2024 birželio mėn.

Šio mėnesio įrašai:

 
Paskelbė: , 2024-06-21

Informacija besiruošiantiems mokytis gimnazijoje

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija kviečia mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje 2024-2025 m.m. 

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija kviečia mokytis pirmoje klasėje 2024-2025 m.m. 

Paskelbė: , 2024-06-21

Dalyvavome minėjime Lietuvos Respublikos Seime

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kvietimu 2024 m. birželio 14 d. nacionalinio mokinių konkurso ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai Agnė Pravluckytė, 7a klasės mokinė, Eliza Vonsovič, 7a klasės mokinė, Ema Čepulkovskytė, 7a klasės mokinė, Jelizaveta Bulyčeva, 7a klasės mokinė, Kamilė Morozaitė, 7a klasės mokinė, Karolina Varno, 7a klasės mokinė, Adomas Mickevičius, Ia gimnazijos klasės mokinys, vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Danguolės Grincevičienės ir muzikos mokytojos metodininkės Editos Rudinskienės, dalyvavo Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime Lietuvos Respublikos Seime.

Paskelbė: , 2024-06-21

Respublikinė virtuali fotografijų paroda-konkursas „Gamta – visų namai“

2024 m. gegužės ir birželio mėnesiais  pagrindinio ugdymo specialiosios (lavinamosios) klasės mokiniai dalyvavo respublikinėje virtualioje fotografijų parodoje-konkurse „Gamta – visų namai“. Mokiniai, pasitelkdami šiuolaikines skaitmenines priemones, stebėjo gamtą, gyvūnus, vabzdžius, mokėsi ir stengėsi pastebėti gamtos grožį, atskleisti jos savitumą. Domėjosi gamtos ritmu, gyvūnų ir vabzdžių pasauliu. Džiaugiamės, kad Linas Kvieska 5-10 klasių mokinių grupėje tapo nugalėtoju. Visi klasės mokiniai apdovanoti padėkomis už dalyvavimą parodoje-konkurse. Mokiniams ruošti darbelius parodai-konkursui padėjo mokytoja Regina Lavrinovič ir mokytojo padėjėja Vaida Čepauskienė.

Paskelbė: , 2024-06-20

Gimnazijos mažiausieji – jubiliejinio „Lietuvos mažųjų žaidynių“ sezono dalyviai

Jau ne vienerius metus Pabradės „Ryto“ gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) vykdomame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“(LTMŽ).  Projektą globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, o kuruoja Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė, trenerė Audronė Vizbarienė. Šie projekto metai ypatingi, nes švenčiamas jubiliejinis – 10-asis – „Lietuvos mažųjų žaidynių“ sezonas!

Respublikinis LTMŽ projektas buvo vykdomas trimis etapais, vaikams suteikė daug džiaugsmo, skatino išbandyti naujas, fiziškai aktyvias veiklas ir skiepijo olimpines vertybes.

Kviečiame pasidžiaugti projekto vykdymo akimirkomis video medžiagoje, kurią parengė projekto koordinatorės įstaigoje Lijana Ivanauskienė ir Olga Lukjanova.

Paskelbė: , 2024-06-15

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Birželio 14-oji, viena tragiškiausių dienų mūsų tautos istorijoje,  –  Gedulo ir vilties diena. Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Traukinys į nežinią“. Mokiniai ilgai rengėsi šiai akcijai. Vieni su dailės mokytoja Žana Semaško iš kartono savo rankomis gamino trėmimo simbolį – traukinį su vagonais, kuris priminė, kokiomis nežmoniškomis sąlygomis gyvuliniuose vagonuose be maisto ir vandens Lietuvos žmonės buvo vežami į neviltį ir baisią nežinią. Kiti mokiniai  užrašė savo senelių, prosenelių, kitų giminaičių ir kaimynų prisiminimus apie  sovietinės valdžios kruopščiai suplanuotą mūsų tautos genocidą. Renginį pradėjo istorijos mokytoja metodininkė Regina Mateikienė, kuri priminė susirinkusiems apie 1940 – 1953 metų įvykius Lietuvoje, kai nedraugiška nedemokratinė diktatūrinė kaimynė suėmė, įkalino, ištrėmė ir nužudė daugiau mūsų tautiečių, negu jų žuvo per visą XIX a. pasipriešinimo kovose prieš carinę Rusiją. Visai niekuo naujai valdžiai ir įvestai sovietinei tvarkai nenusikaltę Lietuvos žmonės, kas trečias suaugęs lietuvis tapo sovietinių okupantų vykdyta genocido ir teroro auka.

