Irenos Kerulienės eilėraščių knygos vaikams „Aitvaras virš pievos“ sutiktuvės Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Paskelbė: , 2023-06-05

Gegužės 24 dieną Pabradės „Ryto“ gimnazijoje įvyko Irenos Kerulienės eilėraščių knygos vaikams „Aitvaras virš pievos“ sutiktuvės. Šią knygą iliustravo Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai, vadovaujami dailės vyresniosios mokytojos Žanos Semaško ir pradinių klasių mokytojų. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė pasidžiaugė, kad eilėraščių knygos sutiktuvės įvyko dalyvaujant piešinių autoriams. Direktorė padėkojo mokytojai ir poetei Irenai Kerulienei bei mokytojoms, paskatinusioms vaikus piešti, ypač dailės mokytojai Žanai Semaško, palinkėjo naujų kūrybinių sumanymų.

Irena Kerulienė išleido 5 poezijos knygas: „Kur mūsų šaknys slypi“, „Prie slenksčio“, „Bobulės ant suoliuko“, „Išburki man meilę“ bei eilėraščių knygą vaikams „Aitvaras virš pievos“. Ji yra 10 tarptautinių almanachų bendraautorė. Šiuos almanachus leidžia Lietuvos kūrybinės raiškos asociacija „Menų sodas“, kurios narė yra poetė Irena Kerulienė. Be to, poetė gegužės 6 dieną Zarasuose dalyvavo respublikiniame eilėraščių, skirtų Karoliui Širvinskui atminti, konkurse ir buvo apdovanota padėkos raštu už eilėraštį „Išsaugokime kalbą“. Jos eilės įdėtos į almanachą „Paukščiai 2023“.

Susitikimo metu poetė Irena Kerulienė trumpai  supažindino vyresniųjų klasių mokinius su savo kūryba. Pirmoje eilėraščių knygoje „Kur mūsų šaknys slypi“ rašoma apie meilę Tėvynei, pagarbą papročiams ir tradicijoms, lietuvių kalbai, apie gamtos grožį. Šioje knygoje sudėti širdžiai mieli prisiminimai, kaip su močiute rinko vaistažoles, kaip mėgo lakstyti po nenušienautas lankas, kaip kvepėjo močiutės verdama uogienė… Poezijos knygoje poetė paliečia ir skaudžias temas. Skaudu, kad kertami miškai, kad Tėvynę palieka jaunimas. Knygoje „Prie slenksčio“ eiliuota forma pasakoja apie trijų kartų gyvenimą nuo XX a. pradžios iki šių dienų, pasakojama, kaip gyveno mūsų seneliai, tėvai. Tai tarytum eiliuota istorija. Vaikystės, jaunystės prisiminimai sudėti į posmus. Trečioji knyga – eiliuotas romanas „Bobulės ant suoliuko“. Trys bobulės šiltais vakarais susėda ant suolo ir kalbasi. Jų pokalbių temos įvairios. Bobulės mėgsta kritikuoti jaunimą, bet labiausiai joms rūpi jų vaikai. Jeigu jiems gerai sekasi, jos yra laimingos. Bobulės stengiasi gyventi aktyviai, eina pasivaikščioti, daug skaito, pasakoja, ką yra mačiusios ir girdėjusios. Eilėraščių knygoje „Išburki man meilę“ sudėti eilėraščiai apie meilę. Eilėraščius rašė pirmuoju asmeniu, nes taip lengviau įsijausti į eilėraščio lyrinio „aš“ jausmus, būseną. Nors eilės ir parašytos pirmuoju asmeniu, tai nėra poetės asmeninio gyvenimo dienoraštis. 10 eilėraščių tapo dainomis.

„Aitvaras virš pievos“ – penktoji poetės Irenos Kerulienės knyga. Ši eilėraščių knyga skirta vaikams. Ji skiriasi tuo, kad Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai dalyvavo šios knygelės kūryboje. Jie nupiešė daug gražių piešinių, todėl knygelė spalvinga ir patraukli. Ją įdomu skaityti, nes vaizdingai aprašyti keturi metų laikai, skirti nuoširdūs eilėraščiai Lietuvai, gimtinei. Be to, knygelėje yra sukurtų pasakėlių, o pasaka „Trys paršiukai“ sueiliuota. 1 – 2 klasių mokiniai stebėjo knygelės puslapių paveikslėlius, klausėsi eilėraščių ištraukų, atsakinėjo į klausimus. 3 – 4 klasių mokiniai susipažino su knygelės turiniu, stebėjo ekrane senas mokyklos nuotraukas. Supažindinimas su knyga „Aitvaras virš pievos“ vyko keliais etapais, atsižvelgus į mokinių amžių. Vyresniųjų klasių mokiniams buvo įdomu klausytis buvusios vokiečių kalbos mokytojos Irenos Kerulienės pasakojimo.

Irena Kerulienė padėkojo Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorei Laimai Markauskienei už geranorišką bendradarbiavimą, ruošiant eilėraščių knygą „Aitvaras virš pievos“; dailės mokytojai Žanai Semaško už šiltą bendravimą, mokinių paskatinimą iliustruoti knygą, patarimus ir pagalbą jiems; lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Laimai Jurevičienei už patarimus; pradinių klasių mokytojoms už mokinių paskatinimą iliustruoti eilėraščius. Be to, nuoširdžiai padėkojo visiems mokiniams, prisidėjusiems prie knygos iliustravimo, už išradingumą ir kruopštumą.

Laima Jurevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja