BIOLOGIJOS IR ISTORIJOS PAMOKOS KITOJE APLINKOJE – BUVUSIOJE LIETUVOS SOSTINĖJE – KAUNE

Paskelbė: , 2023-11-23
2023 m. lapkričio 22 d. I–II gimnazijos klasių mokiniai su biologijos mokytojomis Daiva Moroziene, Zita Daškevičiene ir istorijos mokytoja Regina Mateikiene aplankė istorinį Kauną. Iš pradžių gimnazistai dalyvavo netradicinėje biologijos pamokoje, kuri vyko Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje. Mokiniai susipažino su Muziejaus ekspozicija, kurią sudaro Lietuvos medikų ir farmacininkų asmeniniai daiktai, medicinos prietaisai, dokumentai, ligoninių ir vaistinių įrengimai. Sužinojo Lietuvos medicinos 1918–1940 m., aukštojo medicinos mokslo Kaune istoriją. Muziejuje mokiniai pamatė farmacijos skyriaus ekspoziciją, receptų kambarį (oficiną), koktoriją (kur buvo gaminami užpilai bei nuovirai), materialinį kambarį (kur buvo laikomos medžiagų atsargos), laboratoriją, rūsį su įdomiais eksponatais. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus įsikūręs Kauno senamiestyje, Rotušės aikštėje. Pažintis su buvusiąja Lietuvos sostine tęsėsi senamiesčio gatvėmis, aplankant seniausią ir pagrindinę Kauno senamiesčio aikštę, miesto Rotušę. Vaikščiodami Rotušės aikšte, mokiniai prisiminė Rotušės ir miesto aikštės vaidmenį viduramžių miestiečių gyvenime. Netoliese esanti Kauno pilis priminė ekskursijos dalyviams apie lietuvių tautos kovas su didžiausiais viduramžių priešais – kryžiuočiais. Šalia Rotušės aikštės, ties Vilniaus gatve stovi Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika. Lankydamiesi šitoje šventovėje, mokiniai atpažino gotikos, renesanso ir baroko architektūros bruožus, sužinojo, kad arkikatedros rūsyje (kriptoje) palaidotas vyskupas Motiejus Valančius, šventoriuje – kunigai rašytojai Maironis, Adomas Dambrauskas Jakštas ir kiti.
Netradicinė pilietiškumo ir istorijos pamoka vyko Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Nepaisant antrosios sovietinės okupacijos metais tęsiamo istorinių relikvijų naikinimo ir ideologinės propagandos, visuomenės akyse muziejus išliko nepriklausomos Lietuvos simboliu. Mokiniai susipažino su muziejuje esančia ekspozicija, kuri apima visus Lietuvos istorijos laikotarpius. Mokiniai per istorijos pamokas nagrinėja XIX a. lietuvių tautos kovas už savo valstybės laisvę ir nepriklausomybę. Lankydamiesi Kauno karo muziejuje ir matydami autentiškus sukilimo dokumentus, kovotojų ginklus, aprangą, sukilimo vadus, mokiniai papildė ir įtvirtino savo žinias. Mokiniai atsakė į visus muziejaus gido užduotus klausimus. Gimnazistai pagal istorijos programą mokosi ir tarpukario Lietuvos istorijos. Karo muziejuje jie susipažino su šaltaisiais ir šaunamaisiais ginklais, amunicijos rinkiniais, pasakojančiais apie Lietuvos valstybės ir karybos istorijos raidą. Susipažino su „Lituanikos“ skrydžio per Atlantą, dokumentais, fotonegatyvų ir fotonuotraukų kolekcijomis. Matė lėktuvo nuolaužas, sužinojo tikrąją Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties priežastį. Muziejus kaupia, saugo, restauruoja, tiria ir propaguoja lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės kovų už laisvę ir nepriklausomybę paminklus, eksponatus, kurie pasakoja apie Lietuvos istoriją, ginklų bei karinės atributikos evoliuciją, materialinės ir dvasinės kultūros vertybes, supažindinančias su Lietuvos ir kitų valstybių istorija, karybos menu nuo seniausių laikų iki mūsų dienų.
Biologijos vyresniosios mokytojos Daiva Morozienė, Zita Daškevičienė ir istorijos mokytoja metodininkė Regina Mateikienė