DALYVAVIMAS RESPUBLIKINĖJE PARODOJE „PAVASARIO SPALVOS“

Paskelbė: , 2022-04-26

2022 m. balandžio mėn. 4-19 d. pradinio, pagrindinio ugdymo specialiųjų (lavinamųjų) ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai dalyvavo Respublikinėje parodoje-konkurse „Pavasario spalvos“ tema: „Pirmieji pavasario žiedai“. Atėjus pavasariui pradeda intensyviau šviesti saulė, jausmai ir emocijos atsiskleidžia ir mumyse. Pavasaris patinka visiems, o ypač vaikams. Tai toks metų laikas, kuris sužadina norą kurti. Mokiniai ypač atidžiai stebi gamtos grožį, jos kaitą ir geba perteikti įspūdžius meninėmis raiškos priemonėmis. Visų mokinių kūrybiniai darbai pasižymėjo originalumu, gebėjimu tinkamai parinkti spalvas. Labai džiugu, kad Arvydo, 5 specialiosios (lavinamosios) klasės mokinio, darbas laimėjo Meniškiausio darbo nominaciją. Mokiniai apdovanoti padėkomis už dalyvavimą parodoje-konkurse.