2020 gegužės mėn.

Šio mėnesio įrašai:

 
Paskelbė: , 2020-05-31

Dalyvavome konkurse „Gana to plastiko. Renkuosi žalią“

2020 m. kovo mėnesį 25 gimnazijos mokiniai kartu su dailės mokytoja Žana Semaško ir geografijos mokytoja Zita Čičiurkiene aktyviai dalyvavo Europos Parlamento nario Bronio Ropės ir Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos organizuotame  konkurse „Gana to plastiko. Renkuosi žalią!“, kuriuo buvo siekiama  didinti gimnazijos bendruomenės savimonę apie plastiko vartojimo problemą bei kartu ieškoti būdų, kaip ją spręsti. Konkurso dalyviai siūlė idėjas, kaip kasdieniame gyvenime mažinti plastiko naudojimą, ar visai jo atsisakyti. Mokiniai kūrė plakatus bei parengė savo idėjų pristatymus. Konkurso laimėtoju tapo filmuko apie plastiko planetą autorius Tauras Jokūbas Grincevičius, Ibg klasės mokinys. Europos Parlamento narys Bronis Ropė pakvietė mokinį apsilankyti Europos Parlamente. II vietą laimėjo IIbg klasės mokinė Adriana Gulbinovič, kuri siūlė pakeisti plastikinius rašiklius į ekologiškesnius. III vietos laimėtoja tapo II bg klasės mokinė Raminta Vinčiūnaitė. Mokinė siūlė vienkartinius plastikinius indelius pakeisti daugkartiniais, kurie pagaminti iš kokoso riešuto kevalo. Visi konkurso dalyviai buvo  apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais.

Dėkojame Europos Parlamento nariui Broniui Ropei už suteiktą galimybę mokiniams dalyvauti konkurse bei įsteigtus prizus.

Paskelbė: , 2020-05-22

Paskutinio skambučio šventė

Gegužės 22 d. jaukiame gimnazijos vidiniame kieme vyko 2 Paskutinio skambučio šventės – 11 val. 22 IVag klasės abiturientams ir 13 val. 18 IVbg klasės abiturientų. Šventišką nuotaiką iš pat ankstaus ryto kūrė technologijų mokytojos Janinos Žeromskajos išpuošti pastato langai. Didelis  džiaugsmas buvo matyti saugiu atstumu susirinkusius į tradicinę, kiek  neįprastą Paskutinio skambučio šventę.  Tęsiant gimnazijos tradicijas, šventė pradėta   išdidžiai, džiaugsmingai giedant Lietuvos valstybės himną.

Laima Markauskienė, l.e. gimnazijos direktoriaus pareigas, sveikindama abiturientus, pabrėžė, kad  „Paskutinis skambutis tarsi nubrėžia atkarpą, palikdamas, deja, jau praeity  nerūpestingas mokyklines dienas, tikriausiai pirmąją meilę, daugybę perskaitytų ir neperskaitytų knygų, išspręstų ir neišspręstų uždavinių, išmoktų ir neišmoktų formulių… Ir dar begalę kitų dalykų, kurie  Jus užaugino, o gal ir ne, iki brandžių asmenybių, modeliuojančių savo ateitį, svajojančių“. Nuoširdžiai linkėta abiturientams  pasitikėjimo savimi, didelės kantrybės ir atsakomybės  įveikti paskutinį etapą ir gauti brandos atestatą.

Akcentuota, kad  nuskambėjus Paskutiniam skambučiui, šalia abiturientų dar tebelieka Mokytojai, šią akimirką esantys mintimis drauge. Jiems dvyliktokai padėkojo  šūksniais ir plojimais už bendrą 12 metų  kelionę klaidžiais žinių labirintais. Tėvams ir kitiems brangiems artimiesiems taip pat ištartas nuoširdus „Ačiū“ už begalinį rūpestį ir meilę.

