2021 lapkričio mėn.

Šio mėnesio įrašai:

 
Paskelbė: , 2021-11-29

Pažink save ir kitus gamtoje

Gimnazijos bendruomenei dalyvaujant Geros savijautos programoje, klasių vadovės E. Rudinskienė ir Z. Daškevičienė kartu su auklėtiniais pasirinko išvyką į Sirvėtos regioninį parką. Į edukaciją „Pažink save ir kitus gamtoje“ 5a ir 5b klasių mokiniai vyko 2021 m. lapkričio 15 ir 19 dienomis. Išvykos dalyviai ėjo į žygį, susipažino su saugoma teritorija, atliko kūrybines užduotis, žaidė komandinius žaidimus, pietavo prie laužo. Įvairių veiklų metu dalyviai tobulino darbo grupėje įgūdžius, stiprino motyvaciją mokytis, ugdė savęs pažinimą ir gebėjimą reflektuoti.

Paskelbė: , 2021-11-23

KARIUOMENĖS DIENĄ APLANKĖME PABRADĖS KAPINES

Kiekvienais metais mūsų mokyklos gimnazistai išreiškia pagarbą Lietuvos kariams, žuvusiems už Tėvynės laisvę. Lapkričio 23-ąją dieną, Lietuvos kariuomenės dieną, II b gimnazijos klasės mokiniai aplankė Pabradės Bajorėlių ir miesto kapinėse esančius karių kapus, padėjo gėlių, uždegė žvakutes. Per istorijos pamokas aptarė Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, valstybės pagrindų ir Lietuvos kariuomenės susikūrimo istoriją, prisiminė savanorius, kurie gynė valstybę nuo priešų: bolševikų, bermontininkų, Lenkijos kariuomenės. Įgytą patirtį ir žinias mokiniai įtvirtino prisijungę prie virtualios mokomosios platformos „Kahoot!“ ir sudalyvavę viktorinoje „Lietuvos tautos kovos dėl savo Tėvynės laisvės“.

Paskelbė: , 2021-11-18

TARPTAUTINĖS TOLERANCIJOS DIENOS MINĖJIMAS

Lapkričio 16 d. minėjome tarptautinę tolerancijos dieną. Šių metų pilietinės iniciatyvos simboliu pasirinktas „Tolerancijos miestas“.

Priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokiniai kartu su mokytojais koliažo technika kūrė Tolerancijos miestą, kuriame gyvena pakantūs, dori, geranoriški, draugiški žmonės.

Klasės valandėlių metu su mokiniais buvo kalbama apie gimtąjį miestą, apie žmonių tarpusavio santykius, stengtasi išsiaiškinti, ar esame tolerantiški kitam ir kitokiam. Vyresniųjų klasių mokiniai analizavo pavyzdžius iš istorijos, istorinius įvykius.

Visus pokalbius ir diskusijas vainikavo tolerancijos miesto „statybos“. Gimnazijos fojė, koridorius papuošė priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos, specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokinių darbai. Vyresniųjų klasių mokiniai, kurdami Tolerancijos miestą per dailės ir technologijų pamokas, pavaizdavo langus, pro kuriuos žvelgia linksmi, gerai nusiteikę, talentingi, mylintys, užjaučiantys žmonės. Šiame mieste nėra pašaipų, melo, keiksmų, pykčio, prievartos ir patyčių.

Sukūrėme miestą, apie kurį svajojome, kuriame norėtume gyventi.

Paskelbė: , 2021-11-17

Iniciatyva „MATAU TAVE“

Paskelbė: , 2021-11-16

SAM Spaudos tarnybos informacija, 2021m. lapkričio 16 d.

Nors pasiskiepijus gerokai sumažėja rizika užsikrėsti COVID-19, tačiau praėjus daugiau nei 4 mėnesiams nuo pasiskiepijimo, tikimybė užsikrėsti gali išaugti. Siekiant mažinti užsikrėtimų skaičių nuo lapkričio 17 d. izoliacija bus privaloma ir pasiskiepijusiems žmonėms, kurie turėjo kontaktą su sergančiuoju COVID-19. Izoliuotis reikės tol, kol bus gautas neigiamas PGR tyrimo atsakymas.

