BRANDOS ATESTATAI – PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ RANKOSE

Paskelbė: , 2021-07-29

2021 m. liepos 28 dieną į Pabradės „Ryto“ gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventę džiugiai nusiteikę rinkosi 61-osios laidos abiturientai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Renginyje dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Violeta Grigorjeva, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė, mero patarėjas Erikas Demidovas, Gimnazijos tarybos pirmininkas Gintaras Vigelis.

Brandos atestatų įteikimo šventė pradėta Lietuvos valstybės himnu. Gimnazijos direktorė Laima Markauskienė džiaugėsi atsakingais, veikliais, jaunais žmonėmis, kurie sugebėjo įveikti ilgą, nelengvą kelią ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Direktorė pažymėjo, kad visi 28 abiturientai sėkmingai išlaikė valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus, net 14 abiturientų gavo brandos egzaminų įvertinimus virš 90 balų. Šiemet aukščiausiais balais (100) įvertintos trijų mokinių žinios iš valstybinio užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino, vieno – iš informacinių technologijų ir vieno iš biologijos. Abiturientėms Ievai Belevičiūtei, Evelinai Lisovskajai, Anastasijai Mitrofan, ir Gitanai Židikovai kartu su brandos atestatais įteikti Lietuvos Junior Achievement diplomai su pagyrimu, liudijantys, jog Ieva, Evelina, Anastasija ir Gitana nuosekliai domėjosi ekonomikos mokslu, kūrė mokinių mokomąsias bendroves, dalyvavo parodose ir sėkmingai baigė Lietuvos Junior Achievement programą „Ekonomika ir verslas“. Direktorė linkėjo abiturientams išlikti savimi, turėti svajonę ir jos siekti, taip pat ragino neužmiršti gimnazijos bei gimtojo krašto.

Puikiais abiturientų pasiekimais džiaugėsi Švenčionių rajono savivaldybės  meras Rimantas Klipčius. Meras dėkojo direktorei, klasės vadovei, mokytojams ir tėveliams už rūpestį, palaikymą, o aukščiausiais balais įvertintiems abiturientams: Dainai Perveneckaitei už puikias biologijos žinias,  Mantui Paškevič už puikias žinias informacinių technologijų srityje, Edvinui Andrukianec, Maksimui Lysovui ir Viktorijai Terentjevai už puikias užsienio kalbos (rusų) žinias įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles.

Gimnazijos tarybos pirmininkas Gintaras Vigelis pasveikino abiturientus, nuoširdžiai jauniems žmonėms linkėjo sėkmės renkantis savąjį kelią.

Abiturientų tėvelių vardu kalbėjo Astra Belevičienė, buvusi Gimnazijos tarybos narė. Dėkojo direktorei Laimai Markauskienei, pavaduotojams ugdymui, klasės vadovams, pirmosioms mokytojoms ir visiems pedagogams už suteiktas žinias, nuoširdų bendravimą, nuolatinį rūpestį bei pagalbą, linkėjo sveikatos ir kantrybės.

Gimnazijos abiturientai, kupini šventinio jaudulio, padėkos žodžius, gėles dovanojo savo klasės vadovei, pirmosioms mokytojoms ir pagal gimnazijos ilgametę tradiciją, dovanojo 61-osios laidos atminimo dovaną gimnazijai – vitrinas į gimnazijos muziejų.

Abiturientus sveikino šeimos nariai, draugai, bičiuliai, dovanodami nuostabius vasaros gėlių žiedus, ištardami pačius šilčiausius žodžius. Džiaugsmas ir švelni nostalgija lydėjo visus šventės dalyvius – abiturientus, jų tėvelius, bičiulius ir mokytojus. Ši įsimintina akimirka ilgam išliks kiekvieno dalyvio širdyje.