Mokiniai žiūrėjo video įrašą „Atminties neištremsi“, kuriame Vilniaus universiteto rektorius istorikas  Rimvydas Petrauskas trumpai apibūdino, kas yra birželio 14-oji mums. Mokiniai taip pat žiūrėjo kitą įrašą, kuriame istorikas Robertas Petrauskas supažindino su unikalaus projekto „Misija Sibiras“ veikla, kai nuo 2006 metų buvo organizuojamos kelionės į lietuvių tremties vietas, tremtinių kapų tvarkymai, susitikimai su vis dar Sibire gyvenančiais lietuviais.

Visi gimnazijos mokiniai su muzikos mokytoja Edita Rudinskiene išmoko ir atliko tremtinių dainą „Jei ne auksinės vasaros“, kurioje išsakyta žmonių širdgėla, paliekant Lietuvą. II a,b gimnazijos klasių mokiniai atliko dainą “Laiškas sesei“ iš operos „Priesaika“. Šios dainos sugraudino ne vieną jauną mūsų bendruomenės nario širdį.

Renginio metu buvo skaitomi tremtinių laiškai, kurie yra vienintelis istorinis dokumentas, atskleidžiantis visus tremties baisumus, be kaltės nukentėjusių žmonių skausmą bei Tėvynės ilgesį ir viltį grįžti į Lietuvą. Mokinius parengė istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė, laiškus skaitė 8a klasės mokinės Evelina Čepanytė  ir Ugnė Bulyčevaitė, 5c klasės mokinės  Daniela Mikelevič ir Sofija Ivanauskaitė, Iag klasės mokiniai Domantas Ivanauskas ir Gabija Užlytė.

Renginio pabaigoje gimnazijos direktorė Laima Markauskienė apibendrino Gedulo ir vilties dienos svarbą šių dienų Lietuvai, įvertino dabartinę tarptautinę padėtį, palinkėjo mokiniams gyventi gražioje, nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje bei pakvietė gyvai sugiedoti „Tautišką giesmę“, kaip didžiausią pagarbos išraišką tremtiniams – tiek sugrįžusiems, tiek amžiams likusiems svetimose žemėse.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės –Nielson kvietimu, 2024 m. birželio 14 d. nacionalinio konkurso „Lietuvos laisvės kovų ir netekčių istorija“ laureatai, Pabradės „Ryto“ gimnazijos  mokiniai, dalyvavo Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime Lietuvos Respublikos  Seime. Į Seimą buvo pakviesti šie mūsų gimnazijos 7a klasės mokiniai:  Agnė Pravluckytė, Eliza Vonsovič, Ema Čepulkovskytė, Jelizaveta Bulyčeva, Kamilė Morozaitė, Karolina Varno ir Ia gimnazijos klasės mokinys Adomas Mickevičius, vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Danguolės Grincevičienės ir muzikos mokytojos metodininkės Editos Rudinskienės.

Istorijos mokytoja metodininkė Regina Mateikienė

Paskelbė: , 2024-06-13

Edukacinė išvyka į Pabradės komunalinį ūkį „Vandens kelias“

2024 m. birželio 12 d. 5c ir 7a klasių mokiniai kartu su klasių vadovėmis Edita Rudinskiene ir Daiva Moroziene dalyvavo edukaciniame užsiėmime, kuris vyko Pabradės komunaliniame ūkyje. Mokinius pasitiko personalo vadovė Eleonora Čepulkovskienė.  AB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų stočių skyriui vadovaujantis inžinierius Dainius Vaitulionis papasakojo apie vandens tiekiamą ir nuotekų tvarkymą Pabradės mieste. Mokiniai atliko užduotis, gavo atminimo dovanėles ir pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą edukaciniame užsiėmime ir pranešimo „Vandens kelias“ išklausimą.

