2021 balandžio mėn.

Šio mėnesio įrašai:

 
Paskelbė: , 2021-04-22

Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“

Balandžio 14 dieną nuotoliniu būdu vyko antrasis konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ etapas. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai, kurie domisi Lietuvos gynybos ir saugumo politika, Lietuvos kariuomene, jos istorija, svarbiausiais įvykiais, įtakingiausiomis asmenybėmis. Šį konkursą organizuoja Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė, padedant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Kauno technologijos universitetui.

Džiaugiamės ir sveikiname Eimantą Gaidamavičių bei Danielių Veriką, IIb gimnazijos klasės mokinius, atstovaujančius gimnaziją respublikinio konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ trečiajame – finaliniame etape, kuriame varžysis 30 geriausiai testą išsprendusių mokinių. Konkursui mokinius ruošė istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė.

Paskelbė: , 2021-04-22

SĖKMINGAS DALYVAVIMAS APLINKOSAUGINIAME KONKURSE

1b klasės mokiniai dalyvavo Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuotame aplinkosauginiame konkurse pradinių klasių mokiniams „Aš noriu išlikti“. Mokiniai iš daugiau nei 150 šalies mokyklų domėjosi, kokioms Lietuvos gyvūnų rūšims ir kodėl gresia pavojus išnykti, bei lipdė juos iš pasirinktos medžiagos. Džiaugiamės, kad Fabian Kondratovič, 1b klasės mokinys, sukūrė darbelį „Lūšis“ ir šiame konkurse laimėjo 1-ąją vietą.

http://www.draugiskasgamtai.lt/laimetojai-3/

Paskelbė: , 2021-04-15

Informacija tėveliams

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A- 246 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos „Ežiukų“ ir „Nykštukų“ grupėse“ Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos „Ežiukų“ ir „Nykštukų“ ikimokyklinio  ugdymo grupėse įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki balandžio 21 d. imtinai. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais prašome kreiptis į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio pažymėjimo išdavimo prašome kreiptis į šeimos gydytoją.

Paskelbė: , 2021-04-15

Žaidžiame ekonomikos žaidimą ,,BOSAS NE BASAS“

Matematikos, ekonomikos mokytoja metodininkė Rita Jedik paskatino I-IV gimnazijos klasių mokinius pasitikrinti savo gebėjimus ekonomikos srityje ir įsivertinti galimybę rinktis ekonomikos inžinerijos studijas. Balandžio 14 d. 28 gimnazistai priėmė VILNIUS TECH Verslo vadybos fakulteto Ekonomikos inžinerijos katedros iššūkį ir noriai sutiko dalyvauti ekonomikos žaidime ,,Bosas ne basas“. Dalyviai, prisijungę prie Kahoot elektroninės platformos, atsakinėjo į klausimus, sprendė sukurtas užduotis. Geriausiai sekėsi II gimnazijos klasės mokiniams. Tomas Bacevičius, Ignas Bitinas, Nikita Lysov, Karolis Terleckas, puikiai įveikę pirmąjį etapą, atstovaus gimnazijai žaidimo finale. Finale varžysis mokiniai iš 30-ties Lietuvos mokyklų. Mūsų gimnazijos komandai linkime didžiulės sėmės, nepasiduoti, drąsiai demonstruoti ekonomikos žinias.

Paskelbė: , 2021-04-15

LAJM kviečia į Atvirų durų dienas balandžio 22-23 dienomis!

LAJM – tai moderni šalies ir tarptautinio jūrų transporto sektoriaus profesionalų rengimo lyderė, pasaulinės jūrinės bei akademinės bendruomenės narė. Nuolat atsinaujinanti bei rengianti aukštos kvalifikacijos tarptautinius standartus atitinkančius specialistus jūrai ir uostui, Lietuvai ir pasauliui.

Balandžio 22 d. 13 val. pristatymas Kryptis-JŪRA
Balandžio 22 d. 15 val. paskaita „Praktika ant bangos“

Virtualiai susitiksite su Jūrinių studijų atstovais, kurie supažindins su vykdomomis studijų programomis. Studijų skyriaus specialistai suteiks informaciją apie stojimo procesą ir atsakys į visus iškilusius klausimus. Savo patirtimi apie studijas pasidalins – LAJM studentai ir LAJM absolventai.
Balandžio 23 d. 13 val. pristatymas Kryptis-UOSTAS
Balandžio 23 d. 15 val. paskaita „Pažink Klaipėdos uostą“

Virtualiai susitiksite su Uosto ekonomikos ir vadybos katedros atstovais, kurie supažindins su vykdomomis studijų programomis. Studijų skyriaus specialistai suteiks informaciją apie stojimo procesą ir atsakys į visus iškilusius klausimus. Savo patirtimi apie studijas pasidalins – LAJM studentai.
Registruotis į atvirų durų dienas iki balandžio 21 d. (imtinai) galima čia: https://forms.gle/iTfEFdup5ckDZG7P6