Gimnazijos direktorė  taip pat tarė  „Ačiū“ gimnazistams už  gražius pasiekimus olimpiadose, konkursuose, dalyvavimą įvairiuose projektuose, už  pilietiškumą, už tai, kad jie buvo, yra  ir lieka Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruomenės dalis. Abiturientai  jiems skirtas padėkas turėjo nusikabinti  nuo Padėkų medžio.

Padrąsinantį ir kupiną išminties sveikinimą Paskutinio skambučio šventės proga abiturientams išsakė Gimnazijos tarybos pirmininkas Andrius Rokickis. Prasmingus, jautrius žodžius savo mylimiems auklėtiniams išsakė IVag klasės vadovas, kūno kultūros mokytojas Genadij Kozlovskij ir IVbg klasės vadovė, lietuvių kalbos mokytoja Lina Zalagienė.

Branda išsiskyrė IVag klasės mokinės Kotrynos Verikaitės ir IVbg klasės mokinės Auksės Šileikytės apmąstymai apie gyvenimą, gyvenimo prasmės suvokimą, po kurių  gimnazijos vyriausiųjų mokinių simbolis-raktas-vieno iš abiturientų  padedamas ant linine staltiese užtiesto stalo…

Pirmieji Paskutinio skambučio šventės proga dvyliktokus  pasveikino IIIg klasės mokiniai, ankstų rytą siųsdami Jiems virtualų sveikinimą, primenantį  gražiausias buvimo gimnazijoje akimirkas. Be to, jie skyrė kiekvienam dvyliktokui atminimo dovanėles, kurias abiturientai  turėjo pasiimti nuo stalų, jau  išeidami pasibaigus šventėms.  Visų gimnazijos mokinių vardu  daina „Paskutinis skambutis“  dvyliktokus pasveikino Ibg kl. mokinė Olivija Vonsovič. Išsakius ir išdainavus sveikinimus, palinkėjimus, IIIg klasės mokinė Gitana Židikova į savo rankas paima gimnazijos šeimininko simbolį – raktą, kaip įpareigojimą puoselėti gimnazijos tradicijas.

Baigdami jaukius  susitikimus  ir Paskutinio skambučio šventes, aidint skambučiui, abiturientai buvo išlydėti  prasmingais M.K. Čiurlionio žodžiais : „Nežinau, kur dingsta laikas, viskas kažkur dingsta, o aš sau keliauju tolimais horizontais savo išsvajotojo pasaulio, kuris gal ir dyvinas kiek yra, bet gera man jame“.

Paskelbė: , 2020-05-22

Sveikiname 60-osios laidos dvyliktokus su paskutinio skambučio švente!

Paskelbė: , 2020-05-21

JAUNIEJI VERTĖJAI

Kiekvienais metais mūsų gimnazijos mokiniai noriai dalyvauja (VKIF) organizuojamame vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“. Mokiniams sudaryta galimybė pasitikrinti savo gebėjimus verčiant tekstą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Kiekvienas dalyvis iš patektų tekstų individualiai pasirenka vieną labiausiai patikusį tekstą ir versdamas stengiasi perteikti lygiai tokią pačią teksto prasmę kita kalba, taikydamas kalbos į kurią verčia taisykles, vartodamas vaizdingus posakius.

Šiais mokslo metais vertimų konkursu susidomėjo net 10 žemesnių klasių mokinių. Džiaugiamės ir sveikiname mokinius puikiai atlikusius vertimo užduotis, vertimo konkurso „Tavo žvilgsnis 2020“ nugalėtojus-diplomantus: Faustą Michniovą 4a klasės mokinį, Viltę Markovskytę, 5a klasės mokinę, Irmantę Michailovaitę, 5a klasės mokinę, Maženą Ožechovskają, 5a klasės mokinę, Gabrielę Užlytę 5a klasės mokinę, Gerdaną Valiukonytę, 5a klasės mokinę. Šiuos mokinius paskatino dalyvauti konkurse, juos ruošė ir konsultavo anglų kalbos mokytoja metodininkė Irena Žavoronkova.