Paskelbė: , 2024-06-11

Projektas „Pabradė seniau ir dabar“

2023-2024 mokslo metais 4a ir 4b klasių mokiniai vykdė ilgalaikį projektą „Pabradė seniau ir dabar“. Mokiniai per anglų kalbos pamokas kalbėjo apie Pabradėje esančius seniausius pastatus, aptarė jų paskirtį dabar ir praeityje. Kartu su anglų kalbos mokytoja Irena Žavoronkova pasirinko keletą juos dominančių objektų, pasiskirstė į grupes ir rinko informaciją. Mokiniai kalbino savo artimuosius, pažįstamus, užrašė tam tikrus faktus anglų kalba. Su klasių mokytojomis Ole Kavaliūniene ir Daiva Semaškevičiene ėjo ieškoti pastatų, užfiksuotų rastose senose nuotraukose. Jaunieji tyrinėtojai vieni kitiems pasakojo apie šiuos pastatus, įdomesnes išgirstas istorijas, klausėsi mokytojų pasakojimų, susijusių su Pabradės miesto įsikūrimo istorija ir pastatų atsiradimu. Mokiniai su mokytojais noriai fotografavosi prie naujai pastatytų, renovuotų pastatų, įkurtų poilsio vietų. Dalyvaudami projekto veiklose mokiniai pagilino istorines žinias bei pasijuto savo gimtojo miesto kūrėjais.

Paskelbė: , 2024-06-07

Pradinių klasių mokinių mokslo metų pabaigos šventė „O mes – vaikai“

Birželio 7 d. pradinių kasių mokiniai mokslo metus užbaigė švente „O mes – vaikai“. Ši diena ypatingai jautri buvo ketvirtokams – juk jie jau baigė pradinio ugdymo programą, gavo Pradinio išsilavinimo pažymėjimus ir atsisveikino su pirmosiomis mokytojomis Ole Kavaliūniene ir Daiva Semaškevičiene. Geriausiai besimokusiems, aktyviausiems pradinukams gimnazijos direktorė Laima Markauskienė įteikė padėkas. Visi 1-4 klasių mokiniai dalyvavo koncerte, kuriame šoko, dainavo, deklamavo. Nuskambėjus paskutinės dainos akordams mokiniai, mokytojai ir tėveliai atsisveikino iki rugsėjo.

Paskelbė: , 2024-06-06

Laimėta prizinė vieta jojimo rungtyje

2024 m. birželio 6 d. Šeduvoje vyko Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto organizuota žirginio sporto šventė „Suvaldyk žirgą“. Mėja Čopaite, 6b klasės mokinė, ir Deividas Lukjanovas, 6a klasės mokinys,  dalyvavo varžybose ir kartu su Nijolės Genytės socialinės globos namų paslaugų gavėjais komandinėje jojimo rungtyje iškovojo II vietą. Jaunieji sportininkai apdovanoti prizine taure ir padėka už aktyvų dalyvavimą varžybose. Mokinius treniruoja mokytojas Česlavas Šerėjus. Dėkojame Lietuvos specialiosios olimpiados komitetui už galimybę dalyvauti varžybose. Ypatingas ačiū mokytojui Arūnui Bagdonui už patarimus bei motyvuojančius pasakojimus apie jojimo sportą.

Paskelbė: , 2024-06-05

Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai

2023-2024 m. m. Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos 7a ir Ia gimnazijos klasių mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos metodininkės Danguolė Grincevičienės ir muzikos mokytojos metodininkės Editos Rudinskienės, dalyvavo  nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kurį organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Šiame konkurse dalyvavo 517 mokinių iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. Siūloma konkurso darbų tematika buvo įvairi ir apėmė dramatišką XX a. Lietuvos istoriją: istorinius įvykius, skatinančius pilietiškumą, patriotiškumą ir įamžinančius Lietuvos 1940–1990 m. okupacijų, jų aukų bei laisvės kovų atmintį. Konkursui galima buvo parengti rašto darbus, piešinius ir rankdarbius, dainas, muzikos kūrinius, filmus ir multimedijos pateiktis. Konkurso organizatorius pasiekė 447 darbai: piešiniai (319), maketai (39), rašiniai ir eilėraščiai (41), filmai (17), fotografijos ir prezentacijos (7), dainos (24).

Sveikiname ir džiaugiamės, kad dainų kategorijoje Agnė Pravluckytė 7a, Eliza Vonsovič 7a, Ema Čepulkovskytė 7a, Jelizaveta Bulyčeva 7a, Kamilė Morozaitė7a, Karolina Varno 7a ir Adomas Mickevičius Ia gimnazijos klasių mokiniai laimėjo 3-ą vietą ir yra pakviesti į Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų minėjimą, kuris vyks birželio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime.

Istorijos mokytoja Danguolė Grincevičienė ir muzikos mokytoja Edita Rudinskienė