Gedulo ir vilties dienos minėjimas Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Paskelbė: , 2024-06-15

Birželio 14-oji, viena tragiškiausių dienų mūsų tautos istorijoje,  –  Gedulo ir vilties diena. Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Traukinys į nežinią“. Mokiniai ilgai rengėsi šiai akcijai. Vieni su dailės mokytoja Žana Semaško iš kartono savo rankomis gamino trėmimo simbolį – traukinį su vagonais, kuris priminė, kokiomis nežmoniškomis sąlygomis gyvuliniuose vagonuose be maisto ir vandens Lietuvos žmonės buvo vežami į neviltį ir baisią nežinią. Kiti mokiniai  užrašė savo senelių, prosenelių, kitų giminaičių ir kaimynų prisiminimus apie  sovietinės valdžios kruopščiai suplanuotą mūsų tautos genocidą. Renginį pradėjo istorijos mokytoja metodininkė Regina Mateikienė, kuri priminė susirinkusiems apie 1940 – 1953 metų įvykius Lietuvoje, kai nedraugiška nedemokratinė diktatūrinė kaimynė suėmė, įkalino, ištrėmė ir nužudė daugiau mūsų tautiečių, negu jų žuvo per visą XIX a. pasipriešinimo kovose prieš carinę Rusiją. Visai niekuo naujai valdžiai ir įvestai sovietinei tvarkai nenusikaltę Lietuvos žmonės, kas trečias suaugęs lietuvis tapo sovietinių okupantų vykdyta genocido ir teroro auka.

Mokiniai žiūrėjo video įrašą „Atminties neištremsi“, kuriame Vilniaus universiteto rektorius istorikas  Rimvydas Petrauskas trumpai apibūdino, kas yra birželio 14-oji mums. Mokiniai taip pat žiūrėjo kitą įrašą, kuriame istorikas Robertas Petrauskas supažindino su unikalaus projekto „Misija Sibiras“ veikla, kai nuo 2006 metų buvo organizuojamos kelionės į lietuvių tremties vietas, tremtinių kapų tvarkymai, susitikimai su vis dar Sibire gyvenančiais lietuviais.

Visi gimnazijos mokiniai su muzikos mokytoja Edita Rudinskiene išmoko ir atliko tremtinių dainą „Jei ne auksinės vasaros“, kurioje išsakyta žmonių širdgėla, paliekant Lietuvą. II a,b gimnazijos klasių mokiniai atliko dainą “Laiškas sesei“ iš operos „Priesaika“. Šios dainos sugraudino ne vieną jauną mūsų bendruomenės nario širdį.

Renginio metu buvo skaitomi tremtinių laiškai, kurie yra vienintelis istorinis dokumentas, atskleidžiantis visus tremties baisumus, be kaltės nukentėjusių žmonių skausmą bei Tėvynės ilgesį ir viltį grįžti į Lietuvą. Mokinius parengė istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė, laiškus skaitė 8a klasės mokinės Evelina Čepanytė  ir Ugnė Bulyčevaitė, 5c klasės mokinės  Daniela Mikelevič ir Sofija Ivanauskaitė, Iag klasės mokiniai Domantas Ivanauskas ir Gabija Užlytė.

Renginio pabaigoje gimnazijos direktorė Laima Markauskienė apibendrino Gedulo ir vilties dienos svarbą šių dienų Lietuvai, įvertino dabartinę tarptautinę padėtį, palinkėjo mokiniams gyventi gražioje, nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje bei pakvietė gyvai sugiedoti „Tautišką giesmę“, kaip didžiausią pagarbos išraišką tremtiniams – tiek sugrįžusiems, tiek amžiams likusiems svetimose žemėse.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės –Nielson kvietimu, 2024 m. birželio 14 d. nacionalinio konkurso „Lietuvos laisvės kovų ir netekčių istorija“ laureatai, Pabradės „Ryto“ gimnazijos  mokiniai, dalyvavo Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime Lietuvos Respublikos  Seime. Į Seimą buvo pakviesti šie mūsų gimnazijos 7a klasės mokiniai:  Agnė Pravluckytė, Eliza Vonsovič, Ema Čepulkovskytė, Jelizaveta Bulyčeva, Kamilė Morozaitė, Karolina Varno ir Ia gimnazijos klasės mokinys Adomas Mickevičius, vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Danguolės Grincevičienės ir muzikos mokytojos metodininkės Editos Rudinskienės.

Istorijos mokytoja metodininkė Regina Mateikienė