Pradėjome vykdyti projektą „Jogailaičių kultūrinis palikimas“

Paskelbė: , 2019-09-25

Pabradės „Ryto“ gimnazijoje 2019 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektas „Jogailaičių kultūrinis palikimas“ dalinai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Projekte dalyvauja 8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniai. Projekto tikslas – ugdyti brandžią, suvokiančią savo krašto ypatumus ir tradicijas asmenybę bei pagarbą istoriniam kultūriniam palikimui. Vykdydami projektą, mokiniai domėsis Lietuvos istorija ir jos santykiais su kaimyninėmis valstybėmis, suvoks kokią įtaką Lietuvos valstybingumui turėjo Jogailaičių dinastija. Gebės taikyti turimas žinias ir gebėjimus, kritiškai vertins istorinės praeities ir dabarties visuomenių raidos ypatybes. Mokiniai rinks medžiagą apie Jogailaičius, lankysis LDK valdovų ir Radvilų rūmuose, Vilniaus katedros požemiuose, vyks į Merkinę ir Liškiavą,  dalyvaus juodosios keramikos edukacinėje pamokoje „Merkinės molis“. Projekto dalyviai gimnazijoje parengs „Jogailaičių kultūrinio palikimo“ objektų fotografijų bei piešinių parodą.