Paskelbė: , 2020-05-18

Pranešimas apie Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Švenčionių r. Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ ir Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Švenčionių rajono savivaldybės 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-47 „Dėl sutikimo reorganizuoti Švenčionių r. Pabradės lopšelį-darželį „Varpelis“ ir Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnaziją“, yra parengtas Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Švenčionių r. lopšelis-darželis „Varpelis“ ir Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojami juridiniai asmenys:

Švenčionių r. Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ (juridinio asmens kodas – 290503430, buveinės adresas – Žalioji g. 9A, Pabradės m., Švenčionių r. sav.). Duomenys apie Švenčionių r. Pabradės lopšelį-darželį „Varpelis“ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras);

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazija (juridinio asmens kodas – 190506920, buveinės adresas – Upės g. 19, Pabradės m., Švenčionių r. sav.). Duomenys apie Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnaziją kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Reorganizavimo būdas: jungimo būdas, Švenčionių r. Pabradės lopšelį-darželį „Varpelis“ prijungiant prie Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos.

Po reorganizavimo pasibaigsianti biudžetinė įstaiga – Švenčionių r. Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ (įstaigos kodas – 290503430).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija (juridinio asmens kodas – 190506920, buveinės adresas – Upės g, 19, Pabradės m. Švenčionių r. sav., įstaigos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė, kodas – 111108284). Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Švenčionių r. Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ teisės ir pareigos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijai, buveinės adresas – Upės g. 19, Pabradė.

Informuojame, kad visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su jungimo būdu reorganizuojamos  biudžetinės įstaigos Švenčionių r. Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ ir reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Švenčionių rajono  Pabradės „Ryto“ gimnazijos reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais interneto svetainėse (www.pabradesvarpelis.lt, www.rytogimnazija.eu) ir Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt

Švenčionių r. Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ ir Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas

Paskelbė: , 2020-05-15

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

2020 m. gegužės 15 d. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga Generolo Silvestro Žukausko poligono kariai  šį kartą tik su Pabradės „Ryto“ gimnazijos vadovybe, tęsdami tradiciją, susitiko pagerbti Lietuvos kariuomenės karių – sukilėlių, žuvusių už Tėvynės laisvę.  Padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės ant kenotafo Pabradės kapinėse bei kapinaitėse Bajorėlių gatvėje,  prie paminklo Lietuvos kariuomenės kariams-sukilėliams.

Paskelbė: , 2020-05-14

EUROPOS EGZAMINAS 2020

Pabradės „Ryto“ gimnazijos 26 mokiniai gegužės 8 d. dalyvavo Europos egzamine, skirtame Europos dienai paminėti. Dalyviai pasitikrino savo žinias apie Europos Sąjungos istoriją, institucijas, kultūrą, geografiją, kalbas ir kt. Mokiniai jau kelintą savaitę mokosi nuotoliniu būdu, bet noras dalyvauti pirmajame egzamino etape neišblėso. Puikiai atlikti užduotis sekėsi Monikai Ivanauskaitei, Ib gimnazijos klasės mokinei, Modestui Petrauskui, Ib gimnazijos klasės mokiniui, Danieliui Verikui, Ib gimnazijos klasė mokiniui, Violetai Bučinskaitei, III gimnazijos klasės mokinei.

Sveikiname Ugnę Maselytę, III gimnazijos klasės mokinę, geriausiai atlikusią pirmojo etapo užduotis ir patekusią į antrąjį etapą, kuris vyks gegužės 19 d. internetu.

Mokinius dalyvauti konkurse paskatino istorijos mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė.

