DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FOLKLORO FESTIVALYJE „PAUKŠČIUKŲ VESELĖ“

Paskelbė: , 2021-05-05

2021 metų kovo – balandžio mėnesiais vyko nuotolinis respublikinis ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų folkloro festivalis „Paukščiukų veselė“, kurį sumanė ir kartu su Kauno rajono švietimo centru organizavo Kauno r. Garliavos lopšelio – darželio „Eglutė“  meninio ugdymo mokytoja Jurgita Momotiukaitė – Ačienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Agnė Sokolova, renginio koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Jankauskienė.

Festivalio tikslas – ugdyti ikimokyklinių įstaigų bendruomenių pilietiškumą, tautiškumą, kūrybiškumą, puoselėjant etninės kultūros vertybes, skatinant kryptingą laisvalaikio praleidimą bei asmenybės tobulėjimą. Į festivalį įsijungė 35 įstaigos iš skirtingų Lietuvos miestų. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės vaikai. Festivaliui juos rengė meninio ugdymo mokytoja Jelena Voitechovičienė bei grupės mokytojos Miroslava Oklinskienė bei Danutė Savickienė. Ugdytiniai  ne tik pristatė savo pasirodymą, bet galėjo pasidžiaugti kūrybiškais mažųjų atlikėjų pristatymais, kuriuose gausu skirtingų tarmiškų dainelių, lietuvių liaudies ratelių, paukštelių pamėgdžiojimų bei tarmiškų pasakojimų.