Ketvirtadienis, 2020-03-12

Šios dienos įrašai:

 
Paskelbė: , 2020-03-12

Gerb. Pabradės „Ryto“ gimnazijos bendruomene,
atsižvelgdami į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo pranešame,
kad nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. priešmokyklinio ugdymo grupės
ugdytiniams, 1-4, 5-8, specialiųjų (lavinamųjų) klasių, išlyginamosios klasės, I-IV gimnazijos klasių mokiniams privalomai stabdomas ugdymo, mokymo procesas ir skiriamos pavasario atostogos.