Daugiau informacijos rasite: https://www.facebook.com/events/474830253713381

Paskelbė: , 2021-04-13

VILNIAUS KOLEGIJA KVIEČIA DALYVAUTI RENGINIUOSE

Balandžio 14-16 d. vyks nemokamų nuotolinių paskaitų savaitė mokiniams ir mokytojams. Paskaitų trukmė 45 minutės. Paskaitos rekomenduojamos 8-12 klasių mokiniams, dalyvauti gali visi norintys. Tvarkaraštis ir prisijungimui reikalinga informacija (nuoroda), pateikta adresu:https://atf.viko.lt/media/uploads/sites/6/2021/03/ATVIROS- DURYS_2021_KVIETIMAS_SU_NUORODOM-ir-prisijungimu.pdf

Balandžio 19-23 d. atvirų durų ir karjeros savaitės susitikimai, kurie vyks per Microsoft TEAMS platformą. Programa ir registracija: https://www.viko.lt/priemima…/atviru-duru-dienu-renginiai/

Gegužės 6 d. respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „ŠIUOLAIKINĖS TECHNOLOGIJOS DARNIAI APLINKAI 2021“. Klausytojų registracija vyksta iki balandžio 23 d. adresu: https://atf.viko.lt/konferencija-2021/  Registruotis gali visi norintys.

Paskelbė: , 2021-04-13

BAIGĖSI eTWINNING PROJEKTAS „ŠVĘSKIME LIETUVĄ“

Priešmokyklinio ugdymo  („Voveriukų“) grupės ugdytiniai sėkmingai dalyvavo pirmame eTwinning projekte „Švęskime Lietuvą“.

2021 m. vasario 1 – kovo 31 dienomis vykdytas pilietiškumo ugdymo projektas tapo neatsiejama ugdymo ir bendradarbiavimo tarp mokytojų, ugdytinių bei jų tėvų dalimi. Tai buvo ypatingas laikas, kai vykdėme bendras veiklas su daugiau nei 100 kitų projekto

dalyvių – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir jų ugdytinių, dalijomės numatytų veiklų idėjomis, patirtimis, tobulinome kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir praturtinome savo ugdymo veiklas naujomis IKT priemonėmis. Taip pat tai buvo laikas, kai ne tik ugdytiniai įsitraukė į patyriminį pilietiškumo, kūrybiškumo, bendradarbiavimo procesą, bet ir kiekvienas mokytojas asmeniškai „augo“ bei tobulėjo.

Šešios projekto savaitės buvo suskirstytos pagal temas:

  1. Lietuvos simboliai,
  2. Meniniai kūrybiniai darbeliai,
  3. Tautiniai rūbai, liaudies rateliai ir dainos,
  4. Virtualios kelionės po Lietuvą,
  5. STEAM – trispalvės spalvos,
  6. Virtuali viktorina.

Visos vykdytos veiklos nuolat fiksuotos ir viešintos ne tik tėveliams uždaroje facebook grupėje, bet ir eTwinning projekto erdvėje, kur vyko glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais projekto dalyviais.  Su ugdytiniais nuolat sekėme, aptarėme kitų dalyvių pasidalintas idėjas, kai kurias jau spėjome įgyvendinti patys dar šio projekto metu. Tobulėjo  ir vaikų kompiuterinio raštingumo įgūdžiai – išbandėme daug naujų edukacinių interaktyvių žaidimų. Stiprėjo vaikų pasitikėjimas savo galiomis, motyvacija. Vyko aktyvus bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais – jie labai prisidėjo prie Pabradės miesto pristatymo sukūrimo. Projekto pabaigoje buvo proga virtualiai susitikti su kai kuriais jo dalyviais ir susirungti viktorinose apie Lietuvą. „Voveriukai“ turėjo du virtualius susitikimus su bendraamžiais iš Klaipėdos ir Jonavos lopšelių-darželių. Po susitikimų vaikai džiugiai klausė, ar galės susitikti dar kartą?

Sėkmingą mokytojų bendradarbiavimą projekte patvirtina įvykę 3 virtualūs projekto partnerių susitikimai, kuriuose buvo tariamasi, diskutuojama projekto įgyvendinimo klausimais, ir, žinoma, bendri sukurti darbai – elektroninės knygos „Virtualios kelionės po Lietuvą“ ir „Švęskime Lietuvą“.

Pasibaigus projektui, buvo atlikta vaikų apklausa. Visi jos dalyviai 100 proc. patvirtino, kad projekte dalyvauti patiko! Net 71,7 proc. apklausos dalyvių negalėjo išskirti konkrečios labiausiai patikusios veiklos savaitės, nes patiko visos. Ką vaikai sužinojo apie Lietuvą, galima pasižiūrėti apklausos rezultatuose: https://vimeo.com/529361741.

Mokytojų apklausos duomenimis, visi 69 dalyvavusieji apklausoje patvirtino, kad projektas buvo naudingas, ir net 94,2 proc. respondentų nurodė, kad projektas visiškai pateisino jų lūkesčius. Projekto naudą mokytojai įvertino taip: 94,2 proc. – pasisėmė idėjų, tobulino savo IKT kompetenciją, 73,9 proc. – stiprino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 42 proc. – užmezgė naujus ilgalaikius ryšius su kitais partneriais.

