Ketvirtadienis, 2022-06-16

Šios dienos įrašai:

 
Paskelbė: , 2022-06-16

Projektas „Pabradė – dabartis ir praeitis“

4a, 4b, 4c klasių mokiniai gegužės-birželio mėnesiais vykdė integruotą lietuvių ir anglų kalbų, pasaulio pažinimo bei dailės ir technologijų projektą „Pabradė – dabartis ir praeitis“. Projekto uždaviniai: skatinti domėjimąsi gimtinės istorija, mokytis lyginti praeities ir dabarties faktus, objektus, orientuotis žemėlapyje, daryti išvadas, ugdytis pilietiškumą, skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą.

Pirmajame etape daug įdomios informacijos apie gimtąją Pabradę ir jos istoriją mokiniai sužinojo per anglų kalbos pamokas. Ketvirtokus labai sudomino anglų k. mokytojos Irenos Žavoronkovos sukurta pateiktis „Mano miestas dabar ir prieš daugelį metų“. Mokiniai išmoko palyginti miestelio praeitį ir dabartį, o įgytas anglų kalbos žinias bei įgūdžius taikė kalbėdami apie Pabradę pamokų ir projekto vykdymo metu.

Tęsiant projekto vykdymą ketvirtokai kartu su klasių mokytojomis Alma Šekšteliene, Rita Leleikiene ir Esmiralda Verikiene dalyvavo orientaciniame žygyje po Pabradę. Šio žygio, trukusio visą dieną, metu vaikai ne tik leidosi ieškoti istorijos pėdsakų gimtajame miestelyje, jie mokėsi orientuotis žemėlapyje, pasižymėti maršrutą, aplankytus objektus. Ketvirtokai lygino senas nuotraukas su dabartiniais Pabradės vaizdais, aplankė tas vietas, kuriose kadaise stovėjo svarbūs miesteliui pastatai. Keliaudami mokiniai patys pasakojo lietuvių ir anglų kalbomis apie Pabradės istoriją. Jie išgirdo dar negirdėtų pasakojimų apie seniai prabėgusius laikus, sužinojo naujų faktų apie Pabradėje kadaise veikusias įmones ir įstaigas. Užėję į kiemą Pašto gatvėje, kuriame prieš šešiasdešimt penkerius metus buvo įkurta mokykla lietuvių dėstomąja kalba, mokiniai sužinojo savo mokyklos – Pabradės „Ryto“ gimnazijos kūrimosi istoriją.

Kitame projekto vykdymo etape mokinių laukė tikras iššūkis – bendradarbiaujant porose parašyti laišką apie Pabradės praeitį ir atsakymą į jį, kuriame būtų papasakota apie šių laikų Pabradę.

Grupės parengė projekto pristatymo darbus. Juose atsispindi  istorijos faktai, papasakoti mokinių laiškuose, pateikti trumpi pristatymai anglų kalba. Darbai iliustruoti gimtojo miestelio praeities ir dabarties vaizdais. Pristatydami savo projektus lietuvių ir anglų kalbomis ketvirtokai mokėsi suformuluoti ir pateikti atlikto darbo išvadas. Mokiniai labai džiaugėsi savo projektiniais darbais, surengė projekto pristatymo darbų parodą.

Įvykdytas projektas „Pabradė – praeitis ir dabartis“ ugdė visas bendrąsias ketvirtokų kompetencijas, skatino anglų kalbos mokytojos Irenos Žavoronkovos ir 4 klasių mokytojų Almos Šekštelienės, Ritos Leleikienės ir Esmiraldos Verikienės bendradarbiavimą. Projekto veiklos mokė pamatyti ir suprasti, kad gimtajame Pabradės miestelyje persipina skirtingų tautų ir įvairių istorijos laikotarpių pėdsakai, todėl labai svarbu juos išsaugoti.