lisovskajai, Anastasijai Mitrofan, ir Gitanai Židikovai kartu su brandos atestatais įteikti Lietuvos Junior Achievement diplomai su pagyrimu, liudijantys, jog Ieva, Evelina, Anastasija ir Gitana nuosekliai domėjosi ekonomikos mokslu, kūrė mokinių mokomąsias bendroves, dalyvavo parodose ir sėkmingai baigė Lietuvos Junior Achievement programą „Ekonomika ir verslas“. Direktorė linkėjo abiturientams išlikti savimi, turėti svajonę ir jos siekti, taip pat ragino neužmiršti gimnazijos bei gimtojo krašto.

Puikiais abiturientų pasiekimais džiaugėsi Švenčionių rajono savivaldybės  meras Rimantas Klipčius. Meras dėkojo direktorei, klasės vadovei, mokytojams ir tėveliams už rūpestį, palaikymą, o aukščiausiais balais įvertintiems abiturientams: Dainai Perveneckaitei už puikias biologijos žinias,  Mantui Paškevič už puikias žinias informacinių technologijų srityje, Edvinui Andrukianec, Maksimui Lysovui ir Viktorijai Terentjevai už puikias užsienio kalbos (rusų) žinias įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles.

Gimnazijos tarybos pirmininkas Gintaras Vigelis pasveikino abiturientus, nuoširdžiai jauniems žmonėms linkėjo sėkmės renkantis savąjį kelią.

Abiturientų tėvelių vardu kalbėjo Astra Belevičienė, buvusi Gimnazijos tarybos narė. Dėkojo direktorei Laimai Markauskienei, pavaduotojams ugdymui, klasės vadovams, pirmosioms mokytojoms ir visiems pedagogams už suteiktas žinias, nuoširdų bendravimą, nuolatinį rūpestį bei pagalbą, linkėjo sveikatos ir kantrybės.

Gimnazijos abiturientai, kupini šventinio jaudulio, padėkos žodžius, gėles dovanojo savo klasės vadovei, pirmosioms mokytojoms ir pagal gimnazijos ilgametę tradiciją, dovanojo 61-osios laidos atminimo dovaną gimnazijai – vitrinas į gimnazijos muziejų.

Abiturientus sveikino šeimos nariai, draugai, bičiuliai, dovanodami nuostabius vasaros gėlių žiedus, ištardami pačius šilčiausius žodžius. Džiaugsmas ir švelni nostalgija lydėjo visus šventės dalyvius – abiturientus, jų tėvelius, bičiulius ir mokytojus. Ši įsimintina akimirka ilgam išliks kiekvieno dalyvio širdyje.