Izoliuotis privalės tik tie asmenys, kurie yra pasiskiepiję daugiau nei prieš 120 dienų ir jei asmuo neskiepytas sustiprinančiąja doze. Kontaktą su sergančiuoju turėjusiems asmenims PGR tyrimą reikės atlikti ne anksčiau kaip 3 dieną po turėto kontakto.

Žmonėms, pasiskiepijusiems sustiprinančiąja doze ir pasiskiepijusiems pagal pilną skiepijimo schemą anksčiau nei prieš 120 dienų ir persirgusiems COVID-19 izoliuotis nereikės, tačiau jiems rekomenduojama ne anksčiau kaip 3 dieną po turėto kontakto atlikti PGR tyrimą.

Izoliacijos tvarka po turėto didelės rizikos sąlyčio keisis ir vaikų ugdymo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, darbuotojams – jie galės testuotis pagal nustatytą algoritmą jei ugdymo įstaigoje organizuojamas testavimas po kontakto.

Šių ugdymo įstaigų darbuotojams, kurie pasiskiepijo seniau nei prieš 120 dienų ir dar nėra pasiskiepiję sustiprinančiąja doze, izoliuotis nereikės, jei testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno testais pagal ugdymo įstaigoms nustatytą algoritmą.

Ugdymo įstaigų darbuotojams, kurie yra pasiskiepiję anksčiau nei prieš 120 dienų ar yra pasiskiepiję sustiprinančiąja doze izoliuotis nereikės, tačiau jiems yra rekomenduojama testuotis kartu su kitais sąlytį turėjusiais asmenimis.

Skiepytiems mokiniams izoliacijos taisyklės išlieka tos pačios. Pasiskiepijusiems vaikams po turėto didelės rizikos sąlyčio rekomenduojama testuotis su kitais vaikais.

Šie izoliacijos taisyklių pakeitimai įvesti po Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro išleistų naujausių atvejų atsekamumo rekomendacijų, jų nuostatas pritaikius prie kitų Lietuvoje taikomų COVID-19 prevencijos priemonių.

PGR tyrimas visiems sąlytį turėjusiems asmenims mobiliuose testavimo punktuose atliekamas nemokamai, valstybės lėšomis. Užsiregistruoti tyrimui galima savarankiškai, kadangi tinklalapyje 1808.lt sukurtos papildomos funkcijos: https://selfreg.myhybridlab.com/selfregister/testtype arba skambindami numeriu 1808. Svarbu ne tik registruotis tyrimui, bet ir užpildyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketą, gautą trumpąja žinute.

Visiems didelės rizikos sąlytį turėjusiems asmenims bendraujant su kitais asmenimis rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones, stebėti savo sveikatos būklę ir kūno temperatūrą, laikytis socialinio atstumo, čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo, reguliariai plautis rankas. Pasireiškus COVID-19 būdingiems simptomams, nedelsiant izoliuotis ir registruotis PGR tyrimo atlikimui.

Paskelbė: , 2021-11-15

DALYVAVIMAS INTEGRUOTO PROJEKTO „LET’S SING 2021“ VEIKLOJE

2021m. spalio 18-31 dienomis Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos 5a klasės mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Jelena Bulyčeva, dailės mokytoja Žana Semaško ir muzikos mokytoja Edita Rudinskiene dalyvavo respublikiniame integruotame anglų kalbos, dailės ir muzikos projekte „Let’s sing 2021“.

Projekto dalyviai atliko ir įrašė 1 laisvai pasirinktą dainą anglų kalba, išnagrinėjo dainos tekstą bei melodiją, išmoko ją dainuoti ir parinko judesius. Naudodami pasirinktas technikas, nupiešė iliustracijas dainos tekstui. IIag klasės mokinys Daniel Jukovič talkino montuojant dainos klipą, kuriame skamba mokinių įdainuota daina ir demonstruojami piešiniai.

Paskelbė: , 2021-11-04

LITVAKŲ PAVELDAS AUKŠTAITIJOS KRAŠTE

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje 2021 m. buvo vykdomas, dalinai finansuojamas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tęstinis projektas „Litvakų paveldas Aukštaitijos krašte“. Šiame projekte dalyvavo gimnazijos mokiniai, kurių dauguma yra iš mišrių šeimų.