Entuziastingai ir sėkmingai sudalyvavę puikiai organizuotame projekte nebegalime sustoti, šiuo metu jau vykdome veiklas kitame – tarptautiniame eTwinning projekte „Auginu mamytei“ („I`m planting for my mom“). Tikimės tokio pat sėkmingo dalyvavimo ir skatiname kitus bendruomenės narius prisijungti prie eTwinning!

https://read.bookcreator.com/JvD01qihzCRIyn7sDzZYDlJ5G442/9m7J0_1jTP-8ulDTl7fIeA

https://read.bookcreator.com/sePndyAQchTbiOoIa6g6BSC3z1K2/kYJ7H7lhQWWXA7pATmsBGw

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lijana Ivanauskienė

Paskelbė: , 2021-04-12

KAS SKAIČIUOJA GREIČIAU UŽ SKAIČIUOTUVĄ, ARBA RESPUBLIKINIS MINTINO SKAIČIAVIMO KONKURSAS „MATMINTINIS 2021“

Nutarę sudėti ar atimti keletą dviženklių skaičių, dažnai griebiame kompiuterį, mobilųjį telefoną, skaičiuotuvą, rečiau popieriaus lapą ir rašiklį. Kam gi vargintis ir skaičiuoti, jei paspaudus vos keletą mygtukų, gali nesukdamas galvos sužinoti atsakymą? Taip gebėjimas mintinai skaičiuoti silpsta.

Kovo 27 d. vyko mintino skaičiavimo konkurso „Matmintinis 2021“ respublikinis finalas, į kurį pateko 11 Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinių: Titas Gruodis, 3c klasės mokinys, Gabrielė Morozaitė, 3b klasės mokinė, Dominykas Varno, 2c klasės mokinys, Dovydas Bučinskas, 2c klasės mokinys, Robertas Čepulkovskis, 1b klasės mokinys, Mantas Chrapovickis, 1b klasės mokinys, Arminas Voršinski, 3b klasės mokinys, Donatas Čepulkovskis, 3b klasės mokinys, Dominykas Kaušinis, 2a klasės mokinys, Edvinas Čepulkovskis, 3b klasės mokinys, Ričardas Lukjanovas, 7a klasės mokinys. Finalistai prieš tai sudalyvavo trijuose atrankiniuose etapuose ir įrodė, kad skaičiuoti mintinai yra daug patogiau ir greičiau, nei naudojantis skaičiuotuvu ar skaičius rašant ant popieriaus lapo.

„Matmintinio 2021“ finalo metu buvo vyko speciali varžybų rungtis – penkiakovė. Per 50 minučių reikėjo, kaip įmanoma geriau išspręsti penkias skirtingas rungtis. Kiekvieną jų buvo galima spręsti neribotą kiekį kartų, ribojamas tik bendras rungties laikas, ir fiksuojami geriausi rungties rezultatai.

Labai džiaugiamės, kad respublikinio mintino skaičiavimo konkurso finalo dešimtuke yra net keturi Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai: Titas Gruodis, Gabrielė Morozaitė, Dominykas Varno ir Dovydas Bučinskas. Titas Gruodis yra šių metų Lietuvos „Matmintinio 2021“ finalo 1-3 klasių nugalėtojas. Jis kartu su Gabriele Morozaite atstovaus Lietuvą tarptautinėse „Matmintinio-Pranglimine“ varžybose, kurias numatoma surengti nuotoliniu būdu balandžio 24 dieną.

Čia galima susipažinti su respublikinio finalo protokolo duomenimis: https://www.matmintinis.lt/wp-content/uploads/2021/03/Matmintinis-2021-respublikinio-finalo-protokolas.pdf

Informaciją parengė pradinių klasių mokytoja Olga Lukjanova

Paskelbė: , 2021-04-07

PRIEŠMOKYKLINUKAI – „ŠIMTMEČIO VAIKAI“

Kelerius metus iš eilės Pabradės „Ryto“ gimnazijos priešmokyklinių grupių ugdytiniai  dalyvauja Vilniaus lopšelio-darželio „Gandriukas“ kasmet organizuojamame tęstiniame loginio mąstymo edukaciniame projekte „Šimtmečio vaikai“.

Varžydamiesi viktorinoje poromis ugdytiniai ne tik sprendžia logines užduotis skaičiuodami matematikos uždavinius, dėliodami paveikslėlių tangramas, aiškinasi paslėptus daiktus užduodami klausimus, vardina kuo daugiau žodžių iš vienos raidės, bet ir ugdosi komandinio darbo įgūdžius, sveikos konkurencijos ir pagarbos varžovams suvokimą, mokosi laikytis žaidimo taisyklių, susitaikyti su nesėkmėmis.

Paskelbė: , 2021-04-07

„VAIKŲ VELYKĖLĖS 2021”

Pabradės „Ryto“ gimnazijos priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir šiais metais dalyvavo fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamame velykiniame konkurse ir sukūrė įspūdingą pintinę su vaikų kūrybiškai išpuoštais margučiais.