BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

Paskelbė: , 2023-07-15

2023 m. liepos 14 dieną Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vyko brandos atestatų įteikimo šventė.

Gimnazijos bendruomenė išlydėjo į naują gyvenimo etapą 26 šaunius 63-osios laidos abiturientus, kurie sėkmingai įveikė valstybinius brandos egzaminus, buvo aktyvūs įvairių tarptautinių projektų dalyviai, garsino gimnazijos vardą šalies olimpiadose ir konkursuose, organizavo renginius Pabradės miesto ir gimnazijos bendruomenėms. Brandos atestatų įteikimo šventėje dalyvavo svečiai: Pabradės Švenčiausios Mergelės Marijos, Šeimos karalienės, parapijos klebonas, kunigas, filosofijos mokslų daktaras Vladimiras Solovej, Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono savivaldybės vicemeras Erikas Demidovas, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nariai Danguolė Grincevičienė ir Bronislovas Vilimas, Pabradės seniūnijos seniūnė Ana Zingerienė. Brandos atestatų įteikimo šventė pradėta Lietuvos Respublikos himnu. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė apibendrino mokinių pasiekimus, pažymėdama, kad 30 proc. brandos egzaminų išlaikyta 86-99 balais, gauti trys 100 balų įvertinimai. 8 valstybinių brandos egzaminų vidurkis gerokai aukštesnis už Lietuvos abiturientų vidurkį. Direktorė dėkojo mokytojams, savo žiniomis ir gyvenimiškais patarimais padėjusiems abiturientams sėkmingai įveikti mokyklinį etapą ir tėveliams už geranorišką bendravimą ir bendradarbiavimą. Direktorė įteikė brandos atestatus 63-osios laidos abiturientams bei linkėjo atrasti savąjį kelią ir drąsiai siekti išsikeltų tikslų. Brandos atestatas su pagyrimu įteiktas Daniel Verikui, kuris labai gerai išlaikė 6 valstybinius brandos egzaminus. Abiturientų pasiekimais džiaugėsi ir linkėjo sėkmės Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, kuris pasveikino aukščiausius įvertinimus —100 balų iš valstybinių brandos egzaminų gavusius mokinius. Švenčionių rajono savivaldybės padėkos ir atminimo dovanos įteiktos Daniel Verikui (lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimas—100 balų), Emilijai Silickaitei ir Deividui Matiusovičiui (užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino įvertinimai—100 balų). Pabradės Švenčiausios Mergelės Marijos, Šeimos karalienės, parapijos klebonas, kunigas, filosofijos mokslų daktaras Vladimiras Solovej palaimino abiturientus, žengiančius į naują gyvenimo etapą, kuriame reikės stiprybės ir atsakingų sprendimų. Atsisveikindami su gimnazija abiturientai Viktorija Kiškauskaitė ir Daniel Verikas dėkojo gimnazijos administracijai, mokytojams ir specialistams už bendrystę, įdomias pamokas, konsultacijas ateities klausimais bei

puikius abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Ugnė Kerulytė dėkojo tėveliams už nuolatinį rūpestį ir buvimą kartu kiekviename žingsnyje. Abiturientų tėvelių vardu kalbėjo Romas Kerulis, skatindamas vaikus klausyti savo širdies ir pasirinkti tokį kelią, kokio jie patys nori. Tėveliai gimnazijos direktorei dėkojo už rūpestį mokiniais, puikius pasiekimus bei įteikė 63-osios laidos vinjetę. Klasės vadovė Zita Čičiurkienė sveikino abiturientus ir linkėjo rašyti nuotaikingą bei

įdomią gyvenimo knygą, tapti sėkmingais žmonėmis, surasti naujame gyvenimo etape viską, kas džiugintų širdį. Ugnė Kerulytė ir Daniel Verikas dėkojo klasės vadovei už didelį rūpestį kiekvieną dieną kiekvienu klasės mokiniu.

Didžiuojamės 63-osios laidos abiturientais, tikime, kad mokykloje įgytos žinios ir patirtis taps tvirtu pamatu, kuriančiu naują gyvenimą, padedančiu priimti svarbius sprendimus ir

įgyvendinti svajones. Dėkojame Pabradės fanfariniam orkestrui ir vadovui Bronislovui Vilimui už sukurtą šventinę nuotaiką bei visiems, buvusiems brandos atestatų įteikimo šventėje.

Nuotraukų autorius Edgardas Akambakas.