Paskelbė: , 2020-05-13

NACIONALINĖ TEISĖS ŽINIŲ OLIMPIADA

Šiemet jau penktąjį kartą vyko Nacionalinė teisės žinių olimpiada. Lietuvos mokiniai turi unikalią galimybę pasitikrinti teisės žinias, suprasti, kokios jos svarbios ir reikalingos įvairiose kasdienėse gyvenimo situacijose.
Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai jau kelinti metai dalyvauja šioje Olimpiadoje. Šiais metais nemažas 5-8 klasių, I-III gimnazijos klasių mokinių būrys (33 mokiniai) gegužės 6 dieną nuotoliniu būdu dalyvavo Olimpiados pirmajame etape. Džiaugiamės, kad mokinių žinios yra puikios, nes 10 mokinių Nelija Ravaitytė (5b klasė), Liudas Grincevičius (7a klasė), Daniel Verikas (Ib gimnazijos klasė), Nora Meškauskaitė (IIa gimnazijos klasė), Ugnė Rožukaitė (IIa gimnazijos klasė), Gabrielė Volskaitė (IIa gimnazijos klasė), Adriana Gulbinovič (IIb gimnazijos klasė), Gabrielia Makevič (IIb gimnazijos klasė), Erika Stepaniukaitė (IIb gimnazijos klasė), Violeta Bučinskaitė (III gimnazijos klasė) pateko į antrąjį etapą, kuris vyks gegužės 14 dieną.
Sveikiname ir linkime sėkmės mūsų gimnazijos mokiniams, kuriuos ruošia, konsultuoja ir ugdo jų sąmoningumą bei supratimą apie teisinę valstybę istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė Danguolė Grincevičienė.

Paskelbė: , 2020-05-08

Prisijunkite prie solidarumo kavos akcijos Europos dienos proga!

Šį šeštadienį, gegužės 9-tąją, švęsime Europos dieną. Vizionieriškai Roberto Schumano deklaracijai, padėjusiai pamatus šiandienos Europos Sąjungai, sukaks 70 metų. Per šią pandemiją galėjome įsitikinti, koks svarbus yra šalių solidarumas, tarpusavio bendradarbiavimas ir palaikymas, apie kurį buvo prabilta prieš dešimtmečius.
Karantino priemonės pamažu švelnėja, sulėtėjęs gyvenimas vėl įgauna pagreitį. O kas geriau pažadins mus iš karantininio snaudulio ir pripildys energijos veikti, rūpintis savimi, artimaisiais ir draugais, jei ne puodelis kvapnios kavos, kapučino ar macchiato? Todėl kviečiame prisijungti prie Europos dienos solidarumo kavos akcijos koronavirusui atsparioje – virtualioje – erdvėje. Kaip galite dalyvauti?
Šeštadienį, gegužės 9 dieną, pasidarykite savo mėgstamiausios kavos puodelį, papuoškite ją (arba puodelį) Europos dienos simbolika ir nufotografuokite. Nuotrauką įkelkite į Facebook ar Instagram su grotažyme #EuroposDienosKava. O prie jos parašykite, kodėl jums svarbi Europa, ir su kuo norėtumėte išgerti kavos puodelį. Prie virtualaus kavos puodelio kviečiame pakviesti ir užsienyje gyvenančius draugus. Be to, kviečiame papuošti savo Facebook profilio nuotrauką proginiu rėmeliu.
Taip pat jūs turėsite galimybę pasinaudoti specialiai šiai progai sukurtais Facebook ir Instagram filtrais, kurie dar paprasčiau leis jums pakviesti savo draugus visame pasaulyje švęsti Europos dieną.
O prisijungę prie renginio Facebooke sužinosite, kaip ypatingai papuošti kavą Europos dienos proga 😉

Solidarumo kavos renginys Facebooke

Paskelbė: , 2020-05-07

INFORMACIJA APIE STOJIMĄ Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, KOLEGIJAS, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS

Bendrojo priėmimo datos https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos-2/

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2020-m/2020-m-priemimo-datos/

Konkursinio balo skaičiuoklė https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/

Studijų programų sąrašas https://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisos-studijos/programu-sarasas/