Prieš pradedant vykdyti patį projektą reikėjo susiplanuoti įvairias veiklas: stovyklą Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre, mokomąsias-pažintines išvykas po Švenčionių, Anykščių rajonus bei Vilniaus miestą. Pagrindiniai projekto tikslai-ugdyti pasitikėjimą ir tarpusavio supratimą tarp asmenų, priklausančių įvairioms tautinėms grupėms ir konfesijoms, skatinti toleranciją, gimnazijos bendruomenę domėtis Lietuvos regionų tautinėmis mažumomis bei ten esančiomis konfesijomis, skatinti mokyklų bendruomenių tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir dialogą, susipažinti su Aukštaitijos regione puoselėjama tautinių mažumų kultūra.

Stovykla „Litvakų paveldas Aukštaitijos krašte“ Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre vyko rugsėjo 8-10 d. Pirmą dieną mokiniai dalyvavo edukacinėje ekskursijoje „Žydiškas Vilnius“, kurios metu, keliaudami Mažojo ir Didžiojo Vilniaus getų gatvėmis, daug sužinojo apie litvakų istoriją, paveldą, jų gyvenimą, išgyvenimą ir netektis sunkiu holokausto laikotarpiu. Išvyka Vilniuje tęsėsi lankantis Katedros požemiuose, dalyvaujant ekskursijoje „Tamsieji požemių labirintai“, kurie yra garsių LDK didikų, valdovų, katedros vyskupų ir jų pagalbininkų, kapitulos narių, laidojimo vieta. Šiandieną moderni ekspozicija pristato laidojimo tradicijas, archeologinių tyrinėjimų metu surastus radinius, paties statinio istoriją.

Antrą dieną dalyviai lankėsi  Anykščiuose. Šiame mieste Gyvybės ir Mirties kelias yra paženklintas septyniomis mėlynomis stotelėmis, primenančiomis žydų gyvenimo bei veiklos vietas, tiek pat geltonų stotelių žymi žydų bendruomenės sunaikinimą. Mokiniai sudalyvavo edukacijoje „Žydų istorijos ženklai Anykščių krašte““. Šiame krašte dar aplankė Arklių muziejų, sudalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kepimas“. Autentiškoje XX a. pradžią menančioje troboje susipažino su etninės kultūros simbolio – duonos keliu nuo rugių sėjos iki duonos riekės. Sužinojo apie senolių duonos kepimo papročius ir pagerbimo ritualus, šeimos tradicijas, susipažino su senoviniais buities rakandais. Kiekvienam buvo suteikta nepakartojama galimybė pačiam suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje išsikepti savo duonos kepalėlį. Kol kepė duonelė, mokiniai žaidė senovinius žaidimus. Po mokomųjų-edukacinių ekskursijų apsilankė prie Puntuko akmens ir Medžių Lajų take.

Trečią dieną projekto dalyviai susipažino su žydų paveldo pėdsakais Švenčionių rajone, lankydami masinio žydų sušaudymo vietą prie Švenčionėlių, Platumų kaimą supančiame miške, Švenčionių geto vietą, Cirkliškio žydų sušaudymo vietą.

Projekte dalyvavę mokiniai išsamiau pažino Lietuvos žydų kultūros ir istorijos ypatumus, šios tautinės mažumos ir lietuvių kultūros, religijų bendrus bruožus ir skirtumus, gebėjo gražiai bendrauti, ugdė toleranciją daugiakultūriškumui.

Dėkojame Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, direktorei dr. Vidai Montvydaitei už nuolatinį bendradarbiavimą, prasmingą darbą kartu puoselėjant Rytų Lietuvos krašto unikalumą, ugdant jaunąją kartą ir suteikiant jiems galimybę saugoti istorinę atmintį. Dėkojame Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktoriui Kęstučiui Lisauskui ir visai bendruomenei už šiltą priėmimą, nuoširdų bendravimą, Švenčionių r. „Ryto“ gimnazijos direktorei Laimai Markauskienei už rūpestį, palaikymą veiklų metu, tėveliams už pasitikėjimą, supratimą, aktyvų dalyvavimą gimnazijos gyvenime.

Projekto vadovės: istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Irena Žavoronkova, pradinių klasių mokytoja metodininkė Renata Markinienė